Home

Kunstsprog ido

For alternative betydninger, se Engelsk. (Se også artikler, som begynder med Engelsk)Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem.Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, som fremføres i artiklen Ido er et kunstsprog fra 1907 som var tænkt som en reform af esperanto. Forhistorien. Den franske filosof og matematiker Louis Couturat (1868-1914) gik ind for ideen om et kunstsprog som et fælles sprog til international kommunikation, men syntes at valget af sprog ikke skulle overlades til.

Engelsk (sprog) - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. g Barcelona Trading Conference on July 10-11.
 2. Kunstsprog er sprog, der er kunstigt skabt, ofte med international kommunikation for øje. Blandt de kunstsprog, der har vundet størst udbredelse, er esperanto og interlingua. Herunder findes links til artikler om kunstsprog. En overordnet artikel om kunstsprog findes her
 3. kunstsprog, plansprog, internationale hjælpesprog, universalsprog, konstruerede sprog, der er opbygget med størst mulig klarhed, regelmæssighed, entydighed og præcision mht. lydsystem, orddannelse, bøjningslære, syntaks og ortografi, så de kan forstås og bruges af flest muligt. Der er igennem tiderne blevet konstrueret ca. 1000 kunstsprog, flest i 1800- og 1900-t., men kun få har.
 4. SK2 Kunstsprog (esperanto, ido, volapyk m.m.): RIZ 01-79 RIZ 01: Tidsskrifter og årbøger. Monografiserier der opstilles samlet: RIZ 03: Bibliografiske vejledninger og bibliografier over bibliografier, herunder oversigter over internetressourcer

Ido - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. Esperanto er et kunstsprog, som har til formål at gøre mennesker med forskellige modersmål i stand til at kommunikere med hinanden. Med mellem 100.000 og to millioner brugere globalt er esperanto det mest udbredte plansprog i historien. Esperantos grundstruktur er mere regelmæssig end i de fleste naturligt opståede sprog, og det hævdes derfor at være lettere at lære
 2. Kunstsprog Et kunstsprog (også kaldet plansprog) er et opdigtet sprog, et som er bevidst udtænkt i modsætning til såkaldt naturlige sprog.. Kunstsprog kan laves af mange forskellige grunde. Volapyk og esperanto er lavet for at virke som internationale sprog, dvs. at de tiltænkt til at bruges mellem mennesker med forskellige modersmål
 3. Et kunstsprog (også kaldet plansprog) er et opdigtet sprog, et som er bevidst udtænkt i modsætning til såkaldt naturlige sprog (også kaldet etnisk sprog).. Kunstsprog kan laves af mange forskellige grunde. Volapük, ido og esperanto er lavet for at virke som internationale sprog, dvs. at de tiltænkt til at bruges mellem mennesker med forskellige modersmål
 4. Kunstsprog står i modsætning til natursprog, fx dansk eller finsk. Forskellen er at natursprog ikke er bevidst udtænkt af nogen, mens kunstsprog er opstået ved at en eller flere personer har besluttet sig for at skabe et nyt sprog. Kunstsprog er som regel opbygget så regelmæssigt som muligt
 5. Ido er en reformeret variant af det kunstige sprog esperanto . Esperanto, som er tænkt som et internationalt og neutralt hjælpesprog har konstrueret for kommunikation mellem mennesker med forskellige modersmål , men som konformt Ido tilhænger menes at indeholde en række komplicerede sprogelement som ikke kræves for at se godt ud fuldt forstået
 6. Selve sproget i eposet virker tydeligt forarbejdet og stiliseret. De to homeriske eper er på græsk skrevet på et episk kunstsprog, der er en blanding af flere græske dialekter. Dvs. at det homeriske sprog ikke har været et talesprog noget sted, men derimod er et særligt litterært sprog, som bruges til de episke værker
 7. En ny storhedstid forekom hen over midten af 1800-tallet med sprog som Dilpok (1898) Pan-kel (1906) og Ido Avancit (1925). Fra 1960erne spirede endnu flere kunstsprog frem: Loglan (1960), Unisal (1968) og Toki Pona (2001)

Ido er et kunstsprog fra 1907 som var tænkt som - dofaq

Kunstsprog Gyldendal - Den Store Dansk

sprog (third-person singular simple present sprogs, present participle sprogging, simple past and past participle sprogged) (Britain, Australia, slang, humorous) To produce children. 2007, Libby Purves, Love Songs and Lies, unnumbered page, You must have been terrified, it′s not like today with film stars sprogging babies everywhere Ido Ido, et.[ˈi·do] (egl. som en slags forkortelse af Esperantido, efterkommer af Esperanto (som fx.Kronide, søn af Kronos), ogs. tolket som dannet af forbogstaverne i Internaciona Delegitaro, m. hentydning til den internationale delegation, som udarbejdede det) navn paa det af en komité 1907-8 paa grundlag af Esperanto udarbejdede kunstsprog, der foresloges brugt som.

We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understan language whose phonology, grammar, and vocabulary have been consciously devised for human or human-like communicatio This page was last edited on 21 March 2018, at 22:19. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Numitor rex est. Numitor unam filiam, Rheam Silviam, habet. Numitor fratrem habet, Amulius est frater Amulius Numitorem non amat, sed fratrem expellit et regnat. Nunc rex est. Rheam Silviam Mars amat. Rhea Silvia duos filios creat, Romulum et Remum. Nunc mater est, et Mars est pater. Amulius filios timet Heute: Michael Schleicher Bring Bewegung rein in dein Projekt, deine Kunst und Person. Fundus Artifex Mitglieder können hier Ihre Projekte, Kunst, Arbeiten etc. Vorstellen. Schickt uns die.

kunstsprog Gyldendal - Den Store Dansk

Esperanto er et kunstsprog, som har til formål at gøre

populær: