Home

Hvornår skal der piloteres

http://www.skaberlyst.dk Se flere nederdele på bloggen. Inspiration til hvornår du skal sy foer i dine nederdele - og hvorfor. https://skaberlyst.dk/hvornaar.. Hej Signe. Kan man sige noget generelt om, hvornår der skal foer i en nederdel? Sådan en mail har jeg fået fra en af jer skønne læsere her på bloggen. Og lignende spørgsmål kommer jævnligt både på Facebook, på mailen og på sykurser. Og nu er der endelig et svar. For ja, det kan man heldigvis godt Hvornår skal der søges om alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse i foreninger? START HER: Serveres der drikkevarer med over 2,8% alkohol? NejNNej Er deltagerne en snæver Er der offentlig adgang til arrangementet? Kræver ikke bevilling eller tilladelse, men kan kræve næringsbrev. Er der tale om erhvervsmæssig servering med.

2 Hvornår skal der udarbejdes PSS? Der skal udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) i projekteringsfasen, hvis der i udførelsesfasen vil være mere end én arbejdsgiver tilstede, og der er beskæftiget mere end ti personer samtidigt på byggepladsen Hvornår er det at det er strengt nødvendigt med delefilter? Set ud fra at lave så meget lydtryk for så få penge, kan et delefilter godt komme i vejen og at det er kompliceret til sit. Hvornår lukker I andre - erfarne - jeres pool ned for vinteren? Ud fra vejledningerne her på siden har jeg fået det indtryk at man skal vente så længe som muligt, dvs. indtil pool-temperaturen kommer ned i nærheden af 6-8 grader eller vi kommer tæt på rigtigt frostvejr

Hvornår skal der foer i min nederdel? - YouTub

 1. Hvornår skal der laves en databehandleraftale? 12 . april 201 8 Hvis jeres virksomhed registrerer og behandler personoplysninger om f.eks. kunder og medarbejdere, så er der en del dokumenter, I skal have styr på inden 25. maj, hvor databeskyttelsesforordningen træder i kraft
 2. Hvornår må man behandle persondata lovligt? Er navn, adresse, e-mail og tlf.nr. noget der skal indgås aftale om med kunden, eller er det nok fortsat at oplyse om at man indsamler disse oplysninger (ikke flere end disse) for at kunne ekspedere/sende varer til kunderne. Svar
 3. Hvornår skal der søges om dispensation? Hvis dit byggeri strider imod gældende servitutter eller lokalplan i din kommune, er det muligt at søge dispensation. Strider byggeriet imod bygningsreglementet i forhold til afstand til skel, højder eller andet, er det straks lidt mere vanskeligt..

Vidste du, at det er ulovligt at rejse uden et gyldigt pillepas. At der er 19 lande med i Schengen afalen. At et pillepas er gratis og kan fåes på apoteket Hvornår skal der ansøges om gravetilladelse? Der skal ansøges om en gravetilladelse fra Kolding Kommunes vejmyndighed så snart, der skal graves i offentlig jord. Ansøgning om tilladelse skal ske online på virk.dk, der skal i ansøgningen vedlægges de nødvendige planer og beskrivelser samt navnet på entreprenøren og bygherrens. Hvornår skal man lave en APV? En arbejdspladsvurdering skal gennemføres mindst hvert tredje år ifølge Arbejdsmiljøloven. Hvis arbejdspladsen gennemgår store forandringer, både med arbejdets tilrettelæggelse (ny teknik, nye funktioner) eller ombygning eller flytning til nye lokaler, skal der laves en ny APV Socialministeriets vejledning af 7/1 2014 om særlig støtte til børn og unge punkt 72 til 79 her fremgår det: -- at underretningspligten foreligger, når barnet eller den unge antages at have behov for særlig støtte efter servicelovens regler, d.v.s. i de tilfælde, hvor normalsystemets redskaber ikke længere er tilstrækkelige

Hvornår skal der foer i min nederdel? - Skaberlys

Sommerdæk på bilen - Hvornår? Det er tid til havearbejde og påskeliljerne titter frem, det samme gør solen, der får os ud i haverne og af sted på ferie til sommerhuset. Vi fylder vejene op med bilerne, men ganske få husker, at 8 grader også er tidspunktet, hvor sommerdæk bør genmonteres Men så risikerer man jo at få bogført noget der ikke bliver betalt? Er du i en branche, hvor du ofte kan forvente tab, må du gerne afsætte penge på en konto til forventede tab. Du skal foretage en helt individuel bedømmelse, så det skal være debitor for debitor du bedømmer og kan begrunde, at du forventer et tab på denne Følgende artikel har været bragt i Transporttidende 25/02-2013 Hvornår skal det være et mobilkrancertifikat ? Der har været debat om, hvilket certifikat der skulle til for eksempel en stor lastbilkran, der er registreret som mobilkran. Derfor har Arbejdstilsynet lavet en krandefinition i forhold til certifikater I Arbejdstilsynets definition er der ikke taget stilling til registreringe > Jeg og en kammerat er uenige om hvornår der skal blinkes i en rundkørsel. > Hvornår skal der iflg. færdselsloven blinkes i en rundkørsel? En rundkørsel er en ensrettet vej (meget krum). Det betyder at så snart du har passet en vej til højre og skal ud af den næste, så blinker du til højre Hvornår skal du have kontrakten, og hvad skal der stå i den? Om det hedder en kontrakt eller et ansættelsesbevis, er ikke vigtigt, det er nemlig det samme. Har du været ansat i mere end én måned, og arbejder du mere end 8 timer om ugen, så skal din arbejdsgiver sørge for, at du får en skriftlig kontrakt

Du skal kontakte det pågældende lands ambassade/repræsentation i Danmark for at høre, om lovgivningen giver mulighed for at medbringe medicin på en rejse, og hvilken dokumentation der kræves. Apoteket kan udstede et pillepas, hvis ambassaden/repræsentationen meddeler dig, at pillepasset kan accepteres som dokumentation Nu bor jeg godt nok i ejerlejlighed, men her er der stensikre regler for, hvornår der skal være ro. I hverdagen skal der være ro kl. 23.00 og i weekenden kl. 24. Selvfølgelig må man godt holde fest m.m. så længe man har respekt for hinanden herude og selvf. ikke holder larmende fester flere gange om ugen/hver weekend til kl. 3 om natten Under sagen forfægtede Moderniseringsstyrelsen det synspunkt, at arbejdsgiver ikke skal udlevere navn på den medarbejder, der påtænkes afskediget, og at der ikke er nogen pligt til at orientere TR på et bestemt tidspunkt (udover at det skal ske inden den endelige opsigelse) Du kan se det tydeligt i dine vedtægter eller ved at logge på cvr.dk og skrive dit CVR nr, så står der hvornår første regnskabsår er - men gættet vil være 30/6 som slut første år - for at det valgte år skal give mening

Hvornår skal der være folketingsvalg? Der skal senest være valg til Folketinget den 17. juni 2019. Der skal være valg til Folketinget mindst hver 4. år. Det står i grundloven. Sidste folketingsvalg var den 18. juni 2015. Det betyder, at det næste folketingsvalg senest skal afholdes den 17. Hvornår skal der kloakeres i mit sommerhusområde? Du kan finde svaret her ved at bruge Mariagerfjord Kommunes oversigtskort. Det er muligt at søge på din adresse og husnummer. Link - Oversigtskort - Kloakering af sommerhusområderne Men hvilke AMU-kurser skal afsluttes med prøve, og hvornår er kravet præcist gældende? Vi har samlet nogle svar her. I 2019 bliver der løbende udviklet og godkendt prøver til eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser. Fra 1. januar 2020 skal alle AMU-kurser som udgangspunkt afsluttes med en prøve - med mindre de er fritaget for prøvekravet Hvornår skal der udarbejdes en ny lokalplan? Når du vil bygge nyt, skal du være opmærksom på, om der er en eksisterende lokalplan som du skal overholde. Hvis ikke der er det, kan det ofte være nødvendigt at lave en ny lokalplan

Under sagen forfægtede Moderniseringsstyrelsen det synspunkt, at arbejdsgiver ikke skal udlevere navn på den medarbejder, der påtænkes afskediget, og at der ikke er nogen pligt til at orientere TR på et bestemt tidspunkt (udover at det skal ske inden den endelige opsigelse) Hvornår skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvis-ning? En arbejdsgiver, som har ansatte, der arbejder med stoffer og materialer, der anses for farlige, har ansvaret for at der udarbejdes en brugsanvisning. Brugsanvisningen der også kaldes en arbejdspladsbrugsanvisning skal omhandle de lokale forhold for brugen af stoffet og materialet Hvornår skal der salt i vandet? Ugens myte: Kan det virkelig gøre den store forskel, om saltet puttes ved kartoflerne før eller efter vandet når kogepunktet Hvis der søges om tilladelse til nedrivning, skal kommunen annoncere det og orientere interesseorganisationer og andre myndigheder. Har man et fredet hus og ønsker at foretage ændringer, skal man udover at indsende en ansøgning om det forestående projekt til Kulturstyrelsen også sende det til ens kommune

Hvornår skal der søges? Ny boring. Inden en boring etableres, skal der indhentes en tilladelse. Det gælder både fo r helt nye anlæg og for en boring, der skal afløse en bestående brønd eller boring. Mere vand. Hvis der er behov for mere vand, end der hidtil er blevet indvundet, eller den årlig Der er kommet nye regler for, hvornår et stenslag skal er ulovligt og dermed skal ordnes. Reglerne blev indført i 2012 og siden da har der været en del debat om, hvordan de Trafikstyrelsens regler skal håndteres. Når du skal have synet din bil, så er regler for, hvordan ridser, stenslag og slidtage skal vurderes og håndteres

Hvornår skal der politianmeldes Justitsministeriets vejledning om konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn Erstatning efter offererstatningsloven ydes som supplement til den erstatning, der ydes efter arbejdsskadesforsikringsloven. Det er en betingelse for at få erstatning efter Offererstatningsloven, at der For at der skal være tale om en direkte forringelse af barnets trivsel, livskvalitet eller udvikling, skal problemet regelmæssigt forstyrre barnets evne til at gå i børnehave eller skole. Funktionsnedsættelse af denne art er dog et svært kriterium at anvende i de tidligere år, hvor man ikke forventer, at barnet kan så meget Det kan være uklart hvornår skat kan sige, at det var åbenlyst man ville komme over 50.000 - men nok hellere for tidlig registrering end for sen. De 50.000 kr som grænse er således IKKE en bundgrænse man lige kan omsætte for først, og så vælge man registrering- Der skal registreres så snart man forventer at kunne nå de 50.000 på 12. Der er kun en person, der med sikkerhed ved, hvornår valget kommer, og det er statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre. Alligevel så har de fleste fynske folketingsmedlemmer et bud på, hvornår statsministeren trykker på valgknappen. Flertallet af de fynske folketingsmedlemmer tror på, at det mest sandsynlige tidspunkt for det næste valg bliver foråret 2019 Hvornår skal der ske beskatning? Personer som hidtil har været omfattet af dansk skattepligt, skal fraflytterbeskattes, hvis den danske skattepligt ophører. Hvis skattepligten ophører fordi personen dør, er det reglerne for dødsbobeskatning, der skal anvendes. Se ABL § 38, stk. 1

Så der skal findes en løsning der gør at resourcer (varme) ikke bliver spildt. Men det må ikke gå udover statskassen indtjening. Og det må heller ikke ende med at der laves virksomheder der tager strøm til den pris virksomheder kan købe strøm uden afgift, laver det om til varme og sælger det til folk Der er mange, der ikke rigtig er klar over, hvornår de skal skifte til vinterdæk. Det skal du, når temperaturen når ned på syv grader. Nogle tror det er ved skiftet til vintertid eller, når den første frost kommer. Begge dele vil ofte være alt for sent Hvornår skal der søges en tilladelse til bibeskæftigelsestilladelse? Vedrører kun ikke EU/EØS-borgere der har en dansk arbejds- og opholdstilladelse til AU eller et andet universitet, anden virksomhed eller lignende. Vedrører kun opgaver som udføres i Danmark. Vedrører både forskere og gæsteforskere og ph.d.-studerende Hvornår kræves der speedbådskørekort? Dit fartøjs længde og udformning samt motorens kraft bestemmer, om det er nødvendigt at have et speedbådskørekort. Du skal være opmærksom på, at hvis du har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere - dvs. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået - dækker dette kraven

Hvornår skal du have revision af din virksomhed. Det er ikke alle virksomheder, der skal have revision, for der er en række muligheder for at fravælge det. Der skal opfyldes en række betingelser for, at din virksomhed kan fravælge revision, og det er følgende Hvor lang tid skal der gå i mellem man må sende rykkere? Der skal være 10 dage i mellem hver rykker. Du skal ligeledes gøre opmærksom på i rykkerskrivelsen, at kunden har en betalingsfrist på 10 dage. Hvornår må man sende sagen til inkasso? Hvis din kunde ikke betaler sin regning til tiden, skal du først sende en rykker til kunden Der findes mange opfattelser af, hvornår man er for syg til at gå på arbejde, og hvor længe man skal blive hjemme under sygdom. Men ifølge to lægefaglige eksperter er der en regel, man kan. Hvis du gerne vil undgå fugt og skimmelsvamp i dit hjem, på din arbejdsplads etc, så er det noget så kedeligt og praktisk som tæthedsprøvning, du skal tænke på. Det er i hvert fald en af de faktorer der spiller ind i kampen mod råd og skimmelsvamp indenfor. Læs mere i indlægget her Hvorfor opkræves der flyttegebyr? Hvorfor skal jeg betale faste hane-andele, når der er målere på det varme vand? Hvorfor tæller målerne ikke ens, selvom termostaterne står på det samme? Hvorfor tæller man også værelser med i værelseshaneandele. Der er jo ikke varmt vand i alle værelser? Hvornår får jeg min varmeopgørelse

Hvornår den er det, handler igen om vejret og jordens temperatur. Er du i tvivl om, hvornår græsset er klar til at blive slået første gang, kan du købe et jordtermometer i et byggemarked eller på en planteskole. Stil det ned i jorden et sted, hvor der er skygge, og mål temperaturen, som altså skal være 7-8 grader Det er fordi ejendommen skal kunne være bolig for ejeren, før der beregnes ejendomsværdiskat. Se EVSL § 11, stk. 1, 2. pkt. Praksis for, hvornår ejendommen er ubeboelig i relation til statsskattelovens regler om lejeværdi, gælder også for ejendomsværdiskat Hej Rasmus W. Regn med, at det tager nogle år at komme ind i en god rytme med såning, plantning og kartoffeldyrkning. Hvis du ønsker nye kartofler f.eks. midt i juni, regner du to måneder tilbage for at finde det tidspunkt, hvor kartoflerne skal lægges, altså midt i april og endnu en måned tilbage for at finde det tidspunkt, hvor de skal lægges til spiring, altså 15. marts Hej jeg sidder og har om stedord som vi skal have prøve imorgen. Men jeg kan virkelig ikke finde ud af hvornår man bruger som og hvornår man bruger det. jeg har et par eksempler her:Thomas skaffede æblerne. Æblerne var sure. skal jeg bruge der eller som

Du får med andre ord det samme samlede beløb udbetalt i løbet af udbetalingsperioden. Det beløb, der svarer til den opsparing, du har lavet. Men du vælger selv, hvor lang perioden skal være. Hvornår kan ratepension udbetales? Der er trådt nye ratepension-regler i kraft, og de påvirker, hvornår din ratepension kan udbetales 01. maj 2019. Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft? For at en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft og den fuldmægtige kan få ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, er der nogle klare regler, der skal opfyldes > helt rundt. Jeg kan ikke lure hvordan jeg i tide skal komme ud i > den yderste igen hvis der ligger en stribe biler der ikke skal > dreje endnu. Der ligger jo kun en stribe biler, hvis alle fjolser gør som dig. En vejledende køreprøve, kan sikkert rette op på dine tillagte uvaner Ifølge Advokat Pia Voldmester, der forleden talte om AML på Experian's Breakfast seminar, er den officielle udmelding dog stadig juni 2017. Læs også: Experian holdt kundeseminar forud for ny hvidvasklov Ingen kender endnu den ny lovs endelige Hvornår skal du reagere på en mistanke om hvidvask

Hvornår skal der tegnes en byggeskadeforsikring? Den obligatoriske byggeskadeforsikring gælder for nybyggeri, der lovligt kan bruges til helårsbeboelse. Det gælder også ejendomme, der opføres med henblik på udlejning. Du vil derfor være omfattet af en byggeskadeforsikring, hvis du køber. Der foretages en så kaldt harmonisering af G-dage reglerne, sådan at der for alle typer af ansættelser uanset varighed skal betales 2 G-dage ved ansættelsesforholdets ophør, hvis betingelserne for at modtage betaling for G-dage i øvrigt er opfyldt. Satser gældende for 2019: Ansatte med 4 timer pr. dag og derover: kr. 871,00 pr. ledighedsdag Der skal altid indsendes årsregnskab. Der er ingen vej udenom. Omfanget af regnskabet ændrer sig naturligvis, alt efter selskabets størrelse, men ikke pligten til at indsende årsregnskab og der gives ikke dispensation fordi man ikke vidste, at der skulle indberettes et regnskab. Men, så er der alligevel en undtagelse

Der er en del, der skal være opfyldt for, at en låneomlægning af den ene eller den anden art kan betale sig: Renteforskel: Først og fremmest skal renteforskellen være stor. Som tommelfingerregel bør man mindst gå 2 procentpoint ned eller op i rente Hvornår skal der søges byggetilladelse til drivhus? Hvor stor må et drivhus/udestue være, for man skal søge byggetilladelse? Med venlig hilsen Lillian Bente, marts 2002. Svar. Du bør kontakte Teknisk Forvaltning i din egen kommune for at være på den sikre side, inden du går i gang

2 Hvornår skal der udarbejdes PSS? byggeproces

Som privat person, skal man betale told/moms så snart varerne kommer ind i Danmark. Men når man har en registreret virksomhed, er det ikke muligt at undgå at Hvornår skal der betales told/moms af varer uden for EU - Amino.d Find ud af hvornår skal der søges tilladelse til regnvandsanlæg, det skal du aldrig når der er tale om etablering af et haveanlæg til genbrug af regnvand

Hvornår skal der bruges delefilter? Festivalsanlæg version

Hvornår skal der foretages anmeldelse. Alle typer af arbejdsskader bør i princippet anmeldes da det kan være uhyre vanskeligt at afgøre om skaden på et senere tidspunkt vil give gener der evt. kunne berettige til erstatning. Derfor er det en god ide fra starten at sikre sig at anmeldelsen. Som låntager ved du ikke, hvornår eller hvor at de nye CITA-baserede rentekort, flexkort og F-kortlån skal refinansieres. Det afgør den bank eller kreditforening, der har udstedt lånene. Det er en god idé at være på forkant med sin refinansiering, så du kan tage stilling til, hvad du vil gøre, næste gang dit lån skal refinansieres Du kan også se hvor i landet dine følgere er fra, og hvornår på dagen de er mest aktive. Har du lært hvornår man skal poste på instagram? Hvis du kunne bruge dette indlæg, vil jeg sætte rigtig stor pris på, at du deler det med andre, som kunne have glæde af det. Synes du, der manglede noget Hvornår skal der søges en tilladelse til b ibeskæftigelsestilladelse? Vedrører kun ikke EU/EØS -borgere der har en dansk arbejds- og opholdstilladelse til AU eller et andet universitet, anden virksomhed eller lignende. Vedrører kun opgaver som udføres i Danmark.. Vedrører både forskere og gæsteforsker

Poolforum : Hvornår skal der vinterlukkes (1/2

 1. Elstar stammer oprindeligt fra Holland og er dannet af en krydsning af de kendte sorter golden delicious og ingridmarie i 1955. Æblet er ikke helt symmetrisk, grundfarven er gul, og æblet bliver rødt. Der kan være striber og pletter på det modne æble, der har en glat overflade. Kødet er saftigt med middel sødme og middel syrlighed
 2. us kopulaverber); Tyskfødt har angivet langt de vigtigste af dem i #1. - ordet står som datiovobjekt (hensynsled) - ordet er styrelsen for en præposition, der fordrer dativ (aus, beit, mit, nach, seit, von, zu m.fl. og 'tvivlspræpositionerne')
 3. 09-07-2018. Spørgsmål Jeg har læst jeres svar af den 21-12-2017 Hvornår skal der være Miljøledelsessystem fra Husdyrhelpdesken og er stadig i tvivl om, hvad I mener med: Kravet om et miljøledelsessystem skal være opfyldt fra og med det tidspunkt, hvor et IE-husdyrbrug får meddelt en ny godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2
 4. HVORNÅR SKAL JEG FORNY MIT KØREKORT? Der er kommet nye regler for kørekort og fornyelse for over et år siden. Men hvad gælder, når man er senior og..
 5. 1 Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker på andres viden Undgå at få postulater til at lyde som selvfølgeligheder (eks. 'Unge drikker i dag meget mere end for 10 år siden.
 6. Men hvornår skal der afregnes moms? Frister og indberetnings frekvens ændres af og til. Du kan vælge at få en mail eller en sms som kommer et stykke tid inden du skal indberette, hvilket kan være en god ide i en travl hverdag

Persondataforordningen: Hvad, hvornår og hvordan? - emaerket

 1. Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser. Er du intet af ovenstående, skal du bruge metode 4 (dvs. afgiften er 4,12%). Er du i tvivl om hvor meget du skal betale i lønsumsafgift, så kontakt Louise i dag på louise@eksterncfo.dk. 3. Hvornår skal lønsummen betales
 2. Der skal føres et særligt effektivt tilsyn med unge under 18 år. Tilsynet skal føres af en person, der er fyldt 18 år, og som har den fornødne indsigt i arbejdet. Det kan være en idé at udpege en fast medarbejder, som gennemfører selve instruktionen og oplæringen af den unge, og som er tilknyttet den unge i starten
 3. Simplere regler for hvornår der skal ændres GTIN-varenummer på produkter; Simplere regler for hvornår der skal ændres GTIN-varenummer på produkter. Den 30. juni bliver antallet af regler reduceret fra 46 til 10. Målet er at gøre det lettere for alle brugere af GS1 Standarder
 4. Hvornår skal der flages for kongehusets medlemmer? Venlig hilsen Ole Sørensen Kære Ole Sørensen! Det skal der primært på deres fødselsdage, som er officielle flagdage. På disse dage har statslige myndigheder pligt til at hejse flaget. De kongelige fødselsdage, som er officielle flagda-ge næste år, er kronprinsessens d. 5

Hvornår skal du bruge en byggetilladelse / Byggeansøgnin

 1. skal der senest holdes folketingsvalg. Valget skal nemlig senest holdes 17. juni 2019. Du kan læse om de opstillingsberettigede partier her. Cookies og privatlivspolitik. Kristeligt Dagblad A/S sætter cookies, når du bruger vores sites. Dette sker for at måle trafik og forbedre vores sites
 2. Hvis du skal tage din medicin mere end to gange dagligt, skal du fordele tidspunkterne så jævnt som muligt over dagen. Det er lettest at huske medicinen, hvis du har en daglig rutine for, hvornår du tage den. Se i indlægssedlen, om der gælder noget særligt for din medicin. Om du fx skal tage den lige før sengetid eller mellem to måltider
 3. Super relevant indlæg. Vi har også råd til IKKE at opkræve husleje efter d. 18. år - men vi gør det helt sikkert alligevel - at vi så vælger at gemme pengene til der skal betales indskud i lejlighed - købes bøger til uddannelse - sturderes i udlandet - ja det er jo så vores mulighed og valg

Pillepas: Se her hvad pillepas er, og hvornår skal du bruge det

1 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Erhvervsforsker, Civilingeniør Bjarne Paulsen Husted, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut April 2004 Baggrund Funktionsbaserede brandkrav vha. analytisk dimensionering stiller krav til at kunne forudsige. Det er noget af det første og mest almindelige, at spørge en gravid kvinde om. Åbenbart. Hvornår skal det være eller hvornår har du termin. Det giver jo god mening, og er en sød og uskyldig måde at udvise interesse på, synes jeg normalt. Men for tiden er jeg lidt allergisk, og det må selvfølgelig st

Hvornår skal der ansøges om gravetilladelse? - kolding

Nu er det tid til forspiring. og GrowCamp har et nøje udvalgt program til formålet: Plantebakker med vandingsdug og små potter til såning. Klik her og se, hvornår de forskellige grøntsager kan forspires. Hvad er forspiring Forspiring er, når frø sås i små potter eller bakker, hvor de spirer og vokser til en passende størrelse Er du i tvivl om, hvornår og hvordan du skal bruges apostrof? Her er lidt gode fif: Ejefald. Ved ejefald sættes -s direkte på ordet, uden brug af apostrof: - Pers hus er rødt. - Damens taske er stor. Dog skal der apostrof på (i stedet for -s), når ordet ender på -s, -z eller -x På SKATs hjemmeside kan du blandt andet se, hvornår en bil senest er synet, og hvad kilometerstanden var. Tryk på 'find oplysninger om afgifter på dit køretøj', indtast registreringsnummeret og vælg punkt 3 Syn. Her kan du se, hvornår bilen sidst blev synet, om der var anmærkninger, og hvornår næste syn er Skal man sygemeldes, når man er ramt af stress? Det primære spørgsmål, du skal stille sig selv, er: Hvad skal der til for, at jeg gradvist kan få det bedre? Svaret afhænger af årsagen til din stressreaktion, og hvordan stress kommer til udtryk. Måske skal du have mere faste rammer omkring din arbejdsdag og dine arbejdsopgaver

Hvornår skal man lave en APV? Den skal gennemføres mindst

Hvornår skal du betale arveafgift? 295.300 kr. af afdødes værdier er uden afgift. Ved dødsfald skal du betale boafgift, også kaldet arveafgift, af afdødes værdier. Det gælder også eventuelle udbetalinger fra pensions- og forsikringsordninger. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvem der arver Hvornår skal der lukkes af for græsset? I år, hvor græsset har været meget sparsomt og grovfoderet er blevet dyrt, og der først er kommet vækst de seneste måneder, kan det være fristene at lade hestene gå lidt længere på græsfoldene. Det kan dog være problematisk, hvis ikke du skal. Din arbejdsgiver skal ikke længere vente til 4. sygedag med at forlange en lægeerklæring.. Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for din sygdom fra 1. sygedag.. Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, om denne dokumentation skal være en tro og love-erklæring eller en lægeerklæring Hvis køretøjet får synsafgørelsen ikke godkendt, ingen mulighed for omsyn skal bilen til et helt nyt syn. Læs også: Hvornår skal campingvogn og trailer synes? Kan bil blive godkendt til syn, hvis blinklys ikke virker? Hvis lygter ikke virker ved synet, bliver bilen betinget godkendt, forudsat at der ikke findes andre fejl

Hvornår skal man uderrette? Svendborg Kommun

Her skal du spørge ind til, hvad du skal gøre og hvilke regler der gælder i det pågældende land. Når du som person har brug for medicin med euforiserende stoffer, vil det være klogt, at sikre dig bedst muligt - så kontakt endelig ambassaden, så du ved hvad du skal have klar til rejsen Nye måleenheder skal hjælpe med at fortælle hvornår der skal luftes ud. Måling af CO2-niveauet i klasselokaler kan foregå ved at hænge et simpelt apparat på væggen, som kan vise dig hvornår der skal ventileres

Hvornår skal der være gulv afløb? - Google Group

Hvis du vælger at sætte startkomma, skal du sætte komma mellem helsætninger og før og efter ledsætninger. Der skal komma foran disse ord: at, der, som og hv-ord (hvem, hvad, hvilken, hvornår, hvorfor osv.) samt underordningskonjunktioner som når, da, fordi og hvis Fra dit barn bliver født og er få timer, dage og uger gammel udvikler det sig i rivende hast, til det er klar til at gå og tale. I samarbejde med sundhedsplejerske Ulla Darre har vi lavet en stor guide, så du kan se, hvilken udvikling dit barns skal igennem måned for måned, og på hvilket tidspsunkt det typisk sker I Florida bliver der holdt godt øje med orkandannelserne, så man altid bliver advaret i god tid. Hvis der skulle opstå farlige situationer, bliver beboere og besøgende informeret og evakueret i god tid. Hold øje med orkanvarslerne her National Hurricane Centers hjemmeside. Holidayguru anbefaler: Hvornår skal man rejse til Miam

DR-licens. hvornår skal den betales? - Google Group

er derfor at få fastlagt, hvornår og hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at der regnskabsmæssigt foreligger en virksomhedsovertagelse. Opgaven vil som en konsekvens heraf indeholde en beskrivelse og diskussion af kriterierne for, at der foreligger en virksomhedsovertagelse, ligeso Hvornår du SKAL. Du skal momsregistrere dig, og altså registrere en virksomhed, når du i løbet af de kommende 12 kalendermåneder står til at omsætte for mere end 50.000 kroner. Det betyder, at hvis du fra maj til maj står til at tjene mere end 4.000 kroner om måneden skal du oprette en virksomhed og momsregistrere dig. Det følger ikke. Hvornår skal der kondensator på? Jeg har en forstærker der hedder noget med FUN, en 10 DLS bas, en 8 MDS bas, og 2 stk. 6x9 højtalere bag i Hvornår skal man begynde at faste? Bestemmer man det selv, eller er der en bestemt alder? Ramadanen & andre typer af faste. 14. aug 2010 4.623 Hits 5 Synes godt o

Hvad er ATP? Hvem skal betale ATP? - laanekassen

VM i Rusland er en af årets helt store tv- og sportsbegivenheder. Du skal derfor selvfølgelig have alle muligheder for, at holde dig opdateret og kunne planlægge hvilke kampe du vil se. Vi har derfor lavet et skema, der viser alle kampe og kamptidspunkter under hele VM 2018 fra den 14. juni til den finalen den 15. juli Husk - alle skal aflevere aflæsning, også selvom der ikke har været noget forbrug. Modtages der ikke aflæsning, vil det medføre en kontrolaflæsning og et gebyr på kr. 500. Får du skiftet vandmåler, skal du aflevere den gamle vandmåler på kontoret. Så skriver vi sammen tallet ned og du skal så kun skrive tallet fra den nye måler

Når valgperioden udløber, skal der vælges på ny, også selvom den nuværende arbejdsmiljørepræsentant gerne vil fortsætte. Det skal være muligt at opstille modkandidater. Arbejdsgiveren skal altid have besked om, hvem der er blevet valgt. Er den valgte arbejdsmiljørepræsentant medlem af en fagforening, skal fagforeningen have besked tagfladen, er der energikrav. Boligejeren skal starte med at få vurderet mulig-hederne for samtidig at gøre loftkonstruktionen mere energieffektiv. I konstruktioner med hulrum med plads til isolering skal det først undersø-ges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst om der skal suppleres med yderligere isolering Hvornår afholdes der kommunalvalg i Danmark?. Valg til byrådet, også kaldet kommunalvalg, eller byrådsvalg, afholdes i Danmark hvert 4. år, den tredje tirsdag i november. Tidspunktet ligger fast, og til forskel fra valg til Folketinget, som Statsministeren udskriver, kan valg til byrådet ikke udskrives i utide Se listen: Hvornår skal der laves konsekvensanalyse? Publiceret 28-01-2019. Nyhed. Datatilsynet offentliggør nu en endelig liste over situationer, hvor dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser Det, der skal ned i noten, er oplysninger, som ikke er direkte relevant for din brødtekst, men skal ses som et supplement, som kan hjælpe din læser til en større forståelse af, hvad du arbejder med. Man skal være varsom med at bruge denne type noter, da der kan være en tendens til at fylde relevant information ned i noten Hvornår skal der være en arbejdsmiljørepræsentant? Er der 10 eller flere ansatte på arbejdspladsen, skal der være mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant. Er I flere end 35 ansatte, skal der etableres arbejdsmiljøgrupper, hvori arbejdsmiljørepræsentanterne indgår

populær: