Home

Specialiseret genoptræning

Genoptræning - sundhed

 1. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. I flere tilfælde har du som patient brug for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Hvis der er behov for en specialiseret genoptræning, hvor det er nødvendigt, at genoptræningen sker på sygehuset, vil genoptræningen fortsat være sygehusets ansvar
 2. Blodprop i hjernen, hjerneblødning, rygmarvskade. Specialiseret og intensiv træning af mennesker med hjerneskade. Genoptræning ved balanceproblemer, lammelser i ansigt, brug af hænder og fødder
 3. delig genoptræning i et kommunalt tilbud

Det er et specialiseret rehabiliteringstilbud i sygehusregi, som tilbyder genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau i henhold til § 140 i 'Bekendtgørelse af sundhedsloven' (LBK nr. 1202 af 14/11/2014), 'Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus' (BEK nr. med specialiseret teknologi til genoptræning, fx efter erhvervet hjerneskade og rygmarvsska-de, men også andre diagnoser og patientgrupper. Referencer er angivet efter Harvard metoden, således at kildehenvisninger er angivet med forfatterens efternavn, samt årstal for publicering. Ved henvisninger, der er sat inden et punk Rehabilitering på specialiseret niveau Del 1. Faktadokument 1. Baggrund 1. januar 2015 trådte Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningssted efter udskrivelse fra sygehus og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner i kraft. Bekendtgørelsen hører ind under. For dig, som • Er nyopereret i ryg eller led og har behov for et intensivt og specialiseret genoptræningsforløb uden ventetid. • Har en skade i ryg, led og muskler, som ønsker et træningsforløb med henblik på at forebygge operation og kunne håndtere eventuelle smerteproblematikker

4.4.2 Genoptræningsplaner til genoptræning på specialiseret niveau 27 4.4.3 Genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau 28 4.4.4 Andre krav til genoptræningsplanen 28 5 Visitation - genoptræningsplaner til almen genoptræning 29 5.1 Sundhedsfaglig vurdering af genoptræningsbehov 2 Vejlefjord Rehabilitering er velegnet til at fortsætte den behandling, som sygehuset har indledt, og det gælder også behandlingen af patienter med sværere handicap

Specialiseret rehabilitering efter hjerneskade På Vejlefjord Rehabilitering tilrettelægges rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade altid med udgangspunkt i patientens aktuelle færdigheder Behandlinger . Herunder kan du læse mere om de behandlingstilbud der er på klinikken. Merkel Fysio arbejder med den bio-psyko-sociale smertemodel og al behandling tager udgangspunkt i evidensbaseret forskning Hillerød Kommune kan tilbyde specialiseret neurorehabilitering til borgere som har komplekse genoptræningsbehov efter en erhvervet hjerneskade. Borgeren modtager genoptræning af et tværfagligt. genoptræning ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. 2014 Specialiseringsniveauer Specialiseringsniveau regi Almen genoptræning basalt niveau kommunalt avanceret niveau Genoptræning på specialiseret niveau regionalt.

Intensiv neurologisk genoptræning hos specialister - NEUROKLINI

Kørsel - Specialiseret genoptræning på Sygehus Her kan du læse om kørsel ved specialiseret genoptræning på sygehus. Kan jeg få bevilget kørsel, og hvor henvender jeg mig? Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten Kørsel til specialiseret genoptræning . Hvis du har behov for kørsel til specialiseret genoptræning på sygehus, bedes du kontakte Borgerservice senest 2-3 dage før opstart på genoptræning

Genoptræning og optræning - Patienthåndbogen på sundhed

 1. Bopælskommunen er da alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det, patienten ville have været berettiget til, hvis vedkommende var behandlet på det behandlingssted, som kommunen eller regionen (specialiseret, ambulant genoptræning) ville have henvist til efter sine visitationskriterier
 2. e muskler slet ikke var optrænet. 8 måneders specialiseret genoptræning har virket, nu fungerer mit ben igen og jeg kan træne dagligt. Rie Erichsen, Fysioterapeutstuderend
 3. Specialiseret genoptræning. Er du blevet henvist til specialiseret genoptræning på sygehus og betingelserne i øvrigt er opfyldt, yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse mellem din bopæl og genoptræningsstedet

Side 3 Oplysningsskema om anvendelse af medicin For at kunne tilrettelægge træningsopholdet på Montebello bedst muligt vil vi gerne opnå kendskab til den medicin, patienten an Vejlefjord.dk is tracked by us since February, 2016. Over the time it has been ranked as high as 1 043 699 in the world, while most of its traffic comes from Denmark, where it reached as high as 4 625 position Vi forsøger at bekæmpe de myter og forkerte forestillinger der klæber sig til smerter, bevægelighed og træning, Viden om genoptræning og load managment alt sammen for at opnå en hurtig og sikker tilbagevenden til sport og aktivitet. Specialiseret fysioterapi henvender sig til alle, uanset niveau eller sportsgren Specialiseret rehabilitering og genoptræning Sano er udstyret med moderne faciliteter og værelser, nyeste træningsudstyr, og centret serverer sund og nærende kost baseret på Sundhedsstyrelsens 10 kostråd. Sano tilbyder specialiseret rehabilitering og genoptræning til mennesker med reumatologiske lidelser Specialiseret genoptræning Du kan få en henvisning til specialiseret genoptræning, hvis speciallægen vurderer, at dit behov for genoptræning kræver et tæt samarbejde mellem speciallægerne og det sundhedsfaglige personale. Hospitalets fysio- og ergoterapeuter står for træningen efter aftale med din hjemkommune

Specialiseret neurorehabiliterin

Genoptræning San

December 2014 Genoptræning Og Rehabilitering Til Voksne Med

 1. Frit valg ved specialiseret genoptræning på sygehuset Hvis du ifølge genoptræningsplanen har behov for at modtage specialiseret genoptræning på et sygehus, har du ret til selv at vælge på hvilket sygehus i egen eller andre regioner, du vil modtage genoptræningen
 2. Det frie valg betyder, at du som borger har mulighed for at vælge en privat leverandør af din genoptræning, hvis ikke din kommune kan tilbyde dig opstart af genoptræning senest syv dage efter, du er blevet udskrevet fra hospitalet. Det frie valg omfatter de genoptræningsforløb, som kommunerne er ansvarlige for at tilbyde
 3. Danske Fysioterapeuter noterer sig, at udspillet om frit valg til genoptræning er en del af finansloven, og at det står skrevet, at de afsatte midler skal sikre den pukkelafvikling af patienter, der venter mere end syv dage på at få genoptræning i kommunerne efter udskrivelse fra sygehus, samt sikre den nødvendige kapacitetsudbygning i.
 4. Specialiseret genoptræning foregår efter udskrivelse fra hospital og varetages af hospitalet. Hvis hospitalet vurderer, at du har brug for specialiseret genoptræning, foregår dette på hospitalet. Hospitalet kan evt. senere vurdere, at du kan overgå til almen genoptræning i kommunen. Genoptræningen tager udgangspunkt i Sundhedsloven § 140
 5. eSundhed.dk > Sundhedsregistre > Genoptræning > - Genoptræningsplaner Tabel over antal genoptræningsplaner På denne side kan du trække rapporter med antallet af genoptræningsplaner udarbejdet på danske sygehuse
 6. Træningen foregår i vores veludstyrede træningscenter og træningssal i en tryg og uformel atmosfære med plads til masser af humør. Vi har mange års erfaring med specialiseret genoptræning og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Træningen varetages af fysioterapeuter med speciel interesse eller kompetence inden for området

Indkaldelse til almen genoptræning varetages af kommunen. Specialiseret genoptræning og rehabilitering. Hvis genoptræningsforløbet er kompliceret, og der er brug for tæt tværfagligt samarbejde mellem læge, sygeplejerske og terapeut, kaldes forløbet specialiceret. Sådan en genoptræning vil fortsat foregå på sygehuset Er du kommet til skade, eller fået en kronisk sygdom, der ikke bliver bedre? Eller svækket? Få et overblik over, om du kan få træning ved en fysioterapeut eller ergoterapeu Hos Apofysio tilbyder vi kurser til fysioterapeuter med henblik på, at øge fagligheden indenfor neurologisk genoptræning. Kurserne kan tilrettelægges efter behov og niveau. Vi tilbyder bl.a. Neuro 1, Neuro 2 og El stimulationskurser. Kontakt os for at høre mere, eller hvis i er interesserede i hvad vi ellers kan tilbyde

Vi udfører specialiseret fysioterapi i vores lyse lokaler i Søborg eller hos dig, hvis du ikke kan komme til os. Vi ønsker at være et supplement til din øvrige træning, så du samlet set opnår en øget intensitet i din genoptræning Det vil kun være relevant, hvis du selv klarer transport med det offentlige til specialiseret genoptræning på f.eks. Slagelse Sygehus. For at få udbetalt godtgørelsen, skal du udfylde blanketten nederst på siden og enten printe din rejseoversigt fra Flextur, eller samle kvitteringer som dokumentation, hver gang du rejser Cirka 2% af alle patienter, som indlægges med en erhvervet hjerneskade, har behov for genoptræning på specialiseret niveau. Bliver du henvist til specialiseret genoptræning, vil du sandsynligvis skulle fortsætte på et andet niveau efter en periode. Det skal fremgå af genoptræningsplanen, hvilket niveau lægen vurderer, du skal skifte til Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen. Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning. Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning

Klinik Åboulevard - specialister i genoptræning af knæ. I Klinik Åboulevard er vores fysioterapeuter specialiseret i genoptræning knæ. Både vores fysioterapeuter og massører bruger løbende tid på at videreuddanne sig og dygtiggøre sig indenfor netop dette speciale-område. Læs mere om Klinikkens fysioterapeuter her Vurderer centret, at borgeren ikke er klar til at indgå i et arbejdsrettet forløb uden specialiseret genoptræning eller behandling, så tilbyder vi et forløb, hvor første del finansieres af centrets rammebevilling. Forløbet strækker sig typisk over 6 - 10 uger, men med mulighed for tilpasning til den enkeltes behov Specialiseret genoptræning. Du kan få en henvisning til specialiseret genoptræning, hvis speciallægen vurderer, at dit behov for genoptræning kræver et tæt tværfagligt samarbejde mellem speciallægerne og det sundhedsfaglige personale. Hospitalets fysio- og ergoterapeuter varetager træningen efter aftale med din hjemkommune

Rehabilitering og Genoptræning Vejlefjord Rehabiliterin

Specialiseret Rehabilitering efter Hjerneskade Vejlefjord

Vurderer centret, at personen har behov for specialiseret genoptræning eller behandling inden det arbejdsrettede forløb, så tilbyder vi et forløb, hvor første del finansieres af centrets rammebevilling. Forløbet strækker sig typisk over 6 - 10 uger, men med mulighed for tilpasning til den enkeltes behov Siden efteråret 2016 har Horsens Kommune modtaget genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau for fire borgere, der ønsker rehabilitering tæt på hjemmet, heraf en borger fra en anden kommune. Til disse fire borgere er der etableret specialiserede tværgående indsatser med udgangspunkt i døgnrehabiliteringen, Vital. 3 Indhold Oversigt over visitations- og henvisningsmuligheder 1. Sundhedsloven 79 Regional behandling 2.1 Sundhedsloven 140 Specialiseret genoptræning 2.2 Sundhedsloven 140 Almen genoptræning 2.3 Sundhedsloven 14 Egen genoptræning (Modtage hjælp ved pleje) Borger der er i kontakt med sygehuset 3 Faxe Kommunes indsats for hjerneskadede virker. Faxe Kommune er en af de få kommuner i Danmark, som har et specialiseret tilbud om genoptræning af personer med hjerneskad Specialiseret genoptræning. Når genoptræningen skønnes at skulle foregå på sygehuset, fordi der er behov for tæt kontakt med læger og andre samarbejdspartnere udarbejdes en Genoptræningsplan til specialiseret genoptræning og det er sygehusets terapeuter, der aftaler tid til genoptræning. Egen trænin

Merkel Fysi

Bekymrende mangel på viden om kvaliteten af specialiseret genoptræning Der er de fornødne højt specialiserede tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, konkluderer Socialstyrelsen i en ny rapport Udgifter til specialiseret genoptræning Analysere ift. hospital, speciale, forløb og kommuner Genoptræning under indlæggelse, skitse af mulige analyser antal/andel udskrivninger med genoptræning ift. klynge, kommune, hospitaler, afdelinger, specialer og behandlinger Genoptræning i kommunerne Analyse af det samlede patientforlø Den fysioterapeutiske behandling varierer efter om patienterne skal have almen eller specialiseret genoptræning. Formål. Det overordnede formål med den fysioterapeutiske behandling ved en instruktion er, at patienten bliver i stand til at varetage selvtræning med god kvalitet, indtil de opstarter genoptræning i alment regi, herunder a * På specialiseret niveau sondres mellem genoptræning på speciali­ seret niveau (på sygehus) og rehabi­ litering på specialiseret niveau (ved specialiserede rehabiliteringstilbud). Målgruppen er patienter med kom­ plicerede, omfattende, sjældne og/ eller alvorlige funktionsevnenedsæt­ telser af væsentlig betydning for e Kinetic Fysioterapi & Performance er en fysioterapi -og sportsklinik, med lokaler i Svendborg. Vi tilbyder almen fysioterapi for hele bevægeapparatet samt specialiseret behandling og genoptræning af skulder/nakke og hofte/knæ/ankel problematikker

Specialiseret neurorehabilitering, Hillerød Kommune: Borger

Om Tønder Fysioterapi Tønder Fysioterapi tilbyder behandling og genoptræning af overbelastninger og skader i kroppens led og muskler. Klinikken er beliggende på Leos Alle 35 i Tønder og drives af Autoriseret Fysioterapeut Suzanne Allerød Bekker, der er specialiseret i behandling og genoptræning af kroppens led og muskler og har stor og mangeårig erfaring indenfor Fysioterapi Transport til genoptræning. Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten til genoptræning betalt, hvis: afstanden mellem din bopæl og speciallægen overstiger 50 kilometer ; du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler. Hvordan kan jeg få. Specialiseret rehabilitering på Sclerosehospital. Sclerosehospitalernes kerneydelse er specialiseret sclerosespecifik rehabilitering, som forgår før, under og efter indlæggelse. MS medfører en lang række betydende funktionsevnenedsættelser, som optræder i varierende omfang og intensitet i løbet af sygdomsforløbet Ingen hospitaler bruger tilbud om specialiseret GOP'er som standard længere - dog kan dette jo stadig forekomme ved fx komplikationer. Her ligger henvisningsprocenten til specialiseret genoptræning på 0-5% blandt de 18 hospitaler som indgik i rundspørgen, hyppigst 1-2%. Venlig hilsen Troels Mark-Christense

Bilaget danner udgangspunkt for delingen mellem almen og specialiseret genoptræning; men specielt ved atypiske forløb, kan tilstande, der som udgangspunkt kan genoptrænes ved almen ambulant genoptræning, fordre specialiseret genoptræning - u nder forudsætning af, at et af de to kriterier er opfyldt Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov, herunder om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau .således er den lægefaglige vurdering i henvisningen af stor betydning Er der tale om specialiseret genoptræning er det aftalt, at sygehuset tager den første kontakt med patienten senest 5 hverdage efter, at genoptræningsplanen er udfærdiget. Er der tale om almen genoptræning, tager kommunen den første kontakt til patienten senest 5 hverdage efter, at kommunen har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset

Denne gratis genoptræning uden for sygehusvæsenet kan man også vælge at få foretaget i et andet EU eller EØS-land, se afsnit EU-/EØS-land, sygehjælp og andre ydelser. Er der behov for genoptræning på specialiseret niveau, som skal foregå på et sygehus, er man sikret frit sygehusvalg, se dette under afsnittet Sygehusbehandling For at komme på klinikken og få specialiseret genoptræning kan du tage kontakt direkte til klinikken. Henvendelsen kan også ske via din læge, kommunen, hospitalsafdeling eller en neurolog. Priser og finansieringsmuligheder for genoptræning på klinikken med en indlæggelse på sygehus. Regionen har driftsansvaret for den genoptræning der foregår under indlæggelsen, samt den ambulante træning, der defineres som specialiseret genoptræning. Kommunen har driftsansvaret for den genoptræning der foregår efter udskrivelse, hvis det er defineret som almen genoptræning og indgår som led i e Hvis du efter et sygdomsforløb eller fx et fald oplever, at der er daglige gøremål, som du ikke længere selv kan klare, kan du søge genoptræning. Træningen afsluttes, når de aftalte mål er nået, eller du selv kan klare den videre træning. Sammen med terapeuten vurderer du, om der er behov for yderligere træning og behov for specialiseret rehabilitering • Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade - en faglig visitationsretning, Sundheds-styrelsen 2014. • Voksne med erhvervet hjerneskade: Sociale indsatser, der virker, Socialstyrelsen 2014. • Rehabilitering af voksne med kompleks erhverve

Går du til træning, genoptræning eller holdtræning i andet regi (privat eller kommunalt), så kan du sagtens supplere din normale træning med specialiseret genoptræning på Randers Neuroklinik. Derved øger du træningsindsatsen og giver dig selv de bedst forudsætninger for at opnå optimale resultater for din sygdom Skal du til specialiseret genoptræning på OUH (rehab1 og rehab2), skal du selv kontakte Mobil i Odense pr. telefon for at blive visiteret til befordring. Sagsbehandlingsfrist. Ved genoptræning på et af kommunens træningscentre, får du besked inden for 14 dage Neurofys.dk har specialiseret sig i intensiv rehabilitering og genoptræning til apopleksi. Træningstilbuddet henvender sig til dig - ung eller voksen - med erhvervet hjerneskade, enten på baggrund af en blodprop i hjernen, hjerneblødning eller traume

Genoptræning - borger

genoptræningsområdet1,2, der beskrev et nyt niveau for genoptræning; rehabilitering på specialiseret niveau. Det medførte et nyt myndigheds- og finansieringsansvar for en gruppe borgere med behov for rehabilitering på specialiseret niveau, som kommunerne ikke tidligere har haft Solid faglig baggrund. Jeg åbnede Kronow Klinik i 2012, men har siden 1998 arbejdet som fysioterapeut med genoptræning af hjerneskadede patienter. Bl.a. som ansat hos Horsens Kommune og i 15 år på Vejlefjord Rehabiliteringscenter specialiseret genoptræning giver det noget forvirring for både patienten og kommune. Det vides som regel ikke hvornår specialiseret genoptræning afsluttes hvis kommunen ikke bliver kontaktet af træningsstedet. Hvilket giver klager fra borgeren fordi de fra træningsstedet har fået at vide kommunen er kontaktet Fælles for alle er, at funktionsniveauet kan bedres med specialiseret genoptræning. Uanset hvor stor skaden er, hvor den er placeret, hvor længe det er siden, du har fået den og om du er 30 eller 85 år, kan man i de fleste tilfælde forbedre de følger, som man oplever efter hjerneblødning eller blodprop i hjernen

Alle henvisninger vurderes af visitationsteamet på Montebello - bestående af læge samt leder af klinisk afsnit. Her vurderes, hvorvidt betingelserne for specialiseret genoptræning er opfyldt, og om der er den fornødne lægefaglige dokumentation. I vurderingen bliver der også lagt vægt på andre sundhedsfaglige udtalelser Individuelt tilpasset genoptræning. Vores overordnede tilgang til fysioterapi er altid baseret på aktivitet. Det betyder, at du sideløbende med din behandling, ofte vil blive sat i gang med aktive strategier, med det formål at styrke din krop og reducere risikoen for, at dit problem opstår igen. Specialiseret fysioterap Almen genoptræning: En udvidet beskrivelse af patientens funktionsevne kan anvendes ved almen genoptræning. Oftest vil det være tilstrækkeligt at udfylde feltet ovenfor. Genoptræning på specialiseret niveau: Det anbefales, at der gives en udvidet beskrivelse af patientens funktions-evne ved genoptræning på specialiseret niveau Det er sygehusets læger eller en speciellæge, der vurderer, om der er behov for genoptræning. Sygehuset/speciallægen skriver en individuel genoptræningsplan, som de sender til os elektronisk. Når vi har modtaget genoptræningsplanen, indkalder vi til undersøgelse via e-boks, brev eller telefon 3.2.2. Specialiseret ambulant genoptræning efter udskrivelse: I de tilfælde, hvor en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for specialiseret, ambulant genoptræning, der forudsætter et sygehus' ekspertise og tilbydes på et sygehus, skal sygehuset levere de nødvendige behandlingsredskaber elle

Specialiseret Genoptræning - Pd

Apopleksi genoptræning. NeuroFys.dk tilbyder neurologisk rehabilitering, herunder genoptræning af unge og voksne med Apopleksi - blodprop i hjernen / hjerneblødning, traumer herunder rygmarvsskade og hjernerystelse, Sclerose, Parkinso Om o Kvalitetesstandard. KØRSEL TIL GENOPTRÆNING Om ordningen Lovgrundlag Borgere som har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jævnfør Sundhedsloven § 140 og er henvist til almen eller specialiseret karakteriseres som specialiseret ambulant genoptræning. I forbindelse med grundaftale om genoptræning er der udarbejdet en beskrivelse af arbejdsdelingen i forhold til levering af genoptræning efter udskrivning fra sygehus. I forbindelse med komplicerede operationer er der af de opererende læger opstillet regimer, som ska Løbende kvalitetssikring af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau . Nedenstående er udkast til et spørgeskema, der skal danne udgangspunkt for den løbende kvalitetssikring af leverandører af genoptræning på specialiseret niveau. Spørgeskemaet udsendes én gang årligt af den kommune, hvori leverandøren e

Kørsel til specialiseret genoptræning - Halsnæs Kommun

Ulla Hansen Gangbesvær. Da jeg har været meget gangbesværet i 7 år, har dropfod og nedsat funktion i hele venstre side, begyndte jeg for 2 år siden med el-terapi hos Louise og Lene almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Stk. 3. Såfremt genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen ambulant genoptræning efter udskrivning, skal kommunalbestyrelsen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering angive, hvorvidt patienten har behov fo

Genoptræning - fmk

På Ryg- og Genoptræningscenter København er vi specialiseret i genoptræning af forskellige problematikker i og omkring hofteleddet Det kaldes specialiseret genoptræning. Hvis du skal gå til specialiseret genoptræning, vil du få en kopi af genoptræningsplanen med fra sygehuset efter besøg på skadestue, ambulatorium eller ved udskrivelse fra et sengeafsnit. Genoptræningsplanen sendes til Morsø Kommune og din egen læge og til det sygehus, hvor træningen skal foregå Model for sondring mellem behandling og genoptræning på forskellige niveauer Modellen nedenfor angiver sondringen mellem henholdsvis behandling, specialiseret genop‐ træning og almen genoptræning med udgangspunkt i en vurdering af patienterne på syv pa‐ rametre. Disse parametre er: 1 Side 3 Oplysningsskema om anvendelse af medicin For at kunne tilrettelægge træningsopholdet på Montebello bedst muligt vil vi gerne opnå kendskab til den medicin, patiente

populær: