Home

God adfærd i det offentlige 2007

8 God adfærd i det offentlige · December 2017 Offentlige myndigheder og institutioner skal desuden over for borgerne agere inden for ram-merne af principperne om god forvaltningsskik, som bl.a. er udviklet af Folketingets Om-budsmand. Disse principper er udtryk for, hvordan offentlige myndigheder, institutioner o KL er en interesseorganisation for Danmarks 98 kommuner. 21. februar 2018. God adfærd i det offentlige - revideret vejledning. Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har udarbejdet vejledningen om God adfærd i det offentlige, december 2017 4 God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang Alberslund Tlf Fax Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside og KL s hjemmeside og Danske Regioners. 3 God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang Alberslund Tlf Fax Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside og KL s hjemmeside og Danske Regioners. Rigsadvokaten har dog valgt i folderen at gå mere bredt ud og give alle anklagemyndighedens ansatte nogle råd og vejledning om, hvad der er god adfærd og etik i anklagemyndigheden. Folderen udgør på den måde et supplement til de generelle retningslinjer om God adfærd i det offentlige, der blev lanceret i 2007

God adfærd i det offentlige handler om offentligt ansattes adfærd og behandler god adfærd igennem en række eksempler. Formålet med vejledningen er både at udbrede kendskabet til og skabe klarhed over de regler, der gælder for offentligt ansatte For det første skal de alminde- God adfærd i det offentlige, vejledning fra KL, Danske Regioner og Per-sonalestyrelsen, 2007. 5. Repræsentatio I 2007 udkom vejledningen God adfærd i det offentlige, og nu - 10 år senere - er vejledningen blevet opdateret. Vejledningen beskriver de grundlæggende regler og principper, der gælder for offentligt ansatte God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 12 2620 Alberslund Tlf. 43 63 23 00 Fax 43 63 19 69 E-mail schultzschultz.dk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Person

Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen), Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udgav i juni 2007 en vejledning om god adfærd i det offentlige. Vejledningens afsnit 4 har overskriften: Modtagelse af gaver m.v. Gavebegrebet Gavebegrebet er ikke entydigt I Djøf er vi glade for, at regeringen i øjeblikket er ved at opdatere vejledningen fra 2007 for god adfærd i det offentlige. For der må ikke være et sekunds tvivl om retningslinjerne for offentligt ansattes håndtering af gaver fra private firmaer

 1. Object Moved This document may be found her
 2. til de hensyn, som ligger bag den offentlige forvaltnings afgørelser og beslut-ninger. God adfærd i det offentlige Vejledningen God adfærd i det offentlige er udarbejdet i 2007 af Personale-styrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) i samarbejde med KL og Danske Re-gioner. Vejledningen kan findes i Retsinformation som vejledning nr. 9472 a
 3. Arbejdsgruppen præsenterede i maj 2007 ni overordnede principper for god service i den offentlige sektor. Principperne blev herefter sendt i høring blandt kommuner, regioner, interesseorganisationer, faglige organisationer og i sta-ten. De indkomne høringssvar var positive i forhold til initiativet og påpeged

God adfærd i det offentlige - revideret vejlednin

 1. isteriet
 2. Det Teologiske Fakultet. Gert Schønberg. FTF. Prodekan Mogens Müller. suppleant. Dekan Troels Østergaard Sørensen. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Kristian Bjergbakke. DJØF AC-TAP. Dekan Jacob Graff Nielsen. Det Juridiske Fakultet. Signe Møller Johansen. DM AC TAP. Hanne Kraak. DJØF AC-TAP, suppleant. Dekan Ulla Wewer. Det.
 3. isteriet har i vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed gengi

deret vejledning om god adfærd i det offentlige. Vejledningen er en ajourføring af en tidligere vejledning fra 2007. Det fremgår, at formålet er at formidle en række af de grundlæggende regler og principper, der gælder i den offentlige sektor til både ansatte og ansættelsesmyndighed. Forhandlingsfællesskabet er enig i dette formål Læs om god adfærd i det offentlige. Vejledning i god adfærd. Den offentlige sektor varetager en mangfoldighed af opgaver af stor betydning for borgerne. De mange kvalificerede og engagerede ansatte sikrer dagligt en høj kvalitet i udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver. De ansatte bidrager dermed til, at den offentlige sektor generelt. > God adfærd i det offentlige. Nyhed. 1. august 2007. Share on Facebook Share. Share on LinkedIn Share. Kommunalt ansattes adfærd er en væsentlig forudsætning for, at borgerne fortsat kan have tillid til kommunerne. På dette kursus lærer du, hvad god adfærd betyder i praksis, og gennem debat og eksempler får du viden om f.eks. tavshedspligten, inhabilitet, modtagelse af gaver og kritik af din arbejdsgiver

God adfærd i det offentlige

Det er dog ikke alle gaver, som offentligt ansatte skal afvise. Herunder kan du læse forskellige eksempler på gaver der må modtages og som ikke må modtages. Eksemplerne stammer fra pjecen God adfærd i det offentlige, som henvender sig til alle ansatte i den offentlige sektor Ansat i det offentlige. Vi har her samlet link til noget relevant materiale om at være ansat i SKAT og i det offentlige: Moderniseringsstyrelsens vejledning God adfærd i det offentlige; Moderniseringsstyrelsens Kodex for embedsmænd i centraladministrationen; Justitsministeriets Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihe Forvaltningsloven indeholder ikke en lignende bestemmelse, men Moderniseringsstyrelsen (dengang Personalestyrelsen) nedskrev i 2007 retningslinjer for de offentligt ansatte i forhold til gaver, blandt andet for at undgå sager om bestikkelse. I God adfærd i det offentlige står der blandt andet, at:

Folder om god adfærd i anklagemyndighede

 1. Høring over udkast til revideret vejledning om god adfærd i det offentlige. Høringstype Vejledning.
 2. Der kan være oplysninger og situationer, der ikke er omfattet af disse regler. Se side 19 - 21 i vejledningen God adfærd i det offentlige, juni 2007, hvis du vil vide mere herom. Som offentligt ansat må du ikke være med til at træffe afgørelse i sager om borgere, som du har et nært forhold til
 3. dennes stilling i det offentlige. Dette uanset gavens/fordelens værdi eller giverens motiv for at give gaven/fordelen. Med andre ord kan man spørge sig selv, om man ville have fået gaven/fordelen, hvis man ikke var ansat. Hvis svaret er nej, så er det en gave/fordel, som man får i kraft af sin stilling i det offentlige
 4. Krav til god offentlig service og god forvaltningsskik : At give deltagerne kendskab til de skrevne og uskrevne regler, der er gældende for god service og forvaltningsskik i det offentlige PP udvisende : God adfærd i det off., juni 2007 Kvalitetsreformen. 9 principper for god offentlig service God forvaltningsetik, Værdier på jobbet af Fin

Når du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriet, er du ansat i det offentlige. Her på siden kan du blandt andet orientere dig om god adfærd i det offentlige, ansættelsesvilkår samt mere generelle forhold om it-sikkerhed, som medarbejdere i ministeriet skal være opmærksomme på Men i det offentlige er der tilsyneladende så mange faldgruber, at de ansatte har brug for en vejledning i, hvordan de skal opføre sig. 800.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og i kommunerne får nu snart at vide, hvad der er god adfærd og hvad der ikke er acceptabelt. Vejledning om god adfærd det offentlige Det er afgørende for det samfund og fællesskab, vi kender, at denne tillid bevares ! Uheldige sager skygger også for den store indsats, som ansatte i det offentlige yder i hverdagen Baggrunden for vejledningen om god adfærd i det offentlige Aktuelle eksempler (på sager?) 1. Borgmestres bestyrelsesposter (inhabilitet) 2.

Formålet med vejledningen God adfærd i det offentlige er at formidle en række af de grundlæggende regler og principper, der gælder i den offentlige sektor. I Atea følger vi altid denne vejledning, der hjælper med at undgå situationer, hvor der kan rejses tvivl om offentlige ansattes adfærd Det er med new public management som med opdragelse af hunde og rotter: Ønsket adfærd belønnes, uønsket adfærd belønnes ikke - det skal nok få offentlige chefer til at rette ind. Der er næsten ingen grænser for, hvad mennesker inden for ledelsesfeltet finder på at kalde de fremgangsmåder, ideer, koncepter, processer m.m., som de. God adfærd i det offentlige (2007).pdf 3. En højesteretsdommer har i sag rejst mod Høje Taastrup Kommune den 28.8.2007 afgivet en tilkendegivelse, hvori der er citeret fra God adfærd i det offentlige (afsnit 6). Det må herefter antages, at indholdet i vejledningen ikke blot er udtryk for adfærd, men også er udtryk for gældende ret

Ny version af God adfærd - H

 1. Ekspert i ansættelsesret: - Meget tyder på særdeles problematisk adfærd. Det er ikke foreneligt med retningslinjerne for god adfærd i det offentlige, når tidligere leder for uddannelsesenheden Phønix under Odense Kommune, Tina Bue Frandsen, i årevis har solgt og markedsført private kurser fra sin arbejdsmail, lyder vurderingen fra en juridisk ekspert
 2. Tænk over, hvor du nyser hen - en god vane er at nyse i et engangslommetørklæde, alter-nativt i ærmet, og i det hele taget ikke mod andre. 4. Husk oprydning Pæne omgivelser påvirker adfærd - tager du dit skrald og andet affald med dig og smider det i skraldespand eller lignende, hjælper du både rengøringspersonalet og andres adfærd
 3. God adfærd i det offentlige. Vi følger vejledningen God adfærd i det offentlige, som er udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner. Formålet med vejledningen er at formidle en række af de grundlæggende vilkår og regler, der gælder i den offentlige sektor, til både ansættelsesmyndigheder og ansatte

God adfærd i det offentlige - norrbomvinding

 1. Læs mere. Ny vejledning om god adfærd i det offentlige
 2. God adfærd i det offentlige kom på dagsorden i 2017 med pjecen af samme navn fra Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. På kurset kommer vi gennem centrale emner som
 3. Vi bruger data til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside, vurdere brugen af specifikt indhold samt understøtte reklamer. Hvis du foretrækker, at vi ikke bruger dine data, kan du deaktivere sporing nederst på siden
 4. Offentliggjort 16. juli 2007 Takt og tone for offentligt ansatte Af professor Lars Bo Langsted Aalborg Universitet I sidste måned kom den så - den længe ventede publikation: »God adfærd i det offentlige«
 5. Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied
 6. der har baggrund i et notat (Principper for god offentlig Service, april 2007) udarbejdet af en række offentlige ledere. Også dette notat indgår som et væsentligt bidrag til indholdet af kurset. God adfærd i det offentlige Personalestyrelsen, Kommununernes Landsforening og Danske Regioner udgav i juni 2007 e

Vejledningen har til formål at formidle en række af de grundlæggende vilkår og regler, som gælder i den offentlige sektor - både til ansættelsesmyndigheder og ansatte. Hent publikation: • God adfærd i det offentlige (pdf Compliance er en metode til at arbejde med integritet og gennemsigtighed, der understøtter tillidsvækkende og god adfærd i din offentlige myndighed. Et veltilrettelagt complianceprogram sikrer, at organisationen kontinuerligt overholder grundlæggende værdier, normer og regler, fx 'Kodeks VII' og 'God adfærd i det offentlige' • Det tidsmæssige perspektiv og passivitetsbetragtninger vil blive tillagt vægt ved den konkrete vurdering • Det følger af God adfærd i det offentlige, at der henhold til praksis i almindelighed skal foreligge særlige grunde, hvis et ansvar gøres gældende for handlinger, som ligger mere end ca. 5 år tilbage i tiden

God adfærd i det offentlige - KL - reader

God adfærd i det offentlige - hvad er det? - DAHL Advokatfirm

God adfærd i det offentlige Lyt Formålet med denne vejledning er at formidle en række af de grundlæggende regler og principper, der gælder i den offentlige sektor, til både ansatte og ansættelsesmyndigheder Når det offentlige ændrer adfærd - et speciale om offentlige virksomheder på sociale medier. Nu tilgængeligt her dotcph.wordpress.com 7 years ago; RT @Hovmann: Kun få [offentlige virksomheder] arbejder strategisk og struktureret med de sociale medie

til venstre hånd, som det hed i royale kredse i gamle dage. Men det er også her ganske misforstået. I pjecen omgod adfærd i det offentlige, lavet af KL, Per-sonalestyrelsen og Danske Regioner i 2007, hedder overskriften på det relevante afsnit da også: »Offentligt ansatte har ret til at have bibeskæftigelse«. At det er sådan. 9.4. God forvaltningsskik I ombudsmandspraksis er der fastslået en række principper for god forvaltningsskik. Ombudsmanden har endvidere peget på det ønskelige i, at offentlige myndigheder fører en hensynsfuld personalepolitik På SDUnet.dk er der lavet en beskrivelse af, hvad du skal være opmærksom på i forhold til leverandørarrangementer (konferencer, messer, gaver m.m.). Du kan også læse folderen God adfærd i det offentlige fra Moderniseringsstyrelsen, som kommer med eksempler på, hvad der gælder og hvordan reglerne skal tolkes

God etik og høj moral betaler sig Djø

God adfærd i det offentlige - hvad er det? En revideret vejledning om god adfærd i det offentlige er nu udgivet February 1, 2018 at 1:05:13 PM GMT+1. HR-AFDELINGEN afholder et Gå-hjem-møde om God adfærd i det offentlige. Målgruppen for kurset er ansatte i Frederiksberg kommune. Formål: At klæde offentlig ansatte på i forhold til I 2007 udgav KL og Personalestyrelsen vejledningen 'God adfærd i det offentlige', hvor problematikken blev vurderet: Offentligt ansatte må selvsagt ikke modtage gaver eller andre fordele. side 18 God adfærd i det offentlige • Personalestyrelsens vejledning fra 2007 - afsnit 6 om modtagelse af gaver: • Offentligt ansatte bør som udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra private i forbindelse med arbejdet. • Tilbud om dette bør afslås. • Særligt bør personer, som varetaget indkøb ikke modtage fordele

Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark Forum for offentlig topledelse har udarbejdet et kodeks for god offentlig topledelse. Kodeks indeholder ni anbefalinger, som udgør rygraden i kodeks. Anbefalingerne skal fungere som et fælles normsæt for, hvad der kendetegner den gode offentlige topleder For at undgå mistanke om korruption bør offentligt ansatte altid sige nej tak, hvis de modtager tilbud om gaver eller arv. Det fremgår af en ny vejled­ning om god adfærd i det offentlige, som. Ny afsløring: Tina Bue drev privat kursusvirksomhed fra sin arbejdsmail. Tidligere kontorchef og mangeårigt medlem af byrådet i Odense, Tina Bue Frandsen, har i årevis - i strid med reglerne om god skik i det offentlige - brugt sin kommunale arbejdsmail til at markedsføre og opkræve betaling for kurser solgt i hendes private firma God adfærd i det offentlige •Legalitet •Habilitet •Ubestikkelighed •Loyalitet •Ytringsfrihed •Se pjecen God adfærd i det offentlige fra 2007 Det forklarer også at god forvaltningsskik har en tendens til at omfatte såvel det største som det mindste. Det er god forvaltningsskik at respektere den borger hvis velfærd i større eller mindre omfang afhænger af ens afgørelse, som et selvstændigt og ligeværdigt væsen; det er den store etik

Winter og May, 2001). Men selvom det er anerkendt, at målgrupper er vigtige deltagere i bureaukratiske implementeringsprocesser, har forvaltningslitteratu - ren kun i begrænset omfang undersøgt borgernes adfærd i møder med mark-arbejdere og det offentlige (Jakobsen et al., 2016; Winter og Nielsen, 2008) Bilag 2. God adfærd i det offentlige. Juni 2007. Personalestyrelsen KL Danske Regioner. God adfærd i det offentlige. Udgivet Juni 2007. Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 12 2620 Alberslund Tlf. 43 63 23 00 Fax 43 63 19 69 E-mail schultz@schultz.d 1.3. Vejledning om god adfærd i det offentlige I 2007 blev der udgivet en Vejledning om God adfærd i det offentlige. I denne vej-ledning er reglerne for modtagelse af gaver og andre fordele mv. beskrevet ud fra, hvad der må anses for gældende ret på området, idet der som ovenfor nævnt ikk

www.kl.d

Er det efter ministerens opfattelse at udvise »god adfærd« jf. Moderniseringsstyrelsens retningslinjer for »God adfærd i det offentlige«, hvis en offentligt ansat person tager imod en invitation til en firmafest hos et privat firma og deltager i firmafesten hos det private firma, hvis firmaet driver virksomhed inden for det område, som den offentligt ansatte har et overordnet ansvar for. Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt. DU KAN OGSÅ FÅ ADGANG PAV er frit tilgængelig på internettet, og det er således ikke nødvendigt at tegne abonnement. Adgang til teksten kræver ikke password

2015-4 - Velkommen til ombudsmande

Principper - intranet

HR Udefra og Ind kompetencer omsættes til relevante og vedkommende greb og adfærd for HR i offentlige virksomheder. Fra mit arbejde som rådgiver og træner ved udvikling af Forretningsdrevet HR i Politiet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Udenrigsministeriet, SKAT, universiteter, kommuner og andre offentlige virksomheder, kender jeg til udfordringerne med at omsætte HR sprog, HR. I undersøgelsen af de strafferetlige regler om bestikkelse er det relevant at inddrage reglernes ophav. Det er relevant for at få en forståelse for hvad der ligger til grund for reglerne, og i hvilket omfang dette kan anvendes i fortolkningen af de strafferetlige regler om bestikkelse i dag. III.A. Straffeloven af 1866

En simpel struktur med færre skift af hænder og god ledelse med statistik, opfølgning og tilfredshedsmålinger. Foruden belønning af god adfærd i stedet for køn for forældre, advokater og det offentlige er vejen til succes i fremtidens lærende familie system likationen Ti skridt til god tobaksforebyggelse - den gode kommunale model. Efter at kommunerne i 2007 fik overdraget ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme og for at sikre sunde rammer for borgernes liv, er der sket en udvikling af det tobaksforebyggende område i kommunerne. De fleste kommuner gennemfører tobaksforebyg Flere af de nyere sager om korruption i det offentlige Danmark handler om bestikkelse. Det kan være gaver eller andre ydelser fra en virksomhed til offentlige ansatte i forbindelse med en ordre. Vennetjenester og kammerateri i forbindelse med ansættelser eller ordrer er andet tilfælde Som du vil lære på kurset, er der en lang række psykologiske faktorer, som hver dag påvirker vores adfærd. Disse faktorer medfører ofte det vi kalder adfærdsproblemer, hvilket er adfærdsmønstre, hvor folk gør noget andet end dét, de har god grund til at gøre set fra deres eget perspektiv

Uden tilknytning til retsregler/som generel adfærd (rimelige åbningstider). Ovennævnte variabler benævnes og udfoldes af tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen som vigtige strukturerende kategorier der giver overblik over det tilsyneladende virvar af regler og anvisninger omfattet af god forvaltningsskik Tænk over, hvor du nyser hen - en god vane er at nyse i et engangslommetørklæde, alternativt i ærmet, og i det hele taget ikke mod andre. Husk oprydning. Pæne omgivelser påvirker adfærd - tager du dit skrald og andet affald med dig og smider det i skraldespand eller lignende, hjælper du både rengøringspersonalet og andres adfærd advokat, en jurist ansatt i det offentlige og to allmenne medlemmer som ikke er jurister. Når rådet behandler saker vedr. jordskiftedommere, deltar to jordskiftemedlemmer, mens et dommermedlem og juristen ansatt i det offentlige, trer ut. Etter Ot. prp. 44 s. 102 har medlemmene et selvstendig ansvar En indgang til forståelsen af reglerne om god advokatskik kan være, at advokaten ud-øver sit erhverv på baggrund af en beskikkelse fra det offentlige, og at reglerne om god advokatskik ikke alene er et forhold mellem advokaten og hans klient, men at der også skal tages hensyn til modparter, domstole, offentligheden, myndigheder, ligesom. Det er de offentlige ansatte og frivillige 'på gulvet' der skal samarbejde i praksis. Husk derfor at inddrage ledere, medarbejdere og tillidsfolk i drøftelserne. Gør processen åben og husk mangfoldigheden! Det kan være en god idé at lave høringer allerede i forbindelse med udviklingen af en ny politik.

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) - Københavns Universite

2016-2 - Velkommen til ombudsmande

PwC har udviklet en e-learning, som giver grundlæggende viden om informationssikkerhed og uddanner den enkelte bruger i at kunne identificere forsøg på tyveri af data, og hvad denne skal gøre for at forebygge dette Og offentlige institutioner er på flere punkter også gode til at gennemføre store innovations-projekter, når de rette betingelser er til stede. Men meget tyder på, at innovationen i det of-fentlige ofte er præget af tilfældighed og i stort omfang afhænger af enkeltpersoner med en god idé. Og selvom mange offentlige velfærds 2.3 | Er den offentlige sektor god til at måle effekter? Det er i sagens natur vanskeligt at danne sig et systematisk totaloverblik over den offentlige sektors evalueringskultur, når det gælder måling af effekten af de offentlige indsatser Truende adfærd og skældsord er hverdag for mange buskontrollører der blandt andet har forsket i vold og chikane i det offentlige rum. Hun mener, det kan være farligt, at man i så høj. Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet

bliver mere bevidste om, hvad der er god omgangstone. Og hvor man sammen sikrer, at der er klare, kendte og tidssvarende retningslinjer for håndtering af uacceptabel adfærd - og at det håndhæves. Vi skal være opmærksomme ledere og gode kolleger, som hjælper hinanden med at holde en ordentlig tone og respekten for hinandens grænser Var det mellem to ligestillede medarbejdere, havde det næppe givet anledning til sanktioner. KL har ingen særlige regler for chefers omgang med medarbejdere, men henholder sig til kodekset 'God adfærd i det offentlige', som blandt andet slår fast, at medarbejderne skal udvise 'en passende adfærd'

Den enkelte medarbejders adfærd er altså afgørende for hele organisationens informationssikkerhed og derfor er det topledelsens ansvar at uddanne medarbejderne i god informationssikkerhed. De fleste organisationer ligger inde med personlige oplysninger på borgerne. Informationssikkerhed har stor betydning for offentlige myndigheder Respekt for ens kolleger, respekt for det arbejde, man udfører, gør, at man ikke tager en pjæksygedag, det går jo ud over de andre. På min arbejdsplads møder vi ca. 10 mennesker op nu til morgen, vi ville få det svært, hvis en tog sig en pjæksygedag, vi skulle nok klare det, så derfor skal man selvfølgelig melde sig syg, hvis man er syg Temaets direkte målgruppe er alle de aktører i kommunerne, der har ansvaret for at sikre en effektiv styring af området og en høj kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Det drejer sig på det overordnede niveau om politikere og forvaltningsledelsen i kommunerne, og om de faglige ledere og myndighedssagsbehandlere SB94 skrev:Angående opførsel i det offentlige rum.... Dette stod i videoen: fire piger i alderen 16-18 år overfaldt en metro kontrollør, da han ville smide dem af toget, da de havde truet en kinesisk turist på livet hvis hun ikke udleverede sin pung Vi har stort fokus på ansvarlighed i Atea og i hele vores leverandørkæde, og særlige risikoområder er udvalgt for at sikre etisk korrekte kundeforhold, leverandørers medansvar og god adfærd i det offentlige

God adfærd i det offentlige - Brønderslev Kommun

God adfærd i det offentlige - Forbundet Arkitekter og Designer

God adfærd i det offentlige Ophavsmændene bag vejledningen om god adfærd i det offentlige har opdateret og udgivet en ny vejledning om de overordnede regler og principper, der gælder for ansatte i det offentlige God adfærd i det offentlige, 2017 (Modtagelse af gaver, tavshedspligt, ytringsfrihed m.v.) Pjecer. Lønmagasin 2014 for ansatte i stat, kommuner og regione For mange offentlige organisationer er sagsbehandling en absolut kerneopgave. Det kan fx være i en styrelse med mange ministersager eller en kommunal forvaltning, der behandler borgersager. For sådanne organisationer er effektive processer og arbejdsgange det helt afgørende middel i forhold til at sikre den mest hensigtsmæssige. Den værdibaserede personalepolitik er sammen med God Ledelse og Styring i Region Midtjylland og MED- og Arbejdsmiljøaftale et vigtigt grundlag for, at regionen kan fastholde og rekruttere de ledere og medarbejdere, som er helt nødvendige for, at opgaverne kan løses bedst muligt

populær: