Home

Ærø kommune affald

affald og genbrug - aeroekommune

Du skal sortere dit affald og bruge kommunens affaldsordninger! Læs her! Hvordan skal du sortere dit affald? Hvordan skal du sortere dit affald? Ærø Kommune. Ærø Kommune. Rådhuset, Statene 2. 5970 Ærøskøbing. Telefon: 6352 5000. Fax: 6252 1526. post@aeroekommune.dk Har du spørgsmål til denne vejledning eller affald generelt er du velkommen til at kontakte Ærø kommune på tlf. 6352 5000 eller via e-mail post@aeroekommune.dk. Læs mere om priser for erhvervsaffald i Ærø kommune Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamle Ærø Kommune, Statene 2, Att: Kirsten Johansen, 5970 Ærøskøbing, Telefon: +45 63525022, Mailadresse: kjo@aeroekommune.dk. metalemballager, plastemballager og farligt affald fra private husstande i Ærø Kommune. Herunder afhentning af pap og papir, glasemballager, metalemballager.

erhvervsaffald.inf

 1. istrativ drift af dagrenovation. Henvendelser vedrørende indsamling af dagrenovation, storskrald m.m. skal derfor ske til Ærø Vand A/S, hvor vores medarbejder kan kontaktes på mail fas@aeroevand.dk eller tlf.: 63526363
 2. Ærø: Det er som om, der er opstået en lidt kedelig kultur omkring det at komme af med sit affald hist og her på Ærø. Det er i hvert fald et mønster, man i kommunens tekniske afdeling og.
 3. Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed. Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald. Farligt affald; Byggeaffal
 4. Find tømningsdag. Indtast begyndelsen af dit vejnavn herunder og vælg derefter vejnavn og husnummer. Bor du i andelsbolig eller til leje ved et boligselskab kan du ikke vælge dit eget husnummer

Sortering af affald i Ærø Kommune PDF - docplayer

Se og download tømningskalenderen Her kan du selv se og downloade tømningskalenderen, som viser, hvornår dine affaldsbeholdere skal sættes ud til tømning Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise Transport af brændbart affald fra Ærø Kommunes omlastestation til et af Ærø Kommune valgt kraftvarmeværk. Pris pr. træk ex. færgebillet. 3. Omfang. Det forventes derfor, at de bydende, før tilbud afgives, har gjort sig bekendt med de fysiske forhold på genbrugsstationen og lossepladsen. II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: De bydende skal modtage og forbrænde brændbart affald fra Ærø Kommune Hvis du vil klage over kommunens indsamling af farligt affald, kan du henvende dig til kommunen. Du skal bruge kommunens digitale selvbetjening til fx at meddele uafhentet affald. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Indsamling af husholdningsaffald og dagrenovation i Ærø

Renovatio

Acceptér cookies. Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden Det er uden hold i virkeligheden, når DTL gør transport af affald på Fyn til genstand for morskab. Tværtimod samarbejder kommuner, forsynings- og affaldsselskaber, skriver Dansk Affaldsforening, Nyborg Forsyning og Service og Ærø Kommune i fælles svar i Altinget Indtast din e-mail for at abonnere på siden Affald. Når der sker ændringer på denne side, vil du få besked via mail. Solrød Kommune udleverer poser til glas og flasker. Det er kun disse poser der kan anvendes når du sætter glas og flasker ud til storskrald. Hvis du løber tør.

Eksplosion i affalds-svineri på Ærø: - Jeg kan simpelthen

Det er ikke lovligt at sætte ild til sit haveaffald. Kun på Ærø og i Assens er de nye regulativer om afbrænding af affald endnu ikke vedtaget. Læserne på Fyens.dk blev mandag noget. Ærø Kommune har indgået samarbejde med Ærø Vand A/S, vedrørende henvendelser om dagrenovation. Henvendelser og spørgsmål vedrørende dagrenovation, skal fra mandag den 01. august 2016 ske til Ærø Vand A/S, i stedet for Ærø Kommune. 01/10-2015. Information fra Rise Vandvær

I Svendborg Kommune kan du aflevere affald fra erhverv på begge genbrugsstationer. Virksomheder kan aflevere erhvervsaffald på kommunale genbrugsstationer på tværs af kommunegrænserne mod betaling efter gældende takst i den aktuelle kommune. For yderligere oplysning se den aktuelle kommunes hjemmeside eller kontakt kommunen. Hvad kan. Ærø Kommune Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Ærø Kommune. Rapporten kan læses her: Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Ærø Kommune (180 Kb Borgerservice Ærøskøbing i Kommune Ærø. Nedenfor finder du kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer, faxnummer, e-mail-adresse, hjemmeside. Borgerservice Ærøskøbing ligger i Kommune Ærø. Denne hjemmeside er ikke den officielle hjemmeside for Borgerservice Ærøskøbing. Den officielle hjemmeside for dette nedenfor

Affaldsplanen er en digital plan udarbejdet i samarbejde med Klintholm-kommunerne (Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Kerteminde, Svendborg, Ærø og Langeland). Den digitale affaldsplan 2014 - 2024 vil være gældende fra den 31.12.2014 og kan ses her Forbrænding Af Affald Ærøskøbing Ærø - affald, containerudlejning, grus, containere, vognmænd, affaldshåndtering, sten, vognmandsforretninger, container.

Ærø Kommune - kommuner, affald, borgerservice, byggetilladelser, pas, boliger, borgmester, byråd, dagpleje, folkeregister, kørekort, bestyrelser - firmaer. Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Indsamlingen afholdes hvert forår hvor mange tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd

Læsø Kommune vil i år 2022 planlægge, at indsamling af kildesorteret affald udbredes til at omfatte sommerhusområder samt sommerhuse i landzone efter samme regler, som er gældende for helårsboliger på øen. 2023 og 2024 - evalueringsår. Ordningen for kildesorteret affald er fra 1. januar 2023 gældende for alle ejendomme på øen Vesthimmerlands Kommune hjælper dig med at komme af med dit affald, når du har sorteret det. Vi henter din dagrenovation og papir ved din bopæl. Du kan aflevere dit affald på en af kommunens 4 genbrugspladser eller til storskrald. Ved udvalgte steder kan du derudover aflevere glas og flasker i de opstillede flaskeigloer

I Tønder Kommune er det Tønder Forsyning, der står for den daglige drift og håndtering af dit affald. På Tønder Forsynings hjemmeside kan du blandt andet finde oplysninger om genbrugspladser, affaldsgebyrer samt sortering og afhentning af dit affald.. Som borger har du pligt til at sortere dit affald og benytte dig af de ordninger, kommunen har fastlagt Langeland Affald står for driften af alle indsamlingsordninger for husholdninger. i Langeland Kommune. I marts 2018 har Langeland Kommune vedtaget 'Den Store Affaldsvision', som beskriver planerne for ændring af indsamlingsordninger på Langeland. Ændringerne træder gradvist i kraft fra 2018. Den Store Affaldsvision kan læses her Her kan du se adresser og åbningstider på genbrugspladserne i Vejen Kommune. Husk at du altid skal bruge klare plastsække på genbrugspladserne, hvis dit affald skal emballeres Det er der ikke mange aviser, der kan, men det kan vi - Ugeavisen Ærø - og det er vi naturligvis ret stolte af. Vi har leveret Ugeavisen Ærø til vores læsere siden 1965 - lige til døren - og vi er derfor den eneste avis, som kommer til samtlige husstande på Ærø og en af Danmarks mest læste aviser af sit publikum Affald og genbrug. Giv os besked på MIT AFFALD, hvis din beholder til dagrenovation eller papir ikke er tømt eller er gået i stykker. Giv os besked på MIT AFFALD, hvis du vil have hentet storskrald.; Få overblik over dine tømninger, dine affaldsbeholdere, og hvornår der hentes storskrald i dit område på MIT AFFALD

Velkommen til Vejle Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på langt de fleste af dine spørgsmål, samt information om en række af de tilbud, som Vejle Kommune kan tilbyde 5. De primære leverandører af affald er Svendborg, Langeland og Nyborg kommuner. Der modtages desuden affald fra affaldsselskabet KAVO og Noveren, hvor der er indgået en leveringsaftale på 10.000 ton pr. år. Der er desuden brændt affald fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Ærø siden august 2007.. 3 Affald Fyn - affald, affaldshåndtering, grus, sten, vognmandsforretninger, vognmænd, containere, farligt affald, fragt, fragtopgaver, vognmandskørsel.

Ærø er en pragtfuld cykel-ø. Cykelruterne 91 og 92 samt Nati- for at tage dit affald med dig. Hunde skal føres i snor, og teltovernatning skal foregå . på lejr- eller campingpladser eller andre steder, hvor Ærø er en selvstændig kommune med et levende øsamfund Her kan man indberette manglende afhentning af affald. Mere information. Indberetningen bliver sendt til kommunen, som sagsbehandler og giver besked tilbage til virksomheden Send anmeldelsen senest 14 dage før arbejdet går i gang. Du skal vedhæfte beskrivelser og/eller planer over arbejdet. Omfatter arbejdet en bygning opført eller renoveret mellem 1950 og 1977? Så skal du sørge for en PCB-screening samtidig. Husk at du eller din rådgiver skal sørge for at affaldet bliver sorteret og afleveret til et godkendt modtageanlæg

Affald - borger.d

Ærø Kommunes affaldsfolder 2017 på gaden. Vi har igen i år udarbejdet den lokale affaldsfolder for Ærø Kommune. Folderen fortæller om affaldssortering, indsamling af affald, genbrugsstation og meget andet. Geir Hauksson har fotograferet. Affaldsfolderen husstandsomdeles på Ærø, og du kan downloade en pdf af folderen he Personalegoder Udover at blive ansat på en god arbejdsplads, som har fokus på den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, vil du som supplement til lønnen få del i en række goder som fx Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Email: kjo@aeroekommune.dk VVM-screening af ny affaldshåndteringsplads ved Ærø Losseplads Ærø Kommune har søgt om, at etablere en ny affaldshåndteringsplads, i forbindelse med, at den eksisterende Ærø Losseplads nedlukkes. Ansøgningen er videresendt til Svendborg Kommune

Ærø tømningskalender - SeerupI

Se tømningskalender - Odense Renovatio

 1. Forbrænding af dagrenovation og andet brændbart affald for Ærø Kommune. Del V: Kontrakttildeling. V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling: V.2) Oplysninger om tilbud . V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
 2. Derfor kan du som privatperson frit aflevere alt affald (undtagen dagrenovation) på genbrugspladserne. Gebyret fastsættes hvert år så det dækker udgifterne ved at drive pladserne.Usorteret og forkert sorteret affald er dyrt at komme af med. Ved at sortere affaldet omhyggeligt er du med til at holde genbrugspladsgebyret så lavt som muligt
 3. Sådan finder du en virksomhed, der kan håndtere eller transportere dit affald. Du kan fremsøge en virksomhed uden at logge ind på systemet. Hvis du er i tvivl om affaldsfraktion så vælg Alle. Hvis du søger en virksomhed i en specifik kommune, finder du kun de virksomheder, der agerer i denne kommune

Ærø Kommune

 1. Hvis du har et ønske til siden, eller oplever en fejl eller uhensigtsmæssighed, så send os en besked
 2. isteren uddeler 14 mio. kroner til 19 kommunale projekter, der skal få borgerne til at sortere mere affald og samtidig skabe vækst og beskæftigelse
 3. affald, vand og spildevand i Tønder Kommune. Kundeservice Log ind på Kundeportal. Her arbejder vi. Se igangværende og kommende projekter. Se projekter. Nyheder 10. maj 2019 Genbrugspladserne har lukket Bededag den 17. maj
 4. de, Langeland, Svendborg, Ærø og Nyborg. Nyborg Kommunes Affaldsplan 2015-2020 findes derfor sammen med disse kommuners affaldsplaner
 5. Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017 Oprindeligt (pr. juni 2015) blev der godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton

Velkommen til Sønderborg Forsyning. Vi henter dit affald, renser dit spildevand, driver genbrugspladserne og leverer rent drikkevand i Sønderborg Kommune Frederikshavn Forsyning A/S er en multiforsyningskoncern, som består af 8 selskaber, ca. 200 medarbejdere og med en omsætning på ca. 600 mio. kr. årligt. Vores opgave er at sikre en stabil forsyning af el, vand og varme samt at sørge for behandling af spildevand og affald Miljøvagten er en tværkommunal ordning for alle de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart og Ærø. Miljøvagten deltager ved løsning af opgaver i forbindelse med akutte miljøuheld uden for normal arbejdstid. Odense Kommune fungerer som sekretariat med følgende opgaver: styrer vagtplanlægningen, samt ordningens økonom

I denne liste over kommuner i Danmark er Danmarks 98 kommuner anført under den region, de er en del af. 2.522 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 205 regionsrådsmedlemmer blev valgt ved det første kommunal- og regionsrådsvalg til bestyrelserne i de 98 kommuner - heraf 67 nydannede som følge af Strukturreformen, inklusive Ærø Kommune og 1 kommune nydannet fra 2003, nemlig Bornholms. Øhavsstien er en 220 km lang natursti på Sydfyn, Ærø og Langeland. Stien er for vandrere, og ruten, som er markeret med afmærkningspæle hele vejen, løber gennem spændende naturområder, hvor der ellers ikke er offentlig adgang Engangsbestik, plastikbægre og to-go affald. Det er ikke altid, at vores affald ender i skraldespanden, og derfor fylder de fynske kommuner flere sække med smidt affald. I Svendborg Kommune står makkerparret Mogens Lykke Olsen og Torben Hansen blandt andet for at rengøre efter andre. De ser det smidte affald tydeligt i naturen og i byen

Svendborg Kommune ønsker at sætte Svendborg Affaldsforbrændingsanlæg til salg. Ærø Kommune er ved brev modtaget d. 16.11.2009 derfor blevet forespurgt om kommunen er indforstået med, at den gældende kontrakt om forbrænding af affald fra Ærø Kommune overgår til den eventuelle køber af anlægget Private Vi tager sig af alle typer affaldshåndtering for private. Nogle typer affald henter vi på din bopæl. Andre typer affald skal du selv bringe til genbrugsstation eller flaskecontainer

Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Nyheder; Arrangementer; Torshavn kommunes Kommunale forbrændingsanlæg. Trasborg. Trioplast Nyborg A/S. Tscherning. Ærø Kommune. DAKOFA's storsponsorer. Foreningen. Om DAKOFA. Fynshav er meget naturskønt beliggende mellem hav og flere skove med aktiviteter for indbyggere og turister året rundt. Her er færge til Fyn og Ærø. Kun 20 minutter til Sønderborg og Nordborg. Liv i landsbyen. Brugsen er byens centrum og samlingssted, hvor der er jævnlige arrangementer fx strikkecafé, loppemarked og julearrangement Vores faktureringsadresse er: Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby. Det er et krav, at alle fakturaer fremsendes elektronisk via EAN-nummer, og at de er påført korrekt kontaktperson og evt. sagsnummer Fra den 25. marts til og med 31. maj 2019, kan du ikke ændre beholderstørrelse på dine affaldsbeholdere. Dette skyldes at der i denne periode indføres ny sorteringsordning hvor alle modtager nye beholder

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG - PDF - docplayer

Forbrænding af dagrenovation, og småt, stort brændbart affald

Røgfri Fremtid er etableret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden i 2016 med inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere går sammen for at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer Danmark-Ærøskøbing: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2013/S 130-224890 Kort beskrivelse Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald. Forbrænding af dagrenovation, og brændbart affald fra Ærø Kommune. Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format) Udbudsdetaljer Direktiv 2004/18/E Kommune Du deltager i konkurrencen om et påskeæg ved at skrive påskeæg i kommentarfeltet. Denne konkurrence er ikke sponsoreret, støttet, administreret af eller associeret med Facebook. I øjeblikket har vi følgende stillinger ledige: ️ Tre pædagoger ️ En lærer ️ Social- og. Samsø Kommune vil gerne kommunikere digitalt med borgerne, men lovgivningen kræver, at alle e-mails, der indeholder følsomme oplysninger (for eksempel dit CPR nummer), skal sendes som sikker mail. Vi kan derfor ikke benytte almindelig e-mail, selv om det var det letteste

Farligt affald. Du har pligt til at anmelde virksomhedens farlige affald til Assens Kommune. Du finder anmeldelsesskemaet på www.virk.dk. Anmeldelse af farligt affald eller under Selvbetjening, Affald og Genbrug. Du modtager en kvittering, når vi har gennemgået anmeldelsen Der er mange muligheder for at bortskaffe dit affald. Uanset hvilken mulighed du vælger, er det vigtigt, at du sorterer dit affald inden, så vi kan genanvende og genbruge mest muligt. På Aalborg Forsynings hjemmeside, kan du læse om, hvordan du kommer af med affald. Det kan blandt andet finde oplysninger om: Genbrugspladser; Sorteringsguid Kommune Primær/sekundær Primært produceret affald Sekundært produceret affald Primært og sekundært produceret affald Kilde Husholdninger og Erhverv Husholdninger Erhver Regulativer Indtil 2011 var der vedrørende farligt affald, vedtaget et fællesregulativ gældende i alle Motas interessentkommuner. Fra 2012 har hver enkelt interessentkommune vedtaget et regulativ for erhvervsaffald som gælder for den pågældende kommune og bl.a. indeholder afsnit om farligt affald Acceptér cookies. Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden

Affald og genbrug Vallensbæk Kommune gør det nemt for dig at komme af med affaldet - effektivt og miljørigtigt. Vestforbrænding bistår Vallensbæk Kommune med administration af affaldsområdet. Ud over almindeligt affald henter vi også storskrald, haveaffald og farligt affald KURSUSBEVIS OG EVALUERING Udfyld felterne og klik på start for at modtage dit kursusbevis. Hvis du ikke har udfyldt kursets evalueringsskema, vil du blive bedt om at udfylde dette, før du modtager dit kursusbevis Den landsdækkende arbejdsnedlæggelse hos vores renovatør i torsdags gør, at der kan opleves forsinkelser på afhentning af affald. De sidste forsinkelser forventer vi bliver indhentet senest mandag d Høringer og tilladelser Her finder du alle de sager, som Allerød Kommune har i offentlig høring lige nu, som f.eks. forslag til lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser og forslag til politikker m.m. Læs mer Affald er naturens ressource. Derfor gør vi en stor indsats for, at affaldet udnyttes bedst muligt. Du kan læse mere om de forskellige ordninger i menuen til venstre. Derudover står Assens Forsyning for håndtering af farligt affald og for tømning af olie- og benzinudskillere. Du kan gå direkte til Borger.dk her for at tilgå digitale.

Farligt affald - borger

Velkommen til Morsø Kommune. Vi har meget at byde på - klik indenfor og se mere. Få nemt og hurtigt klaret dine ærinder online og find informationer Ærø Kommunes Redningsberedskab - SØFART: PERSONALE - MATROSER - KAPTAJNER - SPECIALISTER, GENINDVINDING, BEHANDLING AF FORSKELLIGT AFFALD, Ærøskøbing, 5985. Randers Kommune Hvor å bliver til hav, hvor det ferske bliver salt. Spændende byggegrunde. Der er mange gode grunde til at bygge og bo i Randers. Se de mange spændende muligheder. Byggegrunde. Genbrugspladser. Find adresser og åbningstider for Randers Kommunes fire genbrugspladser Thisted Genbrugscenter. Flintborgvej 5, 7700 Thisted Se placering på kort. Se oversigtskort over genbrugscentret. På Thisted Genbrugscenter er der åbent 24-7 året rundt for både private og erhverv. Man skal tilmelde sig ordningen Genbrug Thy 24-7 for at kunne benytte genbrugscentret i den ubemandede åbningstid Ærø Kommune Møllevejen 40 5960 Ærøskøbing - Marstal. 0,21 km. Ærø Kommune Tranderupmark 2 5970 Ærøskøbing . 10,19 km. Sydfyns Genvindings Industri Behandling Af Forskelligt Affald. Genindvinding, Behandling Af Forskelligt Affald i Ærøskøbing (8

Fyn samlede næsten 16 tons affald TV 2 Fy

D: Farligt affald 2851 492 Ærø Kommune 330 Vejning - betaling pr. ton 1 ton affald: 510 Haderslev Kommune 376 Klippekort - betaling pr. 100 kilo Et klippekort á 10 klip 1200 15,00 kr./kg 621 Kolding Kommune 362 Vejekort - betaling pr. ton 1 ton affald: 780 Kommuner Fyn - borgerservice, byråd, institutioner, jobcentre, kommunale kontorer, kommuner, kultur, skoler, socialrådgivning, sygedagpenge, affald, aktindsigter. Havnetakster 2019 . Gæstesejlere. Bådlængde 0 - 7,9 m: Kr. 140 pr. døgn. Bådlængde 8 - 9,9 m: Kr. 160 pr. døgn. Bådlængde 10 - 11,9 m: Kr. 180 pr. døg

N STAR v2.4 Oversigt; Sammenlign; Anonym bruger; Log p Ærø kommune bliver medejer af Klintholm I/S og påbegynder levering af deponeringsegnet affald 1. januar 2010. 2010: Klintholm I/S tiltager sig myndigheden for udarbejdelse af pleje og indsatsplaner for natura- 2000 området ved Klintholm. 201 Den tragiske togulykke på Storebæltsbroen den 2. januar 2019, der kostede otte mennesker livet og sårede 16, har ramt hele Danmark hårdt. De otte omkomne er nu identificeret, og fem ud af i alt otte omkomne havde bopæl på Fyn Datoer for afhentning af affald i 2019. Se dine afhentningsdatoer for dagrenovation, pap/papir, haveaffald og storskrald Bor du i Helsingør Kommune, kan du få leveret kompost på din adresse. Bestil og få kompost leveret til døren

populær: