Home

Danmark olie nordsøen

Nordsøen (Olie og gas) Oprindelige forfattere HFri , HTir og ROR Seneste forfatter Redaktionen Under Nordsøens bund findes ca. 1 % af verdens kendte naturgas reserver (2015) og en lidt mindre andel af olie reserverne; langt det meste findes i de norske og britiske sektorer, og siden 1960'erne er de blevet udnyttet med stigende intensitet - Olie og gas fra Nordsøen har sikret Danmark og danskerne store indtægter. Jeg er derfor glad og stolt over, at regeringen sammen med branchen kan sende et stærkt signal om, at der fortsat er et betydeligt potentiale i Nordsøen, siger Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse. Selskaber skal deles om infrastruktu Dansk Undergrunds Consortium (DUC) dannes. Der var ikke de store forventninger om at Danmark skulle blive et olieland. 1966 DUC rykker ud på havet og foretager sin første efterforskningsboring i Nordsøen. Året efter finder man olie i Kraka feltet. 1971 De dansk-tyske forhandlinger om grænsedragningen i Nordsøen afsluttes

Nordsøen (Olie og gas) Gyldendal - Den Store Dansk

Danmark har indvundet olie og gas fra den danske del af Nordsøen siden 1972. Produktionen af olie og gas bidrager fortsat væsentligt til statskassen og har været vigtig for udviklingen af den danske økonomi og opbygningen af velfærdssamfundet via skatteindtægter, eksport og overskuddet fra olie- og gassektoren Olie Gas Danmark er en branche-organisation for den danske olie- og gassektor. Olie Gas Danmark arbejder for, at virksomhederne og samfundet får mest mulig værdi fra produktionen af olie og gas. Olie Gas Danmark har fokus på udvikling af sektoren, på sikkerhed og miljø samt på forskning og uddannelse

Danmark har brugt lidt over halvdelen af Nordsøens olie og

En ny Olie- og Gasstrategi viser, at der fortsat er et betydeligt potentiale for olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen. Strategien peger også på, at det er nødvendigt at udnytte infrastrukturen i Nordsøen bedre, og at der er behov for flere investeringer i efterforskning og ny teknologi for at kunne udnytte potentialet 41 år. Så lang tid er der blevet produceret olie og gas i den danske del af Nordsøen, og der er ressourcer til mange år endnu. Fremtidens opgave bliver at optimere produktionen fra de modne felter i Nordsøen og samtidig finde veje til at udnytte de vanskeligt tilgængelige ressourcer. Det kræver først og fremmest, at der udvikles ny teknologi, at sektoren kan rekruttere de nødvendige. I starten af 1960'erne var der dog ingen, der var klar over, præcis hvor meget olie som undergrunden i Nordsøen gemte på. Internationalt blev Danmark kaldt for de blåøjede arabere. Finansministeriet og Dansk Undergrunds Consortium har lavet en ny aftale om indvinding af olie og gas i Nordsøen. Danmarks Statistik har samlet en række centrale tal om betydningen af olie og gas i Nordsøen for dansk økonomi. Kulbrinteskat på 5 mia. Olie- og gasindvinding indbragte 5 mia. kr. i grønne afgifter i 2015

Dansk olie- og gashistorie Nordsøfonden - nordsoefonden

Olie- og gasproduktion sikrer Danmark. Olie- og gasbranchen har selv været med til at lave strategien, og her ser man store fordele ved at pumpe endnu mere olie og gas op fra den danske del af Nordsøen. Det skaber nemlig arbejdspladser, det sikrer selvforsyning på energiområdet, og det bidrager til dansk velfærd, lyder det fra branchen Olie Gas Danmarks mål er at skabe merværdi fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen for industrien og det danske samfund. Der ligger nemlig fortsat et milliardpotentiale i indtægter og tusinder af arbejdspladser og venter i Nordsøen. Men det kræver en målrettet indsats og store investeringer at få potentialet udvundet. Olie Gas Danmark. Olie og naturgasudvinding fra Nordsøen. Den danske produktion af olie og gas begyndte i 1972 fra Danfeltet. Siden er produktionen af olie og gas steget markant. Indvindingen af kulbrinter har bidraget til, at Danmark har været selvforsynende med energi siden 1997. Olie- og gasproduktionen skaber desuden arbejdspladser for mange mennesker.

Om olie og gas Energistyrelsen - ens

Olie & Gas Sektoren - Oil Gas Denmar

  1. 2. at udnytte en række marginale (små) olie/gas felter i Nordsøen. ved at øge indvindingsgraden fra de danske olie/gas felter med blot 1% opnår Danmark rådighed over 2 års energiforbrug årligt samt konservativt beregnet 50 milliarder kroner i årlig indtægt til den danske stat
  2. I fremtiden vil al efterforskning og boring efter olie og gas i Danmark ske i Nordsøen, hvor der stadig er et markant potentiale, som sikrer staten indtægter til stor gavn for vores velfærd og velstand, og indtægter som er et vigtigt bidrag til regeringens ambitioner om at sætte turbo på Danmarks grønne omstilling, siger energi.
  3. Nordsøfonden er aktiv statsdeltager i 16 producerende felter i Nordsøen. DAGMAR FELTET . Tidligere navn

Ny strategi for olie og gas i Nordsøen - Regeringen

I Danmark har vi 19 oliefelter, som alle ligger i Nordsøen hvilket gør at vi faktisk producere nok olie til at både være selvforsynende og stadig have nok til at eksportere til andre lande. Det hele startede i 1972 hvor man finder en relativt stor mængde råolie i Nordsøen, og vælger derfor at gå i gang med produktionen af olie Olie og gas fra Nordsøen har sikret Danmark og danskerne store indtægter. Jeg er derfor glad og stolt over, at regeringen sammen med branchen kan sende et stærkt signal om, at der fortsat er et betydeligt potentiale i Nordsøen, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt DEBAT: Danmark bør i tråd med Paris-aftalens mål sige stop for nye olie/gas-licenser, indstille efterforskning og fremskynde udfasningen af produktionen fra eksisterende felter i Nordsøen. Det skriver Tarjei Haaland fra Greenpeace

Det slutter i 2018 for oliens vedkommende. Bortset fra i 2024 forventes Danmark fremover at forbruge mere olie, end vi selv producerer i Nordsøen. Det viser Energistyrelsens opdaterede prognoser for produktionen af olie og gas, som offentliggøres sammen med en opdateret opgørelse over de danske olie- og gasressourcer I 1971 lykkedes det Norge at pumpe olie op af Nordsøens undergrund. Det var noget af en sensation, fordi man ellers havde været vant til, at olie var noget, der kom fra lande langt fra vores himmelstrøg, nemlig Mellemøstens oliestater. Året efter fulgte Danmark efter og begge lande har nydt godt af investeringerne, der mere end har tjent sig hjem på de godt 40 år Danmark er selvforsynende med olie og energi - indtil videre Danmark har været selvforsynende med energi i flere år. Det kan vi blandt andet takke olien i Nordsøen for. Allerede i 1993 blev Danmark selvforsynende med olie. Men spørgsmålet er, hvor længe det vil vare. Noget tyder på, at produktionen af olie fra Nordsøen nok er stagneret Olie Gas Danmark sikrer ad denne vej, at de fiskefartøjer, der fisker i Nordsøen er opdateret omkring survey kampagner, konstruktions arbejder, vedligehold og andre forhold, der kan have indflydelse på fiskeriet. Dette giver et praktisk og nemt overblik over, hvilke områder på havet der er. Du kan dele din viden om -, Nordsøen med andre ved at klikke på tilføj link og tekst længere nede på siden for at tilføje information om -, Nordsøen. Seneste nyheder om Nordsøen. Olie- og gasfeber i Nordsøen: Selskaber flokkes om interessante felter. Det sorte guld i Nordsøen skal sikres med ny strategi. Staten går glip af penge.

Amoco fandt imidlertid olie i Montrose-strukturen, også i dec 1969, og året efter fandt BP olie i den struktur, som senere blev til Forties-feltet. Men det var olieselskabet Hamilton, der havde fundet olie i Argyll i 1971, som trykkede på knappen til UK's første oliefelt, i juni 1975 Energistyrelsen har godkendt, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.s andele af aktiverne i den danske del af Nordsøen kan overdrages til Altinex AS, som er et selskab i den norske oliekoncern Noreco. Godkendelsen sker efter en undersøgelse af Norecos økonomiske styrke og tekniske formåen DEBAT: Produktionen af olie og gas gavner dansk økonomi, og olien skaber arbejdspladser - både regionalt og nationalt. Det skriver Martin Næsby, administrerende direktør i Olie Gas Danmark, der nævner tre grunde til en fremtid i Nordsøen Regeringen sætter i dag en historisk milepæl i dansk energi- og klimapolitik og lukker ned for efterforskning og boringer efter olie, gas og skifergas på land og i de indre farvande i Danmark. Regeringen har lyttet til de lokale bekymringer, og afviser derfor også den aktuelle ansøgning om at søge efter olie og gas på Lolland-Falster I Danmark har vandinjicering i kombination løftet indvindingsgraden yderligere fra cirka 12 procent til et gennemsnit på 25-30 procent, og det er i dag så udbredt, at 100 ud af knap 400 brønde i Nordsøen kun bruges til vandinjicering. På et kort over Halfdan-feltet ses det tydeligt, hvordan vand i dag er en naturlig del af produktionen

Nordsøen - et hav af komplekse oliefelter - Oil Gas Denmar

  1. Det førte til oprettelsen af Dong, som blev partner i de nye selskaber, der fik opgaven med at bore efter olie, og gradvist kom der gang i olie- og gasproduktionen i Nordsøen. I 1997 oversteg den danske olie- og gasproduktion danskernes eget forbrug, så Danmark var blevet selvforsynende. Danmark var blevet et olieland
  2. Aftalen betyder, at BASF overtager andele i to gasfelter i Sibirien, mens Gazprom som led i handlen bl.a. overtager 50 pct. af selskabet Wintershall Noordzee B.V., som står for olie- og gasudvinding i den sydlige del af Nordsøen - herunder i Danmark. Langsigtet satsnin
  3. dst mulige miljøpåvirkninge
  4. Danmark står langtfra alene med opgaven om at finde ud af, hvordan rammerne for fremtidens udvinding af olie og gas i Nordsøen skal tilrettelægges i en tid, hvor megen mediemæssig og politisk fokus er på udviklingen af den vedvarende energi
  5. Selv om Danmark har et mål om at være helt fri for olie i 2050, vil regeringen ikke lade en dråbe af den danske olie blive i undergrunden, skriver Politiken fredag. Vi prøver at få så meget op fra Nordsøen som muligt
  6. Nordsøen. OSPAR omfatter landene: Danmark, Frankrig, Irland, Island, Nederlandene, Norge, Spanien, Storbritannien (UK), Tyskland. De fire lande med fed skrift dækker tæt på 100 % af den samlede produktion af olie og gas i OSPAR området

»Både i Danmark og i verden kommer olie og gas til at spille en rolle i energiforsyningen mange år fremover. Det billede kommer ikke til at ændre sig, uanset om man udvinder olie og gas fra den danske del af Nordsøen eller ej,« forklarer han Opgave 1: Hvornår og hvordan er olien fra de danske oliefelter i Nordsøen dannet? Opgave 2: Med Gormfeltet som eksempel skal du beskrive nogle af de geologiske forhold der gør, at man har kunnet finde olie netop her. Forklar hvilke metoder man benytter for at efterforske oliefelter (brug evt. materiale fra foredraget på Geologisk Institut Fremtidens olie- og gassektor i Danmark. Rapporten 'Fremtidens olie- og gassektor i Danmark' er resultatet af det strategiske arbejde og rummer både oversigt over indsatsområder og anbefalinger, der er målrettet mod at øge potentialet og reducere barrierer for at nyttiggøre potentialet af olie og gas

Olieprisen har svinget markant de seneste år. En tønde olie koster i dag omkring 40 dollar. Det er en del mere end de 10 dollar, den kostede omkring årsskiftet 1998-99, men markant mindre end prisen på over 100 dollar fra starten af 2011 og frem til sommeren 2014 Siden den 7. udbudsrunde, hvor 16 nye licenser blev tildelt i 2016, er der 22. marts 2017 indgået en ny politisk aftale om udvikling af Nordsøen. Aftalen betyder, at skatten på olie- og gasudvinding er sænket i et vindue fra 2017-2025, og at vilkårene for tredjepartsadgang til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen er forbedret Statens samlede indtægter fra indvindingen af kulbrinter i Nordsøen beløber sig i perioden 1963 - 2015 til 415 mia. kr. i 2015-priser. Statens indtægter i 2015 svarer til lidt over 1.600 kr. for hver borger i Danmark, så olie- og gasproduktionen leverer fortsat et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien LEDER. Nordsøen har, siden den første olie blev produceret i 1972, bidraget væsentligt til opbygningen af den danske velfærdsstat. 4 milliarder tønder olie er over 40 år indvundet fra den.

Nyt fra Danmarks Statistik. Nyt fra Danmarks Statistik; Nyt fra Danmarks Statistik; Ikke rettidige udgivelse Dong er i gang med at udsætte flydespærrer og indsamle olie ved boreplatformen 'Mærsk Resolute' i Nordsøen, der drives af Dong, oplyser Miljøstyrelsen. Forureningen skyldes et uheld med en pumpe. Tirsdag vurderede et miljøfly, at forureningen med olie udgør cirka 130 kubikmeter og fyldte omkring seks kvadratkilometer Klimaministeren: Vi skal hive al olie og gas op fra Nordsøen for at sikre den grønne omstilling Olie- og gasindustriens sjette topmøde i DR's koncertsal onsdag blev brugt til at forsikre erhvervets spidser og os andre om, at det er af hensyn til miljøet og den grønne omstilling, at al. Danmark risikerer uventet milliardtab på lukningstruet olieeventyr i Nordsøen. Staten risikerer helt uventet at gå glip af skatteindtægter for et tocifret milliardbeløb, hvis Dansk Undergrunds Consortium, DUC, inden for kort tid vælger at lukke landets største gasfelt i Nordsøen ned, før alt olie- og gas er indvundet

Olie Gas Danmark kommer Mærsk til undsætning i forhandlingerne om forbedrede afskrivningsforhold for olie og gasproduktionen i Nordsøen. Olie og gasindustrien forventer et positivt biddrag i. I Danmark driver KPI, gennem den danske underafdeling KPD (Kuwait Petroleum Danmark A/S), 177 bemandede servicestationer og 55 ubemandede lavprisanlæg under navnet F24. KPD har hovedsæde i Birkerød. Det brændstof og den fyringsolie, Q8 sælger i Danmark, produceres primært på basis af olie fra Nordsøen Vi har brug for olie og gas i mange år endnu, og Nordsøen rummer store ressourcer. Så gør vi det rigtige, kan Danmark fortsat være selvforsynende helt frem til det fossiluafhængige samfund. Et nyt kort fra GEUS viser, hvor kalken ligger under Danmark. I Nordsøen henter vi olie og gas fra den og inde på land pumper vi vand op fra den. Derfor er sikker viden om kalken vigtige for udnyttelsen af dens råstoffer Shell Olie - og Gasudvinding Danmark B.V. er med 36,8 % den største anpartshaver i Dansk Undergrunds Consortium, som producerer olie og gas i den danske del af Nordsøen. Herfra føres råolien via en 320 km. rørledning til Shell Raffinaderiet i Fredericia, hvor den omdannes til blandt andet.

Danmark har ikke været i en økonomisk situation, hvor man har kunnet tillade sig at sige nej til væsentlige økonomiske bidrag til samfundsøkonomien fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Åben dør-proceduren giver olieselskaberne mulighed for løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og naturgas i meget. Mere specifikt går myten på, at Hækkerup i realiteten 'forærede' nordmændene områder af Nordsøen, bl.a. det der senere skulle vise sig at blive det olierige Ekofisk-felt, fordi han under forhandlinger med sin norske kollega Halvard Lange i 1963 havde drukket for mange whiskysjusser og derfor med let og generøs hånd gav nordmændene det.

Husker du, da Norge snød os for olie-milliarderne? Her er

Derfor er det stærkt kritisabelt, at den danske regering planlægger at åbne endnu en udbudsrunde for efterforskning og udvinding af ny olie og naturgas i den danske del af Nordsøen. Den danske regering må læse IPCC's konklusioner, tage sin del af ansvaret og lade olien og gassen under Nordsøen blive, hvor den er Offshore Center Danmark, etableret i 2003, er det officielle danske videncenter for den danske offshore industri.. På vegne af 260+ tilsluttede (2013) medlemsvirksomheder og institutioner, fremskynder videncentret udvikling og mål i den danske offshoreindustri, med fokus olie, gas, maritim vindenergi og bølgeenergi Ny aftale om olien i Nordsøen: Tog Mærsk lige røven på Danmark? nationens! Otto H mener, at Mærsk skal udvise lidt rettighed omsorg, og ansætte en masse danskere, som tak for den olieaftale.

Den danske del af Nordsøen er et såkaldt modent produktionsområde med en veludbygget infrastruktur, og Energistyrelsens vurderinger peger på, at der stadig er væsentlige mængder olie og gas. Beskeden fra DONG om, at man ikke ville sætte udvindingen af olie fra Hejre-feltet i Nordsøen i drift, var ikke nogen rar nyhed, al den stund man har regnet med, at dette felt skulle levere 20 procent af den danske energiproduktion i Nordsøen i en årrække frem

Nordsøen er en meget vigtig handelsrute og tjener som bindevej mellem Nordeuropa på vej ud til verdensmarkederne. Den sydlige Nordsø er sammen med Den Engelske Kanal den mest befærdede skibsfartsregion i verden. Under havbunden findes der store olie- og gasreserver, der siden 1970´erne har været raffineret , Det borer Danmark efter i Nordsøen, De lande der borer efter olie og gas i Nordsøen, Det er den måde vi transporterer olien ind til land, Det største danske olie og gas fel Orientering om KIMO Danmark. KIMO er en international miljøorganisation for lokale myndigheder. KIMO repræsenterer kommuner i interesseområdet, der er Nordsøen, det Irske Hav, dele af Nordatlanten og Østersøen og har medlemmer i flere lande. Alle vestkystkommuner er medlem af KIMO og medlemskabet udvides østpå til Danmarks øvrige kyster 3 vækstmotorer skal sætte gang i indvinding af olie og gas i Nordsøen. Offshore Tre vigtige tiltag skal møde de udfordringer, som den danske olieproduktion i Nordsøen står overfor.Forbedring af indvindingsgraden, udnyttelse af de marginale felter og styrkelse af efterforskningen efter nye felter

Vindmøller I Danmark Nordsøen. December 31, 2018 August 27, 2018 Uncategorized. Danmark brugte i 2008 mest fossilt. Det skyldes, at Danmark har olie-og naturgas i Nordsen. Danmark er 12. Sep 2016. De kystnre havvindmller placeres mske i Nordsen. Hemmelighed, at regeringen nsker at droppe. The official subreddit of Denmark. use the following search parameters to narrow your results: subreddit:subreddit find submissions in subreddi

Se tallene: Så meget betyder olien fra Nordsøen for Danmarks

30 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas. Skatteindtægter samt overskuddet fra olie- og gassektoren bidrager positivt til samfundsøkonomien samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser. Salget af Mærsks olie- og gasforretning til Total skaber ro om aktiviteterne i Nordsøen og sikrer udbygningen af Tyrafeltet. Samtidig samler det franske selskab deres aktiviteter fra Norge og Holland i et nyt hovedkontor i Danmark, hvilket betyder vækst og udvikling i Danmark. Så det er en rigtig g Der er tre milliarder tønder olie tilbage i Nordsøen. Trods færre indtægter til staten glæder industrien sig. En ny nordsøstrategi viser, at der er tre milliarder tønder olie tilbage i.

Plesner er det markedsledende advokatfirma i Danmark med unikke kompetencer inden for olie og gas. I de seneste år har Plesner været involveret i alle større olie- og gasprojekter i den danske del af Nordsøen og har rådgivet en lang række af ansøgerne i forbindelse med den seneste udbudsrunde (7. udbudsrunde). 8. udbudsrund - Vi skal selvfølgeligt producere det potentiale, der er i Nordsøen. Det vil sikre arbejdspladser, selvforsyning og velfærd for Danmark, siger Martin Næsby, direktør for brancheforeningen Olie Gas Danmark. Ifølge rapporten har Danmark siden 1970'erne tjent over 400 milliarder kroner på olien Danmark har i alt 19 producerende felter der alle befinder sig i Nordsøen. Indvindingen fra disse felter varetages af tre operatører; DONG E&P A/S, Hess Denmark ApS og Mærsk Olie og Gas A/S. I alt 10 selskaber har andel i produktionen fra de danske felter Tredjepartsadgangen til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen forbedres. * Der etableres en pulje på 100 millioner kroner til grønne initiativer i relation til olie- og gasindvinding. * Der indføres et investeringsvindue fra 2017-2025, hvor virksomhederne midlertidigt får bedre vilkår for at investere i Nordsøen

Posts about olie nordsøen written by fremskridtdk. Kampen om det sorte guld Langt ude i Nordsøen - på bunden af havet - har Danmark en kæmpe skat i form af olie og gas i store mængder. Hvis DUC (A.P. Møller og to udenlandske olieselskaber, red.) ikke havde fundet olie og gas i midten af 60´erne, så ville Danmark i øjeblikket skulle købe energiråvarer for over 5 mia. kr. om året Selv om Danmark har et mål om at være helt fri for olie i 2050, vil regeringen ikke lade en dråbe af den danske olie blive i undergrunden, skriver Politiken fredag. Like localeyes.dk på Facebook - Vi prøver at få så meget op fra Nordsøen som muligt Der er tre milliarder tønder olie tilbage i Nordsøen. Trods færre indtægter til staten glæder industrien sig. En ny nordsøstrategi viser, at der er tre milliarder tønder olie tilbage i Nordsøen, der kan udvindes. Mens statens indtægter fra olien er faldet betragteligt de seneste år, mener. Aug 2005. Med kbet af en rkke oliefelter i Nordsen, har AP Mller-Mrsk i alt investeret for 35 mia Kr. Alene i r Denne artikel ser p perspektiverne for geologisk lagring af CO2 i Danmark og p mulighederne for at. For at lagre CO2 i Nordsens oliefelter ikke taget i 26. Maj 2004. Alle fire som stilladsarbejdere ude p Mrsk Olie og Gas oliefelter Kirsten Halsnæs mener at Danmark kan klare sig uden fossilerne fra Nordsøen, og at Nordsøaftalen er et udtryk for, at regeringen prioriterer selvforsyning med olie og gas på relativt kort sigt: Set ud fra et forsyningssynspunkt, er Nordsøaftalen ikke nødvendig for Danmark, for vi kan sagtens dække vores energiforsyning med vedvarende.

This feature is not available right now. Please try again later Nordsøenheden arbejder for at skabe den størst mulige værdi for staten ved Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Nordsøenheden træffer tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle beslutninger, der har stor betydning for fondens investeringer og indtægter

Danske universiteter modtager store bevillinger fra den globale olie-industri for at forske i udvinding af olie og gas. En række forskere har på Videnskab.dk rejst heftig kritik af, at universiteterne bruger tid og penge på forskning i fossile brændstoffer, som de mener, kan føre til øget global opvarmning Opgave om olie - Nordsøen og dannelse [0] Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog. Andre brugere, der har downloadet Opgave om olie - Nordsøen og dannelse, har også downloadet Biologi. Opgave og forsøg om blodsukker. 8800 Viborg, Danmark Olie produktions platform i den Danske del af nordsøen. Menu Videre offshore danmark. 10. marts 2009 Film gorm, mærsk olie og Fra begyndelsen af 1980´rne begyndte offshore-industrien for alvor at ekspandere i den danske del af Nordsøen. 15 ud af 16 oliefelter blev taget i brug i. 8. udbudsrunde åbnede for ansøgninger den 26. juni 2018 og udløb den 1. februar 2019. Energistyrelsen har modtaget i alt fire ansøgninger fra følgende E&P-selskaber om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og ga

Minister: Danmark skal være et førende olie- og gasland

Gennem flere årtier har Danmark været et olie-eksporterende land. Men nu falder produktionen fra felterne i Nordsøen. Der er udsigt til, at 2018 bliver året, hvor Danmark går over til at importere mere olie og gas, end vi selv eksporterer Trods det faktum, at olie og gas blev opdaget i Nordsøen i 1963, er Nordsøen stadig det mest aktive område i verden, når det drejer sig om offshore boring. Mere end 170 rigge opererer p.t. i området, hvilket er langt mere end i Den Mexicanske Golf eller ud for Vestafrikas eller Brasiliens kyst

Olie Gas Danmark, brancheforening for upstream olie og gas selskaber samt service og leverandørvirksomheder i Danmark. Regeringen præsenterede i 2014 et kommissorium for formulering af en langsigt strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og gas fra felterne i Nordsøen Hvad gør Danmark når olien i Nordsøen slipper op? Efter 45 års olie- og gasforsyning fra Nordsøen er knap halvdelen af potentialet opbrugt. Af de resterende 3 mia tønder olie forventes det, at man kan hente halvdelen op af undergrunden

n y t f r a g e u s olie og gasefterforskning i nordsøen: menneskets uudslukkelige tØrst efter energi g e o l o g i oliens abc nordsØens abc nordsØens plays og ressourcer n r. 2 & 3 o k t o b e r 1 9 I 1966 blev de første dråber af dansk olie suget op af Nordsøen. Siden er nordsøolien blevet en afgørende faktor i dansk økonomi. I 2003 genforhandlede man aftalen, men med regeringsskiftet er den aftale kommet i politisk modvind

Nordsø Kort - foga

Danmark er for tiden den 3. største olieproducent i Europa kun overgået af Norge og. Storbritannien. Den samlede olie- og gasproduktion i Nordsøen havde i 2002 en samlet. værdi på 33 mia kr. Kulbrinter udgør således et af de vigtigste råstoffer i Danmark. Baggrunden for olieproduktionen i Nordsøen er en kompleks geologisk historie, de Den sidste dansker i Nordsøen har flere nye oliefelter på bedding. Efter DONG Energys og Maersk Oils farvel er Nordsøfonden nu den eneste danske aktør i Nordsøen. Direktør Birgitta Jacobsen ser stadig et stort potentiale i Danmark, men pointerer også, at investeringskronerne ikke nødvendigvis kommer så let som før Selv om Danmark har et mål om at være helt fri for olie i 2050, vil regeringen ikke lade en dråbe af den danske olie blive i undergrunden, skriver Politiken fredag. - Vi prøver at få så meget op fra Nordsøen som muligt. Men vi hiver det jo ikke op for at eksportere det. Det er alt sammen til. Danmark vil udnytte hver en dråbe olie i Nordsøen Klimaeksperter klandrer Danmark for sin oliepolitik. Akademisk sludder, lyder svaret fra klimaministeren Hvis regeringens forslag om at beskatte olieselskabers produktion og investeringer i Danmark bliver en realitet, trækker en tysk oliegigant stikket fra danske aktiviteter. Sådan lyder beskeden fra Bayerngas, den største internationale investor i dansk olie og gasproduktion uden for det Mærskledede DUC, skriver Børsen

Olie- og gasudvinding - efkm

Det er positivt, for vores Nordsøaktiviteter bidrager med indtægter til samfundet, og selvom Danmark er godt på vej i omstillingen til et lavemissionssamfund, vil olie og gas forsat være en vigtig del af det globale energisystem i en del år endnu, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Regeringen har netop givet 12 olie- og gasfirmaer 16 nye tilladelser til at udforske nye olie- og gasfelter i Nordsøen. Beslutningen kommer blot to måneder efter, at FN's klimatopmøde besluttede, at den globale temperaturstigning skal holdes på under to grader for at undgå klimaforandringer som tørke og oversvømmelser Statoil gør nyt fund i Nordsøen. Det norske olieselskab har fundet omkring 130 mio. tønder olie i Moray Basin, der med de nuværende oliepriser har en estimeret værdi på omkring 5 mia. pund. Det skriver the Telegraph. Brancheorganisationen Oil and Gas UK kalder opdagelsen af olie for et tegn. Det er i Danmarks interesse at fortsætte olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så vi opretholder vores forsyningssikkerhed og uafhængighed af energi fra ustabile egne af verden. Regeringen har sat et ambitiøst mål om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050, og at mindst 50 pct. af vores energibehov skal dækkes af.

Nordsøolie - Wikipedia, den frie encyklopæd

Parallelt med, at Danmark afvikler aktiviteter i Nordsøen, skal Danmark gradvis reducere sit forbrug af olie og gas. Dermed vil Danmark gradvis afvikle importen af fossile brændstoffer. Det handler bl.a. om omstilling i transportsek-toren fra benzin og diesel til el og biogas, omstilling i byg Vi har sendt dig en e-mail med et bekræftelseslink. Dit nye password træder i kraft, når du klikker på dette link

Danmark er over halvvejs igennem olien i Nordsøen

»Vi har længe søgt at øge vores aktivitet i Danmark, da vi ser et stort potentiale i at styrke og udvikle den danske produktion af olie og gas i Nordsøen i mange år frem,« siger Riulf Rustad, bestyrelsesformand i Noreco, i meddelelsen til den norske børs Fiskerne kommer i fremtiden til at kæmpe med olieindustrien i Nordsøen om pladsen. Det synes klart efter, at Energistyrelsen har modtaget ikke mindre end 25 ansøgninger i den netop afsluttede udbudsrunde. 15 olieselskaber står således bag de 25 ansøgninger i områder, hvor der hidtil ikke har været udvundet olie i Nordsøen Hvis Danmark i længere tid skal kunne hente olie og gas fra de danske felter i Nordsøen, kræver det en række nye initiativer. Derfor vil regeringen med en ny strategi undersøge, hvordan man. Helikopter opdagede olie på havoverfladen. sn.dk beskytter dine data. Sn.dk anvender cookies for at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Danmark Verden Debat Video E-avis Ugeaviser Kundeservice Køb abonnement Annoncer Tastselv Deal.dk Kontakt os Log ind.

populær: