Home

Påskekrisen 1920 kilder

Kilder. Kilder er et meget centralt begreb i faget historie. Kilderne er alle de skriftlige og ikke-skriftlige efterladenskaber, der findes fra en given periode i historien Ove Rode (31. august 1867 i Gentofte - 11. juli 1933 sammesteds) var en dansk politiker, redaktør, forfatter og indenrigsminister.Han var søn af Gotfred Rode og Margrethe Lehmann, broder til digteren Helge Rode (Ebbe Rodes far) og dattersøn af politikeren Orla Lehmann Politisk karriere. P. Munch var som helt ung tilhænger af Højre, men blev i sin studietid stærkt tiltrukket af Viggo Hørups radikale synspunkter. Efter et års ophold i Paris, hvor han blev inspireret af de franske socialradikale synspunkter, grundlagde han i 1903 tidsskriftet Det nye århundrede Temaer. Da Danmark fik sin grundlov i 1849, blev der taget et afgørende skridt væk fra enevælde og mod folkestyre. Der gik dog mange årtier, inden Danmark fik et demokrati - uafhængigt af status og køn - som vi kender det i dag

Kilder - Forsid

Ove Rode - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. 1900-TALLET GENFORENINGEN 1920 borgerlige nationale kredse, der i påsken 1920 pressede kong Christian 10. til at begå statskup og afsætte regeringen. Påskekrisen udløste bred folkelig modstand, og resultatet blev, at Flensborg forblev tysk. Hele forløbet afspejlede småstatens dilemma
 2. I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Jubilæumsåret vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet
 3. departementschef for regeringen Zahle, som senere blev afskediget af Christian X - optakten til Påskekrisen 1920. I 1932 skrev han sin forkætrede Danmarkshistorie, hvor man kan være enig med hans kritikere i, at han digtede mellem kilderne. Om det skyldtes forbitrelse over kongen, kan naturligvis være vanskeligt at bevise
 4. »Påskekrisen« (1968) og Troels Finks »Da Sønderjylland blev delt« (1978-79). Selv har Jørgen Fink - foruden sit trykte speciale - leveret nogle kortere bidrag af direkte relevans, bl.a. artikler om Asger Karstensen og J.C. Christensen i 1920 (1984, 1982), og han har i sin disputats kortlagt og analyseret interesseorgani
 5. Påskekrisen 1920 Ophav Damgaard, Holger (24.7.1870-15.1.1945) fotograf Ressourcetype Fotografi Oprindelsesdato 1920 Emne 1. Verdenskrig Verdenskrigen 1914-1918 dansk indenrigspolitik Påskekrisen World War I (WWI) World War I (1914-1918) Danish domestic policy Lokalitet Danmark, København, Amalienborg Slotsplads Id DH010043.tif Opstillin
 6. Forfatteren ekspliciterer desuden den interessante pointe, at Christian X under Påskekrisen 1920 faktisk var en politisk medspiller, som folk forsøgte at påvirke - det samme kan siges om Højgaard-kredsen i 1940 - og at i hvert fald Grundlovens praktiske udøvelse faktisk levnede kongen en bemærkelsesværdig rolle
 7. ister i det kortlivede

Påskekrisen, 1920! Rødstrømpebevægelsen ! Faglige mål: •!redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie ! •!redegøre for sammenhænge mellem den lokale,nationale, regionale, europæiske og globale udvikling! •!reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid, samt over. En opgave kunne lyde: Find kilder (levn) om påskekrisen 1920. Den ene halvdel af klassen skal finde bøger, den anden halvdel skal finde online kilder. Resultatet kunne starte en diskussion: Hvilke fordele kan der være ved at lette r, gå på biblioteket og få fat i en trykt kildesamling eller bibliografi

P. Munch - Wikipedia, den frie encyklopæd

Hensigten er, at eleverne skal komme bagom kanonpunktet. Et eksempel er at arbejde med kilder omkring Flensborgs betydning. Formålet her er at eleverne reflekterer over betydningen af Flensborg, et diskussionspunkt, der vat med til at starte Påskekrisen og lige ved at sætte det konstituerede monarki ud af spil Gerd Callesen: Mellem klassesolidaritet og politisk kritik Socialdemokraten og mordene i Chicago 1886-87 i: Årskrift/Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv ABA 1985 s. 15-21 Borg, Vilhelm: Industriarbejde og arbejderbevidsthed. Med diskussionsbidrag - i 2. udg. fra 1975 - af kjeld Schmidt, Nils Mortensen og Erik Christensen F.eks. oplyses der i den om påskekrisen 1920 (side 220) meget om folkeafstemningen i Sønderjylland, mens der intet fortælles om selve de politiske begivenheder, men blot omtales, at Striden udviklede sig i løbet af marts 1920 til en meget alvorlig politisk krise I 1920 dag Kong Christian d. 10 afskedigede Ministeriet Zahle 2. i mod folketingets flertal for at udløse et folketingsvalg, der kunne give Flensborg en chance for at blive indlemmet i Danmark. Hvorfor var det nu, han gerne vil have Flens 1 indholdsfortegnelse: 1. indledning og problemformulering forskningsoversigt poul villaume bent jensen thorsten borring olesen nikolaj petersen rids over dansk sikkerhedspolitik fra 1920 til mellemkrigstidens neutralitetspolitik dansk sikkerhedspolitik fra hitlers indtog og frem til 9

Det danske demokrati, efter 1849 - Aarhus Universite

Vi er helt enige om at kulturen er sådan som du beskriver - men hvis man følger loven bogstaveligt så har regenten jo faktisk en del magt, hvilket Christian X brugte i 1920. Det ville dog nok reelt set være det danske monarkis dødsdom hvis en regent forsøgte at udnytte denne magt til noget betydende i dagens Danmark Pantheon S og Kilder: Kilder omhandlende massakren på Den Himmelske Freds Plads. Særlige fokuspunkter Folkerepublikken 1949 Maoismen Deng Xiaopings reformer Oprøret 1989 Kinas rolle i verden Gruppearbejde, klasseundervisning, par-arbejde, fremlæggelser. Side 7 af At planlægningen herefter - som vi skal se - understregede forsvaret af Sønderjylland på bekostning af hensynet til »eksistensforsvaret«, vurderes bl.a. at være et resultat af officerskorpsets, og ikke mindst Erik Withs, følelsesmæssige bindinger i Sønderjyllandsspørgsmålet (jævnfør hans rolle op tål Påskekrisen 1920) Stauning er måske den mest kendte statsminister, vi har haft i Danmark. Han har spillet en væsentlig rolle i flere afgørende begivenheder i dansk historie fx Påskekrisen i 1920, Kanslergadeforliget i 1933 og den danske besættelse fra 1940-45

Prins Axel accepterede nov. 1940 Højgaardkredsens forslag, at blive statsmi-nister i en regering med velanskrevne danske mænd. D.v.s. en gentagelse af kongens uheldige forsøg på statskup under påskekrisen 1920. Kongen tilkaldte statsminister Stauning, som sagde nej til Højgaardkredsens forslag • Påskekrisen 1920 • Grundlovsændring 1953 • Demokrati i dag og i fremtiden • Ligestilling mellem kvinder og mænd i dag og i fremtiden - skulle bruge det hele så , det var vel det hele? Er der nogle mangler, fx kilder, stavefejl etc? - ærligt har jeg ikke kigget efter de ting. I skal nu arbejde med kilder. Hvis I er i tvivl om hvordan man arbejder med kilder, så tryk her! Vi har sat kilderne på den her side, og nedenunder nogle arbejdspørgsmål til jer som I skal arbejde med i grupperne. Vi har lavet grupperne for jer, så I ikke skal bruge tid på det, og kan bruge al jeres dyrebare tid på at arbejde. :-) Gruppe Da første verdenskrig i 1918 endte med tysk nederlag, opstod muligheden for at få Sønderjylland genforenet med Danmark. Kongens ønske var, at den nye grænse skulle gå ved Slien, men ved folkeafstemningen den 14. marts 1920 stemte et flertal i Mellemslesvig for at forblive tysk mens Nordslesvig stemte dansk

Forsid

Efter afstemningen i Slesvigs 2. zone 1920 rådspurgte to medlemmer af den internationale kommission, nordmanden Th. Heftye og franskmanden Paul Claudel, ham med det formål at drage en grænselinje som kunne tillade en indlemmelse i Danmark af de dansktalende landdistrikter vest for Flensborg Kongen og magten. H ISTORIE - I 2013 kunne den glücksborgske familie fejre 150-års jubilæum på den danske trone. Jes Fabricius Møllers bog om de glückborgske regenter er en vidende. Forsvundne og bevarede kilder til lokalsamfundets historie i det 19. århundrede. Med en totalregistratur over Støvring kommune; Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftsafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E.Hagen

ØK-historie. - snesejler.d

samle flertal solgtes Casino igen med fortjeneste. Da Politiken efter påskekrisen 1920 mistede mange abonnenter og udsattes for omfattende annonceboykot førte N. på venstres vegne forhandlinger med dets ledelse om venstres overtagelse af bladet. Det lykkedes dog Politiken at stå krisen igennem ved penge fra dets gamle venner In Denmark, the loss of Flensborg caused a political crisis, Påskekrisen or the Easter Crisis, as it happened during the Easter of 1920. [3] [4] After the Second World War the area remained as German territory and, with Holstein , formed the new state of Schleswig-Holstein as a part of the Federal Republic of Germany ( West Germany ) in 1948 Danish Family Search er en gratis web side hvor man finder sine danske aner. Søg i danske kirkebøger og folketællinger. slægtsforskning, familie træ, genealogisk forum, dansk genealogi, kirkebøger, folketællinger, arkivalieronline, arkivalier onlin

Danmark - Wikipedi

Udover deres egentlige værker har mange kunstnere efterladt sig breve, dagbøger og andre optegnelser, der giver et spændende indblik i arbejdsprocessen og tankerne bag. For at sikre nogle af disse kilder igangsatte Ny Carlsbergfondet i efteråret 2015 et digitaliseringsprojekt med titlen Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK Kære Studieportalen, jeg har fået en eksamens prøve i historie.. Det fungere jo sådan, at man får nogle kilder, hvor man så skal lave en problemformulering og underspørgsmål til... Har haft sådan en opgave før, hvor jeg sagtens kunne, men

Historiekanon 22: Genforeningen faktalin

 1. kilder (Påskekrisen:reaktion på afskedigelse af regeringen, og Forskerne for- tæller s. 682-696) Generalstrejke erklæres 31 marts 1920, københanvns bor- gerrepræsentation henvender sig til kongen 3. pril 1920 og Påskekrisensafslut
 2. Først i 1953 blev folketingsparlamentarismen grundlovsfæstet, dvs. før den tid kunne kongen i princippet vælge den regering, han anså for den bedste. Fra 1901 og skærpet med påskekrisen i 1920 var der dog de facto folketingsparlamentarisme, dvs. kongen udpegede en regering, som kunne forventes at opnå flertal i Folketinget
 3. princippet vælge den regering, han anså for den bedste. Fra 1901 og skærpet med påskekrisen i 1920 var der dog de facto folketingsparlamentarisme, dvs. kongen udpegede en regering, som kunne forventes at opnå flertal i Folketinget. En for så vidt naturlig konsekvens af den demokratiske udvikling og grundlovens oprindelig
 4. maj-juni 2017/18 Institution Herning HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Kultur- og samfundsfag Lærer(e) Tobias Huus (samfundsfag) Christian Christensen (historie og religion).
 5. Initiativerne på ungdomsskolefronten blev syltet som et resultat af Påskekrisen i 1920, hvor Christian d. 10 fyrede hele den radikale Zahle-regering, men dog måtte trække i land ved udsigten til en generalstrejke. Med den nye venstreregering, begyndte antallet af ungdomsskoler straks at falde
 6. Påskekrisen blev udløst efter Christian 10., i foråret 1920, afskedigede den folkevalgte regering Zahle. En af de mest fremherskende teorier bag afskedigelsen er ønsket fra blandt andet Venstre og Konservative Folkeparti om at få Flensborg tilbage til Danmark, trods det overvejende tyske flertal i genforeningsafstemningerne

Det har jeg nå, ihvertfall delvis, jeg har funnet en måte den har bruksverdi for meg på. Det gjelder spesielt hvis man i en periode jobber mye med kilder innenfor samme område. Det finnes sikkert flere måter å bruke dette på, jeg viser bare det jeg har god nytte av nå. Man kan altså lagre opptil 10 kilder for å få rask tilgang til dem ID 25-1d7d1: Tage Holst Kaarsted Oprindelig døbt Tage Holst Knækkeborg *) alias Tage Kaarsted Født: 27-05-1928 i Silkeborg og døbt 02-09-1928 i Silkeborg kirke - søn af maskinarbejder Jacob Pedersen (Knækkeborg) Kaarsted *), f. 02-06-1898 (død 1967), bådfører ved A/S Hjejlen, senere direktør samme sted, og (ID 25-1d7d) hustru Itta Holst Kjær (f. 17-09-1907; død 1976)

Genforeningen 1920 - og striden om grænsen Danmark - tider

Togeby, Lise: Var de så røde? Tekster og dokumenter til belysning af socialdemokratiets gennembrudsår. Indledning ved Lise Togeby. Kilder: Uddrag af socialistiske blade II; Opråb i første nr af Socialisten 21 Juli 1871: Til vore brødre, Danmarks Arbejdere! 1920 Partiet skifter navn til Danmarks Kommunistiske Parti, bliver en sektion af Kommunistisk Internationale og stiller op til Folketinget. 1932 Partiet får to mandater i Folketinget. 1937 Frivillige medlemmer af DKP, heriblandt Villy Fuglsang drager til Spanien for at kæmpe imod Franco-fascisterne 4 Rostock myten, forklarer hvorfor at Danmark blev besat den 9. april 1940, der er noget om alle de aftaler der blev indgået med tyskerne både før, under og efter krigen. Påskekrisen 1920, bogen er et resultat af de oplysninger der dukkede op ved arbejdet med Rostock myten, da det viser sig at der ikke var de Acta-serien, Påskekrisen s. 8. Danmark i tusind år, Systime 1986, s. 174 (Venstres program 1872) +Bassisamf.dk s.44-52+Politiken: Analyse:V skal fremover stå for velfærd, 17.11-06 . Omfang. 27 lektioner à 50 min. Særlige fokuspunkter taksonomi. notater. ideologi. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/ gruppearbejde/mundtlige. Litteratur, Kildeanalyse, Det statiske landbrugssamfund, Landbrugets revolution, Fra håndværk til manufaktur, Fra manufaktur til industri, Liberalismen - det frie marked, Opfindere og iværksættere, Dampmaskinen - et teknologisk gennembrud, Sværindustrien, Den anden industrielle revolution 1850 til 1914, Den anden industrielle revolution: Tyskland og USA, Tyskland på vej, Tysklands.

Side 1 af 13 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Kolding Hf og VUC Uddannelse 2 årigt HF Fag og niveau Kultur og samfundsfaggruppen Lærer(e) Lis Christensen (Religion) Tommy Palludan Magnussen (Historie og samfundsfag Enkelte eldre kilder antyder at danene var identisk med geaterne. Siden Påskekrisen i 1920 har disse møtene kun hatt en seremoniell funksjon, og monarken blander seg ikke inn i de politiske avgjørelsene. Siden 1972 har dronning Margrethe II vært dansk monark venner, hvor Arup holdt talen ved hans begravelse. I 1920 afsatte kong Christian X ministeriet Zahle ved påskekrisen. Erik Arup havde i mellemtiden overtaget Erslevs professorstol, og herfra sagde han tak for sidst ved i 1925 sammen med sine radikale kolleger helt at ignorere kongefamiliens stolt Fotografi af Hjedding Andelsmejeri. Mejeriet i Hjedding ved Varde var landets første andelsmejeri. Det blev bygget i 1882, og i løbet af de næste 20 år blev der skabt mere end 1.000 andelsmejerier i Danmark

For tilladelse til at benytte disse kilder takker jeg såvel Rigsarkivet som ordenshistoriografen, professor, dr.phil. Knud J.V. Jespersen. erindret sig de politiserende officerer med daværende kaptajn Erik With i spidsen i de stormfulde begivenheder under Påskekrisen 1920, hvor også. Kort om kilder og litteratur.....s.35 Indholdsfortegnelse. 3 Historien før 1900 Hvis man tror, at jernbanedrift omkring år forretningsministerium under Påskekrisen i 1920. Foto: Det kgl. Bibliotek. 6 Ekspropriationskommissionen i arbejde, 1904. Justitsminister P.A. Alberti f. 1851 d. 1932

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser . Termin Maj / juni 2008 Institution VUC Sønderjylland - afd. Haderslev Uddannels Kilder: Dansk Politik A-Å 1909-1910 og 1913-1920. Han fik ændret Grundloven i 1915, hvilket bl.a. indebar stemmeret til kvinder og kravet om folkeafstemninger. Zahle var statsminister under Påskekrisen i 1920, hvor Christian 10. ville afsætte regeringen uden gyldigt flertal bag sig

Kaare R. Skou, der kan sin politiske danmarkshistorie på fingrene, har skrevet en spændende bog om justitsminister P.A. Alberti, hvis underslæb var af et omfang, der tåler sammenligning med den aktuelle momssvindel. Bogen er fyldt med pointer og anekdoter, der giver fortællingen saft og kraft • Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger • Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur. Materiale

 1. ister 1919-1920 og 1921-1923, i en periode preget av nedprioritering av Forsvaret. Aavatsmark stod sentralt i arbeidet med hærordningen av 1910, flåteplanen av 1912, samt som viktig støttespiller for frivillig militærtjeneste i nedgangstiden i 1920- og 1930-årene
 2. Tiemroth, Jens Henrik: Erslev - arup - Christensen. Et forsøg på strukturering af en tradition I dansk historieskrivning i det 20. århundrede
 3. Olsen og Schoubye: Reformpolitik eller revolution Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website
 4. Danske kolonihistorier - fra sukkerrør til Skipper Mix. Antologi hører til grundbogen af samme navn. I antologien findes historiske kilder og de litterære tekster grundbogen lægger op til at arbejde med inden for dens tre temaer: Dansk Vestindien, Congo og Grønland
 5. ister Stauning, som sagde nej til Højgaardkredsens forslag. se Beretning IX side 3
 6. Han har spillet en væsentlig rolle i flere afgørende begivenheder i dansk historie fx Påskekrisen i 1920, Kanslergadeforliget i 1933 og den danske besættelse fra 1940-45. med kildekritik og skabe forståelse og sammenhænge i en konkret historisk begivenhed på baggrund af originale.
 7. Kan man egentlig tale om en Genforening? Bagerst i denne artikel finder du en fortegnelse over 79 andre artikler, der berører Genforeningen, som vi også har skrevet. § 5 blev sløjfet. I 56 år var Sønderjylland under tysk herredømme. Sønderjyderne flygtede eller udvandrede. Danske meninger fermk

Genforeningen 2020 - Velkommen til Genforeningen 202

 1. ister -
 2. Eleverne finder ud af så meget som muligt om Ludvig den 14 i grupper. Med afsæt i gruppearbejdet åbnes op for en debat om, hvor vi har vores historieviden fra, og hvilke forholdsregler man få tage i forhold til historiske kilder. Endvidere præsenteres de formelle krav til historie i gymnasiet
 3. Sieg 27. 18. april 1920 25-øre sort og rød (50-52×82) Forside: Udbetales af kommunekasse i gangbar dansk mønt, fra en måned efter genforeningen, til den 1. februar 1921, mod levering af denne seddel. Bagside: Dybbøl Møller og Dannebrog Tekst: Tekst af Grundtvigs sang fra 1848, Fæderneland, Jeg ser gennem mulmet den gryende dag, da mit folk stander løftet og ungt
 4. Også professor Erling Bjøl nævner i bogen Danmark og NATO fra 1968, at NATOs forsvarsplaner af dansk territorium i de første år efter 1949 synes at have sigtet mod en sidste forsvarslinje ved Limfjorden 11.Den første forsvarslinje lå ganske vist i Slesvig-Holsten og det sydlige Jylland, hvor hovedparten af den jyske dækningsstyrke var placeret i begyndelsen af 1950'erne 12

Påskekrisen 1920 - Digitale samlinger - kb

 1. ister Zahle, der senere blev afskediget af Christian X - op- takten til Påskekrisen i 1920
 2. Christian havde svært ved at holde fingrene fra folkestyret og udløste i 1920 Påskekrisen, som nok er det tætteste Danmark har været på revolution. Alligevel blev han i forbindelse med genforeningen og under besættelsestiden et stærkt samlende symbol for folket
 3. ister fra 1920 til 1924. Indholdsfortegnelse 1 Baggrun
 4. Princippet blev dog udfordret af Christian d. 10 under Påskekrisen i 1920, og først med grundlovsændringen i 1953 blev den såkaldte folketingsparlamentarisme formelt indskrevet i Grundloven. Udviklingen af stemmeret: 1849: Mænd over 30 år med egen husstand, der var ustraffede, økonomisk uafhængige og mentalt stabile

Ikke alle socialdemokrater var glade for Kong Christian X efter hans rolle i Påskekrisen i 1920, men kongens vinken til vejlenserne fra rådhusbalkonnen skabte enorm promovering af byen og købstadsjubilæet i hele landet. Borgmester Jacobsen gik glip af det hele. Sygdommen havde tvunget ham på kurophold Bogens første halvdel rekonstruerer for første gang 1920'ernes sikkerheds­ og forsvarspolitik og dermed fundamentet og rammen for, hvad senere skete. Herunder følges skreddet væk fra neutraliteten og alliancerammens diskrete konsolidering i den nye forsvarsordning og i værnenes generelle forsvarsfor­ beredelser igennem 1920'erne

Kongen og magten - Critiqu

Efter påskekrisen 1920, hvor kongen afskedigede det radikale ministerium Zahle, blev avisen ramt af annoncør- og bonnementsboycot som led i en kampagne mod de radikales samarbejde med socialdemokraterne, og allerede da begyndte det at gå ned ad bakke for avisen, og det fortsatte efter Elmholts død i 1926 1563 til 1720. Der var i alt 8 krige mellem Danmark og Sverige. Syvårskrigen 1563-70 og Kalmarkrigen 1611-13 var nogenlunde identiske. Kejserkrigen (del af 30års krigen) 1625-29 omgik Chr. 4 rigsrådet og gik i krig mod katolske kejserdømme som protestantismens protektor samt med udsigt til økonomisk støtte fra England og Holland Imperialismen, Vestens dominans, Ekspansionen 1840 til 1920, Kina underlægges imperialismen, Imperierne i Asien, Stormagterne bygger imperier, Delingen af Afrika 1882-1900, Kapløbet om Afrika, Fra Kap til Cairo, Frankrigs planer - og Fashod

Magnus Suenson - Wikipedia, den frie encyklopæd

Amalienborg - Wikipedia, den frie encyklopæd

populær: