Home

Hvad er jødedom

Af jødedom, kristendom og islam er jødedommen den ældste religion i verden, og den har sine rødder i de gamle fortællinger om Abraham og den pagt han indgik med Gud om, at netop de skulle kaldes Guds udvalgte folk Der findes rigtig mange regler i jødedommen. Der er regler for, hvad man må spise, og hvornår man må arbejde. Der er også regler for, hvornår mænd og kvinder må opholde sig sammen, og hvornår de skal være adskilt. Men det er langt fra alle jøder, der overholder reglerne fuldstændigt

Der findes mange varianter af jødedommen, men de tre hovedretninger er ortodoks, konservativ og reformert jødedom. I Israel findes en større gruppe af såkaldt ultra-ortodokse jøder, som praktiserer den mest ekstreme form for jødedom. Deres slogan er: Hadash asur min ha-Torah, som betyder: alt, hvad der er nyt, er forbudt af Toraen En lille film om religionen jødedom - det er ikke sikkert alt er fuldstændig korrekt:) Jødedom, jewish, religion, school, david star Grundtræk. Jødedommen er en monoteistisk religion og lærer som sådan at der kun er én Gud, Jahve som alene er tilbedelsesværdig. Denne Gud er almægtig, alvidende og evig, og har åbenbaret sig selv for det jødiske folk som beskrevet i de jødiske hellige skrifter, ifølge hvilke han også udvælger netop dette folk som sit eget og forsyner dem med en serie på 613 påbud og forbud, de. Kender du historierne om Abraham, Moses og Adam og Eva? Historierne kommer fra Mosebøgerne i Det Gamle Testamente, og derfor er de kendt af mange kristne. Men de er også en vigtig del af jødernes hellige skrift, Toraen Denne er også kendt under navnet Baal Shem tov (det gode navns mester). Chasidiske jøder lægger stor vægt på den åndelige, følelsesladede dimension af jødedommen, og dans, sang og klappen i hænderne er derfor en karakteristisk del af chasidiske gudstjenester. Dette baseres på et citat fra salmernes bog, hvori der står

jødedom, en verdensreligion, som uden for staten Israel, hvor der er ca. 4,4 mio. jøder, er begrænset til minoritetsgrupper (i USA ca. 5,8 mio.). Jødedommen er radikalt monoteistisk med Jahve som gud Jødedom. Der har levet jøder i Danmark i flere hundrede år. Men det er ikke sikkert, at du kender en, for der er kun omkring 6000 jøder i Danmark Jødedom, kristendom og islam er fortsat unge religioner sammenlignet med en række oldtidsreligioner, der som for eksempel egyptisk religion eksisterede i mere end 3.000 år. Men egyptisk religion findes ikke længere, og det bør give stof til eftertanke Hej. er der nogle, der kan forklare mig, hvad de grundlæggende forskel er mellem jødedommen, kristendommen og islam. og så har jeg endnu et spørgsmål: man kan jo komme op i forskellige tekster fra biblen, hadith, osv, er der nogle, der har en anelse om, hvor svære disse tekster er i sværhedsgrad, altså sådan sprog og forståelsesmæssigt, er der nogle der har været oppe i en sådan.

Hvad er jødedom? - Religion

 1. Men jødedom er ikke kun en skriftreligion; jødedom er i høj grad en praksisorienteret religion. Hvad man gør tillægges større betydning, end hvad man tror. Målet er en retfærdig verden, og hver enkelt handling, der er i overensstemmelse med Guds bud, er med til at forbedre verden
 2. Fortællingen er jo den, at det jødiske folk er udvalgt af Gud og har en pagt med Gud, der forpligter dem til at følge Hans Bud. Men fortællingen handler også om et folk, der gennem århundreder har været forfulgt af andre folkeslag. Når man er jøde i dag er man derfor en del af dette folks historie, dets oplevelser og erfaringer
 3. Kate Middleton Accidentally Shared What George And Charlotte Call Their Dad - And It's Just Too Cute - Duration: 12:55. STAR NEWS TODAY 1,705,914 view
 4. Religionsvidenskab er optaget af religion. Ligesom levende organismer er en fællesbetegnelse for forskellige former for liv, fra celler til mennesker, så er religion også en samlebetegnelse. Men for hvad? Vi er ikke i tvivl om, at billederne handler om religion, men vi mangler stadig at definere, hvad religion er
 5. Her vil vi tage et se på forskellen mellem islam og jødedom. Hvad er de vigtigste forskelle mellem de to ? Islam bogstaveligt betyder underkastelse til Gud. Det er en religion, som følger de lære findes i Koranen, den bog, som giver undervisning af Allah, deres Gud. de har også følge undervisningen af profeten Muhammed
 6. Her finder du klip med fokus på jødedom. Du kan komme med til Bar Mitzvah i en menighed, der forsøger at gøre jødedommen til en mere moderne religion. Se klip om de jødiske spiseregler eller få en forklaring på, hvorfor nogle jøder går med kalot. Endelig er der en række klip om Israels historie. Mail; Twitter; Faceboo

Det er vanskeligt helt at udelukke tanken om religionskrig. Hvad er en religion? Det står fast, at ordet religion er afledt af det latinske ord religio, der betyder gudsfrygt eller fromhed. Derimod er det straks vanskeligere at levere en alment acceptabel definition på, hvad begrebet religion rent faktisk dækker over Hvad er islam, kristendom og jødedom? 100. De to bøger, som Bibelen består af. Hvad er det gamle og det nye testamente? 100. Sådan lyder den muslimske trosbekendelse Hvad er den jødiske måde at Gud? Vi kan ikke nå Gud gennem filosofere. Vejen til Gud er gennem religiøs handling. Jøder som jøder lærer at tro af jøderne til at leve. Ved at overholde Toraen, den åndelige betydning er klar. Jøder er overbevist om, at i sidste ende Guds tilstedeværelse Og ifølge deres religion er han også for hellig til at man må bruge hans rigtige navn så istedet for kalder de ham Vorherre eller bare Navnet og ifølge de jødiske traditioner har Gud også givet jøderne Toraen som er jødernes hellige skrifter og er nærmest deres bibel og bliver også normalt opfattet som guds ord også mener de.

Jødedommens trosgrundlag - portals

Hvor? Som jøde skal man overholde nogle regler. De handler blandt andet om arbejde, bøn og behandling af madvarer. Jødedommen har mange tradioner og ritualer Både i jødedom og islam findes der advarsler og forbud mod billeder i gamle skrifter. Det ældste af de to forbud er det jødiske, som optræder i Anden Mosebog, 20,4: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden

Jødedom - Religion

De jødiske fester inddeles i mosaiske og eftermosaiske. De mosaiske er omtalt i 3. Mosebog, kap. 23, der indledes med at erindre om den ugentlige sabbat. Der er tre valfartsfester, hvor det på templets tid var en pligt at rejse til Jerusalem De Ti Bud blev givet til det jødiske folk over 1000 år før, Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Her finder du en komplet gennemgang af De Ti Bud og kan se vores specialhistorie, med en detaljeret gennemgang af De Ti Bud Det hebraiske ord 'kosher' betyder mad, det er tilladt for jøder at spise ifølge de jødiske spiseregler og traditioner (kendt som kosher madlavning). Svinekød og skaldyr er forbudt, og kød og mejeriprodukter må ikke serveres sammen i det jødiske køkken

jødedom - YouTub

 1. Dette kapitel beskæftiger sig indledningsvis med, hvad religion er for noget og dernæst med ikke-kristne religioner og andre livsanskuelser. Jødedom og islam har som religioner sat solide spor i den europæiske livsanskuelsesdebat, ligesom begge religioner til stadighed spiller en rolle i dansk sammenhæng
 2. Hvad er en messiansk Jøde? En messiansk Jøde er en Jøde, som bekender, at Jesus Messias, Israels og verdens Frelser. Nogle mennesker fejlagtigt tror, at en Jøde, som tror på Yeshua er ikke længere en Jøde. Men hvad er mere jødisk end at tro på den jødiske Messias Yeshua, hvor skrifter vidner
 3. En muslim, der læser Koranen, skal derfor lægge ekstra mærke til, hvad der står om jøderne, for det er en forvarsel til, hvad han eller hun kan blive ramt af. Historisk kovending. Umiddelbart efter anden verdenskrig, hvor Europa havde folkemordet på millioner af jøder på samvittigheden, fandt en politisk og religiøs kovending sted
 4. , Hvad er monoteisme?, Hvad hedder de tre monoteistiske religioner? , Hvad hedder den fælles stamfader til de tre monoteistiske religioner? , Hvilken religion er den ældste af de tre monoteistiske religioner
 5. Den særlige blanding af geografi, religion og etnicitet i definitionen af jødedom giver et meget sammensat billede af, hvad det vil sige at være jøde. I de tre videoklip nedenfor problematiseres betegnelsen jøde fra forskellige synsvinkler. På den ene side har vi Jaime Casas, der føler sig som jøde, skønt han ikke er født af en.
 6. Fra et verdsligt perspektiv er jødedom en kulturel identitet som den enkelte bekræfter eller eventuelt kan fravælge. En person der er født og opvokset som jøde kan dermed frasige sig sin jødiske identitet ved at blive assimileret. Kendte eksempler er Georg Brandes, Gustav Mahler og Heinrich Heine

Jødedom - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. Etik i jødedom. 12. november 2008 08:55; Hvad er det religiøse udgangspunkt for de bud, Gud har givet jøderne? At de bør følges i videst muligt omfang
 2. Hvad sker der efter døden i jødedommen Hvad sker der efter du dør efter jødedommen? En af de største overraskelser i jødedommen, er, at Bibelen, grundlaget for den tro, der førte til både kristendom og islam, har intet at sige om, hvad der sker efter man dør
 3. Davidsstjernen eller Magen David, der er hebraisk for Davids Skjold, er uden tvivl det symbol, der i dag mest knytter sig til jødedommen. Men faktisk er det et relativt nyt jødisk symbol. Formen skal symbolisere kong Davids skjold (eller måske emblem på det), men der er ingen egentlig henvisning til det i den tidlige rabbinske litteratur
 4. Læresætninger kaldes også for en religions dogmer eller grundopfattelser. Læresætningerne fortæller om det allervigtigste og fundamentale i religionen og det, der afgrænser religionen i forhold til andre religioner
 5. deligt, at beboerne spiser dyr der er blevet dræbt af vilde dyr, når kød er ladet tilbage. Derudover er det helt i orden for buddhister, at spise kød fra dyr dræbt af andre. Selv munke spiser ofte kød. Dog er det meget udbredt blandt buddhistiske munke, præster og nonner, disse skal ofte også faste fra klokken 12.

Bogen er også oversat til arabisk og vil være tilgængelig til fri download på Times of Israel' arabisk-sprogede hjemmeside. Det er Halevi's mål at bogen skal danne udgangspunkt for dialog med Israels palæstinensiske naboer. Halevi har de seneste år undervist muslimske ledere i USA om jødedom og jødisk identitet Dette spørgsmål har mennesker tumlet med siden tidernes morgen. Men måske er krigen ligefrem en uundgåelig del af det at være menneske, hvad enten den er begrundet i religiøse forestillinger eller i ideer om individers eller nationers frihed og uafhængighed. Hvad er imidlertid mere specifikt argumenterne for hellige eller retfærdige krige Shir Hatzafon er blevet optaget i paraply organisationen, Liberal Judaism (LJ). Den 26. januar, tog fire af vores bestyrelsesmedlemmer (Adrienne, Arthur, Carsten og Arne) til London, for at deltage i Læs mer Det er to forståelser og verdensbilleder, der er så konsekvent forskellige, at det kan være svært at forklare for den anden part; hvilket er endnu en årsag til, at jeg ikke deltager i debatten, da den for det meste blot handler om at få ret. At vælge anderledes end familien. Mette er dansk jøde og har valgt at få sine sønner omskåret Etik i jødedom Gud gav en lang række befalinger til det jødiske folk, og de etiske retningslinier er en grundlæggende del af dem. Mennesket er frit og har derfor mulighed for at opfylde Guds bud. Etik i isla

Den franske teolog Jean Calvin mente blandt andet, at alle mennesker er syndige, og at Gud på forhånd har besluttet, om du skal i himlen eller helvedet. Men hvem var Jean Calvin egentlig? På 5 minutter giver vi dig alt, hvad der er værd at vide A: Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Det er en afvisning i kejserens mønt. Det er en afvisning af den cyklus, at fyrster producerer tokens med pålydende værdi, sætter dem i tvungen cirkulation og derpå kræver at få dem tilbage. Hvilket i øvrigt er så tæt på et historisk falsum som noget kan være Skriv et svar til: Hvad er Jødedom. Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger Homoseksuelle kan gifte sig. Og der er mange blandede ægteskaber, hvor kun den ene partner er jøde. Hvert enkelt medlem afgør, hvilke af jødedommens mange regler det giver mening at følge. »Der er ting, vi skal overholde, men jeg skal definere hvordan og er forpligtet til at finde ud af, hvad det betyder for mig«, siger Jesper Yoel Andersen Poul har hørt en præst fortælle, at kristendom ikke er en religion. Men hvis kristendom ikke er en religion, hvad er den så? Sådan spørger Poul, og centerleder Marie Vejrup Nielsen og formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard kommer med hver deres svar

Hvad er myter? - portals

Chasidisk jødedom - Wikipedia, den frie encyklopæd

Er det først efter 200 år, 500 år eller 1000 år med folkeregisteradresse i den samme kommune? Og hvad med palæstinenserne, der er spredt over det meste af kloden? Lad dog mennesker, der finder sammen i fællesskaber, hvad enten det er af økonomisk, politisk, etnisk eller religiøs karakter, selv definere, hvad de er Det påstås ind imellem, at kristendom og buddhisme har mange fællestræk, og måske er det rigtigt hvad angår etikken, Men ellers er de to religioner væsensforskellige i måden at forstå den omkringliggende verden på Ofte, når folk finder ud af, at jeg praktiserer buddhistisk meditation.

Hvad er forudsætningen for at H erren vil føre jøderne hjem til Israel og Hvorfor mente den offic ielle jødedom at jøderne ikke behøvede at lade sig. Hvad vil det for eksempel sige, at noget er helligt? Hvad er en Bibel? Hvilke grundlæggende ligheder og forskelle er der mellem de tre bogreligioner: jødedom, kristendom og islam? Og hvad så med de asiatiske religioner? Bogen er bygget op som en lille, nem dialog mellem en far og en datter om verdensreligioner og religiøsitet. Roger-Pol. Hvilken type tekst er det? Og hvad vil det sige/betyder det? Hvornår er den fra og hvilken sammenhæng? Hvem er afsenderen? Hvem er mon modtager? Ser teksten religionen INDEFRA eller UDEFRA? 3. Lav et overordnet resume af, hvad teksten handler om. (Evt. inddeling i afsnit med overskrifter) 4. Analyse af teksten Det er jo et stort emne at svare kort på. Men en måde at anskue forskellen er at jødedommen er ældst, den jødiske bibel er den samme bog som de kristne kalder det gamle testamente, mens jøderne ikke bruger det nye testamente. Det nye testamente handler især om Jesus, og det er netop ham der er den centrale forskel på de to religioner

Jeg er helt enig i, at der foregår en masse styring nedefra fra medarbejderne. De er i høj grad også medproducerende på styringen og det mulighedsrum, som omgiver dem. Det var vist ikke i dette indlæg, men styring og forståelsen af, hvad det er, er en dobbeltsidet affære, som både omhandler top down og bottom up TRO OG RELIGION - Jødedom, kristendom og islam: Kærlighed, hævn eller tilgivelse Ved ph.d. Søren Christian Lassen og cand.theol. et exam.art. Karin Weinholt Er Gud kærlig eller hævnende, skal man elske eller frygte Ham? Begge sider kan findes i de tre religioners gudsbillede og deres praksis

Kirker er hellige da det er Guds hus. De tre helige konger der kommer med guld, røgelse og myrelse. Hellige dage betragtes som hellige dage da de har stor betydning for Kristendommen. Ordet Katekismus er helligt det betyder Luthers Lille Katekismus som indeholdt en gennemgang af Trosbekendelsen, fadervor, De ti Bud og sakramenterne 1.5-1.6 Uagtsomhed og fareforvoldelse - Tilskuer til slagsmål: du kan blive dømt som medskyldig - Produktion af buskort til over 18-årige: det er bedrageri at låne fødselsattester fra 18år minus - Hæleri: Du kan straffes for hæleri, hvis du køber noget der er stjålet Konservativ jødedom står uden for de mere ortodokse jødiske bevægelser, men står dem nærmere end hvad reformjøder gør. I lighed med ortodokse jøder accepterer konservative jøder halacha som en guide til jødisk liv. Derimod så er konservative jøder betydeligt mere liberal og positiv til moderne kultur

jødedom Gyldendal - Den Store Dansk

Contextual translation of hvad er svineprotein into English. Human translations with examples: hvad er, what is, what are, b1 what is, in my opinion, what is alli? Tanken er enkel nok: Når adfærd beløn­nes, så øges chan­cer­ne for at adfær­den gen­ta­ger sig i frem­ti­den. Det kalder man, at adfær­den for­stær­kes. Det næste man skal finde ud af er derfor, hvad barnet ople­ver som for­stær­ken­de, så man kan bruge det til at moti­ve­re barnet for at lære I Reform Judaism, er der ingen adskillelse af mænd og kvinder i tilbedelse og servicesektoren. Reform Judaism, både mænd og kvinder kan sidde sammen og udføre bønner. Men i den ortodokse jødedom, er de ikke lov til at sidde sammen, mens han bad. Dette skyldes, at ortodokse jøder mener, at kvinder ikke er rene under menstruation Han er Guds oversættelse af sig selv til menneskesprog (Fil. 2,5-11). Han er Guds imødekommenhed overfor mennesker, hans model på, hvordan han havde tænkt sig mennesket, han er Guds salvede, dvs. hans udvalgte, han ér, sagt i et sammenfattende ord: Guds Kristus (Luk. 4,14-21). Som kristne er vi fortrolige med at kalde Jesus for 'Guds Søn' Ud over disse skrifter, så er der også den mundtlige torah, Talmud, som er afgørende for den jødiske tro. Tanakh. Jødernes helligskrift består af 24 bøger, der svarer til det, som kristne kalder Det Gamle Testamente. Bøgerne er opdelt i grupper på tre som samlet kaldes tanakh, hvilket er dannet af de tre deles begyndelsesbogstaver.

Elevopgaver - Jødedommen - udskoling Kristendomskundskab D

Question: Er også kaldet Monoteistiske religioner som fx Kristendom, Islam og Jødedom Answer: Hvad er religioner med én gud? Question: Disse religioner er udsprunget af Jødedommen i år 35 og år 610 Answer: Hvad er Kristendom og Islam? Question: Han er stamfader for Jødedommen, men er også en vigtig person for kristendommen og Isla Den effektive propaganda er en del af forklaringen på, hvorfor mange tyskere blev nazister, eller i hvert fald ikke bekæmpede det nazistiske regime. Nogle var blevet overbevist om, at nazisterne havde ret i det, de sagde og gjorde, og andre var bange for, hvad der ville ske med dem, hvis de talte nazisterne imod

Jødedom, kristendom og islam udgør én stor fletning

Antisemitisme, forstået som modvilje eller had mod jøder, er ikke et tysk eller nazistisk fænomen, men har eksisteret i det meste af Europa siden oldtiden. Gennem tiden er jøder således ofte blevet udpeget som syndebukke, når der har været økonomisk eller social nedgang i samfundet Centrale begreber/navne i Kristendom + lidt Jødedom study guide by fionaburrell includes 70 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

forskel på jødedom, kristendom og islam - Religion

Jeg er ikke sikker på, at det egentlig er et svar. Så nu stiller jeg spørgsmålet igen: Hvad er religion overhovedet? Der er jo mange ting, vi peger på og kalder dem religioner, men hvad er det så, disse ting (fx kristendom, jødedom, islam, buddhisme osv.) har tilfælles, som gør, at man kan bruge fællesbetegnelsen religion Jødedom - Islam - budisme - hindunisme. Monoteistisk = én gud. Guds søn - Jesus. Helligånd = Guds ånd. 3-enighed = Gud er 3 ting, Jesus, helligånden og Gud (det er det samme) Gud er her nede ved os hele tiden i form af helligånden. kristendommen begynder først da Jesus genopstår efter Jesus korsfæstelsen i påsken Etik handler grundlæggende om at gøre det gode og fravælge det onde. Filosofien har siden antikken beskæftiget sig med det gode og de gode handlinger, og man kan overordnet set opfatte det på to grundlæggende forskellige måder

Fundamentet for jødedommen Jødisk Informationscente

Hvorfor denne nysgerrighed over for hvad forskellene er? Hvad er det personerne vil opnå? Når du går ned til slagteren og bestiller kalvekoteletter er du vel ikke nysgerrig i forhold til at vide hvad forskellene er mellem kalve- og svinekoteletter, vel? Guds Lov står fast Hvordan adskiller jødedommen sig fra andre religioner? Jødedommen er både anderledes, men har også mange ligheder med kristendom og islam. I forløbet kommer vi f.eks. ind på spørgsmål som: Hvorfor har jøder en kalot på hovedet? Hvad vil det sige at spise kosher? Hvad er shabbat? Hvad laver man i en synagoge? Hvad er en torahrulle. På den måde er israelerne absolut ikke alene. Resten af verden har det præcis lige sådan: Vi er lige så trætte af at drømme om det Israel, der aldrig har eksisteret. Så længe, der er ro i Israel, kan Netanyahu gøre, hvad han vil. Og Israel passe sig selv. Som et helt normalt land En jødisk bryllup er meget symbolsk og bag hver eneste lille gestus ligger en dybere mening, der forskønner hele vielsen. De fleste af de jødiske bryllup traditioner stammer fra tidspunkter af Patriarkernes og til at give Torah'en på Mount Sinai

religion.gyldendal.dk Jødedom

Synagogen er ikke åben uden for gudstjeneste, og tidspunkterne for de to faste daglige gudstjenester skifter alt efter årstiden. Gæster er som regel velkomne, men rådes til forud at henvende sig til Mosaisk Troessamfund, der også oplyser om de bestemte tidspunkter for gudstjenesten I den kristne tro er vores overbevisning om, hvad der er rigtigt eller forkert under indflydelse af Bibelen. 3 jødedommen 3.1 Tegn. Jødedommens karakter er en Davidsstjerne er en 6-takkede stjerne, som omfatter indgår i Israels flag. Nogle jøder også bære Davidsstjerne om halsen som en amulet 8. februar 2013 in bibelen, jødedom, kristendom, religion, Det er vigtigt, at lære børn hvad der står i bibelen. Derfor præsenteres hermed Bibelen for børn Fremstillingen er problemorienteret og klæder eleverne på til at arbejde selvstændigt, bl.a. ved hjælp af en række mindre opgaver. Jødedom - tro og praksis indeholder aktuelle og unikke tekster og billeder, der ikke hidtil har været publiceret. Udgivelsen er velegnet til fagligt samspil med historie og samfundsfag på, hvad der er helligt i tilværelsen. Ordet hellig kommer af ordet hel, der betyder 'sund og fuldstændig'. Det hellige er dermed noget, der er godt, og som man derfor skal værne om. De forskellige religioner giver forskellige forklaringer på, hvad det gode er, og hvordan man bedst kan leve livet

Hvad er hinduisme? For alle der har lyst til at lære mere om de hin­du­is­tis­ke begreber og tra­di­tio­ner, tilbyder det In­ter­na­tio­nale Sam­fund for Krishna­bevidsthed (ISKCON) fore­drag på folke­sko­ler, videre­gående ud­dan­nel­ser, høj­skoler, uni­ver­si­te­ter og andre højere lære­an­stal­ter Huse og synagoger er pyntet med blomster, frugt og grønne grene. Der er tradition for at spise brød, mælkeprodukter (mælkeretter), grønne retter og frugt men ikke kød i de to dage. Shavuot er en af de tre valfartsfester, der er påbudt jøderne direkte i De Fem Mosebøger, fordi man på Templets tid valfartede til Jerusalem Hvad er en ikke-institutionaliseret religion? At religion er institutionaliseret, betyder, at den er bundet til en bestemt social sammen hæng (fx en menighed ved den lokale kirke, centreret om præsten som autoritet) og har et bestemt indhold (fx et luthersk syn på frelse)

populær: