Home

Forbruger loven

Forbrug.d

 1. Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag forbrug.d
 2. Bil solgt, men viste sig at have pant. Spørgsmål & Svar. Jes spørger: Jeg har i løbet af det seneste år haft en sag kørende med en person som privat har solgt mig en bil med inkasso gæld
 3. Loven træder i kraft den 1. november 2011 og har virkning for køb, der foretages efter denne dato. Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Brug søgning til hurtig at finde hvad du mangler
 4. imumskrav i forhold til e-handel. Efter reglerne skal en virksomhed give nogle generelle oplysninger om sig selv, oplysninger om priser, udforme reklame så den er identificerbar, give nogle tekniske oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen og give en ordrebekræftelse. Disse regler findes i §§ 7-12
 5. delige ejerlejligheder, da det er dyrt og svært at gennemgå fællesejet.
 6. Efter loven skal du som forbruger nu tydeligt meddele den erhvervsdrivende, at du har fortrudt købet. Ved returneringen af varen, skal du betale en eventuel værdiforringelse, hvis varen ikke returneres i samme stand, som da du modtog den. Som forbruger har du altså ansvaret for varen ved leveringen
 7. Reklamationsret i to år. Købeloven giver dig to års ret til reklamation, og det er ikke muligt at aftale en kortere frist, eller at reklamationsretten ikke gælder for alle dele af varen

Reklamationsretten er fastsat af loven, og den betyder, at forhandleren har et ansvar, som han eller hun skal leve op til overfor dig som forbruger. Viser der sig eksempelvis en fejl eller mangel ved en vare i de første 2 år efter købet, skal forhandleren løse problemet uden udgifter og unødigt besvær for dig Forbrugerrådet Tænk mener: Nye EU-regler er vigtige for vores privatliv Selv om vi i dag færdes meget online, har vi ret til privatliv. Det er på tide, at virksomheder ikke indsamler flere oplysninger, end de må, og at du som forbruger får kontrol over dine oplysninger Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Herved bekendtgøres lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15. februar 2013, med de ændringer, der følger af § 45 i lov nr. 401 af 28. april 2014 og § 2 i lov nr. 740 af 1. juni 2015 Her finder du link til Forbrugerklageloven (ADR/ODR). Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem. Loven har bl.a. til formål at fastlægge rammerne for behandling af forbrugerklager ved godkendte, private klagenævn samt Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Forbrugerne

Googles betalingsløsning overtræder dansk lovgivning på flere punkter, mener Forbrugerrådet Tænk. Googles betalingsløsning, Google Pay, blev lanceret i Danmark i slutningen af oktober, men ifølge Forbrugerrådet Tænk lever løsningen ikke op til de danske regler for betalingstjenester. Det. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for at skabe mere velfungerende markeder, som kan stimulere vækst og innovation til gavn for hele det danske samfund Definitioner § 2 I loven forstås ved: 1) Forbruger: En fysisk eller juridisk person, der hovedsagelig handler uden for sit erhverv. 2) Erhvervsdrivende: En fysisk eller juridisk person, der udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, og enhver, der handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne Loven er en offentligretlig lov, og overtrædelse af loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven kan straffes med bøde, men en overtrædelse af loven har ikke nødvendigvis betydning ved afgørelsen af en civilretlig tvist mellem rådgiveren og en forbruger. Dette må afhænge af en.

Købeloven AU

 1. Dette kan i henhold til forældelseslovens regler ikke lovligt aftales med en forbruger, da det af loven fremgår, at en entreprenør er ansvarlig i 10 år, hvilket ikke kan fraviges. Dansk Byggeri har udarbejdet en artikel om de væsentligste forskelle på AB 92 og AB-Forbruger. Den kan du finde her
 2. Forbruger Europa netværket. Cookies på forbrugereuropa.dk. Seneste nyheder 03-05-2019. Nye rettigheder når du køber digitale tjenester. 28-03-2019. Wow Air er gået konkurs - læs om dine rettigheder her. 06-03-2019
 3. Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger. Stk. 2. Loven gælder også for kreditaftaler, hvor kreditten ydes af en ikke-erhvervsdrivende, hvis aftalen er indgået eller formidlet for kreditgiveren af en erhvervsdrivende. Stk. 3
 4. De fleste ændringer i den nye lov handler om øget oplysningspligt, fortrydelsesret, håndtering af returvarer og abonnementsaftaler. Med den nye lov siger man farvel til alt det med småt, fordi du som forbruger har krav på, at alle relevante oplysninger fremgår tydeligt, når du handler på nettet eller over telefonen
 5. jfr. forbruger loven om god skik og brug i reklame øje med Nyttig. Del. Svar. Besvarelse fra SE Energi & Klima. Hej Kim, Det er helt korrekt, at vores kunder vil få blandet strøm ud af deres stikkontakt. Når man bestiller vores aftale Medvind, sørger vi for, at den mængde strøm man bruger.
 6. Når du køber en bil, vil du som forbruger være dækket af reklamationsretten, som er en del af forbrugerlovgivningen. Du vil her have 24 måneders reklamationsret, hvis du opdager fejl eller mangler på bilen, som var tilstede, da bilen blev leveret, og som sælgeren ikke tydeligt har informeret om og friholdt fra reklamationsretten på skrift
 7. Loven blev senest revideret i 2004. Loven fastslår, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig uopfordret personligt eller telefonisk med henblik på at sælge varer. Undtaget er dog salg af bøger, forsikringer, samt abonnementer på aviser, tidsskrifter og redningstjenester. Hvis en forbruger køber en vare hos en erhvervsdrivende, der ikke.

En forbruger kan sige nej tak til personligt adresseret reklame ved enten at frabede sig det over for den enkelte virksomhed, eller ved at tilmelde sig den såkaldte Robinsonliste i CPR-registeret. Læs om Robinsonlisten > Enkeltmandsvirksomheder, der bliver drevet fra hjemmet, kan også tilmelde sig Robinsonlisten Hvad siger loven? De væsentligste relationer mellem forbrugere og energiselskaber reguleres i de tre energiforsyningslove. Det er el-, gas- og varmeforsyningslovene. Energilovene med tilhørende bekendtgørelser får du adgang til på Energitilsynets hjemmeside (energitilsynet.dk) Køber du som forbruger en vare hos en erhvervsdrivende giver loven dig automatisk en slags garanti, blot under en anden betegnelse. Nemlig reklamationsret! Du får automatisk to år til at kræve eventuelle mangler ved salgsgenstanden udbedret for sælgerens regning Jeg er ikke jurist, så mit formål her er ikke at fortolke loven ud fra et juridisk synspunkt, men alene ud fra hvilken konsekvens jeg som markedsføringsspecialist ser, det kan have, set ud fra både et forbruger og professionelt perspektiv. Loven erstatter som nævnt persondataloven fra 2004, som de fleste virksomheder nok må erkende, de. Nyhedsbrev. Du tilmelder dig Finanstilsynets nyhedsbrev ved at markere en eller flere af nedenstående kategorier. Vi bruger dine oplysninger til at sende dig nyheder og administrere din profil

Forbrugerlove - kfst

»Som forbruger er det ofte meget svært at vurdere en vares reelle værdi. Derfor opfordrer vi forbrugerne til at udvise sund skepsis, når de bliver mødt af gratis gaver ved køb af varer eller andre kampagner, hvor særlige varer udbydes til stærkt nedsat pris,« siger Vagn Jelsøe Forbruger-vagthund: L'easy i strid med loven. L'easy prisgarantiskampagne giver forbrugerne et indtryk af, at deres produkter kan købes billigt på afbetaling, men i virkeligheden kommer du til at betale en langt højere pris end forventet Ifølge loven om nettoprisindekset skal indirekte skatter i forbindelse med fremstil- ling, salg eller forbrug fratrækkes, når det er muligt at henføre disse til den enkelte vare eller tjeneste Det er en fordel for en forbruger at få garanti, navnlig fordi det betyder, at det i hele garantiperioden er garantigiveren, der har bevisbyrden for, at en evt. fejl ikke er omfattet af garantien. Der er ingen pligt til at give garanti Hverken sælgeren, producenten eller importøren har efter loven pligt til at yde garanti Om udviklingen går i den rigtige eller forkerte retning forudsætter løbende undersøgelser af, hvordan loven anvendes. Det vil være muligt at forbedre købelovens anvendelse og dermed forbrugerforholdene i Danmark generelt ved: At uddannelse og information styrkes med henblik på at skabe bedre kendskab til og viden om købeloven

LOVGIVNING: Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast

Loven gennemfører et EF-direktiv fra 1985 om produktansvar (85/374/EØF). Produktansvarsloven gælder for det ansvar, som påhviler en producent for skade forårsaget af en defekt ved hans produkt. Loven indeholder desuden regler om mellemhandlerens ansvar for skade forårsaget af en defekt ved et produkt, som han har leveret Bestemmelsen giver en positiv opregning af, hvad man som forbruger kan forlange; og er i harmoni med Markedsføringsloven (MKF), der dog er præceptiv i denne henseende, men jo ikke giver køberen de samme beføjelser, som købeloven. 1.ste eksempel: Forbrugeren køber en cykel, som han overfor sælgeren har fået anbefalet til terrænkørsel Find guide til god Inkasso her. Vores advokater hjælper dig med at inddrive gæld og være på forkant, så du undgår dårlige betalere. Læs mere online her

Forbrugeraftaleloven Salg og Servic

Både kloakmesteren, bygherren og kommunen har pligter, de skal opfylde i følge lovgivningen. Men hvem, der har pligt til hvad, kan godt være svært at danne sig et overblik over som forbruger. Det er bygherrens ansvar, at loven bliver overholdt Kontakt advokat Jens Hessel, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning på telefon 33 11 77 29 eller jhe@ret-raad.dk De almindelige forældelsesregler i entrepriseforhold Reklamationsfristen i AB92. En entreprenør kan som hovedregel kun holdes ansvarlig for mangler, hvis der er reklameret rettidigt, senest 5 år fra afleveringstidspunktet, jf

Reklamationsret i to år - forbrug

Loven erstatter bl.a. Danske Lovs 20 års forældelse med 10 år og 1908-loven (5 år) med 3 år. Fremover vil hovedreglen være 3 års forældelse og den absolutte frist vil være 10 år. Begge frister regnes fra fordringens opståen i modsætning til Danske Lovs 5-14-4, hvor det 20 årige ansvar blev beregnet fra aftalens indgåelse Hvis du benytter din fortrydelsesret og sender en vare retur til netbutikken, var det tidligere netbutikken, der havde ansvaret for varen under returfragten. Når den nye forbrugeraftalelov træder i kraft, er det dig som forbruger, der bærer ansvaret. Går pakken i stykker under transporten eller bliver væk, er det altså dit ansvar Såfremt EF-domstolens standard for den gennemsnitlige forbruger blev indskrevet i loven, ville det efter disse medlemmers mening kunne sikre, at samme retsstandard vil blive anvendt i relation til alle markedsføringslovens forbrugerrettede bestemmelser, hvorimod der i dag kan være risiko for, at domstolene vurderer markedsføringstiltag, der.

Omvendt - hvis den erhvervsdrivende meddeler, at han / hun ikke ønsker at være bunden af afgørelsen, kan du som forbruger få hjælp af Nævnenes Hus til at indbringe sagen for retten. Du kan få dækket omkostningerne til at føre retssagen af Nævnenes Hus, hvis du ikke har retshjælpsforsikring Endelig skal den erhvervsdrivende være opmærksom på, at den første gang der rettes henvendelse til en bestemt fysisk person, fremgår det af loven, at den erhvervsdrivende på en tydelig og forståelig måde skal oplyse om hvordan personen vederlagsfrit kan frabede sig disse henvendelser. § 6 Om loven. Ved handel med huse, sommerhuse og villalejligheder benytter de fleste sælgere sig af Huseftersynsordningen, da den indebærer store fordele for både køber og sælger. Køber får en uvildig byggesagkyndig og en elinstallatørs gennemgang af boligen i form af en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport

Garanti og reklamationsret: Hvad er forskellen

Regler om pant. Læs pantbekendtgørelsen (gældende frem til 1. juli 2019), hvis du vil vide mere om hvilke krav, politikerne stiller til Dansk Retursystem. Pantbekendtgørelsen, gældende fra 1. juli 2010 Aftaleloven beskriver reglerne for de aftaler, du som forbruger indgår med en erhvervsdrivende, fx en håndværker eller entreprenør. Aftaleloven foreskriver, hvordan du og den erhvervsdrivende skal forholde jer, hvis der opstår tvivl om forståelsen af aftalen § 6. Erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale 8 Oversigt Nettoprisindekset opgøres på grundlag af de faktiske forbrugerpriser så vidt muligt fratrukket indirekte skatter, dvs. moms og varetilknyttede afgifter, og tillagt tilskud ti

bemÆrk: hvis du er en forbruger, kan du have visse lovbestemte rettigheder, som ikke kan modificeres med en kontrakt. ingen bestemmelser i disse licensvilkÅr vil have effekten af at modificere disse lovbestemte rettigheder i den grad sÅdanne Ændringer er udtrykkeligt forbudt ifØlge den gÆldende lov Det er Forbrugerbeskyttelsesloven, der regulerer denne fortrydelsesret og formålet med loven er, at sikre forbruger en rimelig og tidssvarende beskyttelse ved aftaler om køb af fast ejendom. For at benytte retten skal man være i kategorien 'forbruger', hvilket kræver at man opfylder følgende betingelser Aalborg Fjernvarmeforsyning - en forbruger klager over fjernvarmeregning efter rørskade. hvorefter loven finder anvendelse, hvis ikke andet er bestemt ved eller i henhold til lov. Værket kan således ikke påberåbe sig den kommunale gebyrlov som hjemmel til at opkræve et rykkergebyr på. Hvis dette er tilfældet gælder loven for alle aftaler mellem en forbruger og en erhvervsdrivende med de undtagelser, der følger af § 1 (forsikringsaftaler, vareautomater, befordring m.v.) og specifikt i forhold til fortrydelsesretten, § 18 Hash loven: Bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, som i daglig tale også kaldes for hash loven er dikteret af Lægemiddelstyrelsen, som ifølge loven har retten til at godkende nye euforiserende lægemidler - herunder CBD olie og andre produkter indeholdende den mindste form for THC, samt mange andre stoffer, vækster og droger

Inden beslutningen tages om at investere i et solcelleanlæg, er nogle punkter, der skal undersøges først, da etablering af et solcelleanlæg nogle steder ikke kan lade sig gøre grundet loven. Loven: Alle private kan som udgangspunkt montere solcelleanlæg. Nogle gange er der et pristillæg på overskydende el-produktion Loven trådte i stedet for lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse. Loven fra 1974 er senere to gange blevet afløst af en ny markedsføringslov, ligesom der i øvrigt er gennemført flere ændringer, herunder i forbindelse med gennemførelsen af en række EU-direktiver

For der er en række generelle regler, der sikrer dig som forbruger. Det gælder blandt andet, hvor længe et gavekort skal være gyldigt, og at du i mange tilfælde har krav på at få pengene retur for et gavekort, hvis du ikke når at bruge det, inden det udløber Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden. Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU's egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål

3517 - En almen boligorganisation er ikke forbruger! BL Informerer I en enkeltstående kendelse fra Voldgiftsnævnet fra 2014 betragtes en almen boligorganisation som forbruger, og er som følge deraf ikke bundet af forudgående aftaler om voldgift, jf. voldgiftslovens § 7, stk. 2 Find nøgletal, årsrapport, data og regnskaber om Dansk Retursystems aktiviteter og genanvendelsen af 9 ud af 10 solgte dåser og flasker. Dansk Retursystem deler her årsrapporter, med nøgletal for genanvendelse, cirkulær økonomi og miljø

Ifølge loven bør cookies slettes senest efter 12 måneder, men nogle gemmes i meget længere tid. I Google Adwords f.eks. kan en cookie holde i op til 540 dage. Set fra et tekstmæssigt synspunkt er der ingen grænser for, hvor længe en cookie kan tænkes at vare, og der er registreret eksempler på cookies, der er blevet lavet til at have. Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores persondatapolitik og brug af cookies, når du besøger jyllands-posten.dk og de tilknyttede domæner finans.dk, guide.dk og viden.jp.dk

GDPR: Få overblik over databeskyttelseslove

Jeg tror simpelthen ikke på, at en forbruger kan tilkøbe sig en virksomheds service under et vilkår der hedder månedlig betaling, for så at denne forbruger selv skal sørge for at virksomheden opkræver det, de skal. Det eneste krav der er til virksomheden som sådan er, at de giver dig mulighed for at betale Forbruger I hjemmet og Indlevering til reparation (CIS) hardwaregaranti for indirekte lande 14. december 2012 4 af garanti til Dell inden for returperioden på ti (10) dage, vil du blive faktureret markedsprisen for delen. Reservedele kan være istandsatte eller restaureret, hvor det er tilladt efter loven o

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Forbrugerklageloven (ADR/ODR) - forbrugereuropa

populær: