Home

Formandskab eu 2018

We would like to show you a description here but the site won't allow us The 2018 Austrian Presidency of the Council of the European Union at a glance High Level Forum Africa-Europe 2018: Taking cooperation to the digital age, Vienna, 17.12./18.12.2018 Informal Summit of Heads of State or Government, Salzburg, 19.09./20.09.2018

Østrigs formandskab i EU vil tackle migrationskonflikt Et Europa, der beskytter.Det er mottoet for det østrigske formandskab, der søndag har overtaget roret i EU-Rådet efter Bulgarien. I de. Fra den 1. januar 2018 til 30. juni 2018 varetager Bulgarien EU-formandskabet for EU..

www.consilium.europa.eu

  1. Informal Summit of Heads of State or Government of the European Union, Sibiu, May 9 - the press conference. @2018 - MAE. All Right Reserved
  2. The Austrian Presidency of the Council in the second half of 2018 will have to work on a large number of complex and challenging dossiers, e.g. internal and external security, protection of external borders, reform of the Common European Asylum System, Digital Single Market, Energy Union, budget 2019, Multiannual Financial Framework post-2020.
  3. isterråd går på omgang mellem medlemstaterne. Det er formandslandets opgave at lede arbejdet i EU's
  4. 1-2/2: Open PM²-konference - én fælles og åben projektforvaltningsmetodologi i EU Den 1.-2. februar 2018 organiserer Generaldirektoratet for Informationsteknologi, EU-Kommissionens IT-afdeling, den første konference om åben projektforvaltning Open Project Management (PM²) for at fremlægge måder, hvorpå den gratis og åbne.
  5. Danmark varetager formandskabet for Europarådets Ministerkomité fra 15. november 2017 til 18. maj 2018. På denne side kan du finde information om Danmarks formandskab, Europarådet m.v

Det bulgarske formandskab udnævner sig selv som et Balkan-formandskab, fordi de ønsker at sætte fokus på mere regionalt samarbejde mellem EU og Balkan inden for transport, kommunikation, energi, uddannelse og det digitale område. Derudover afholdes der et uformelt topmøde mellem EU og Vestbalkan i Sofia den 17. maj 2018 Et tredje centralt emne var reform af EU's fiskeripolitik, fordi den hidtidige fiskeripolitik udløb med udgangen af 2002. Det lykkedes under formandskabet at opnå enighed omkring en ny fiskeripolitik for EU.Andre vigtige opgaver var at repræsentere EU ved topmødet om bæredygtig udvikling og ved ASEM-topmødet, se Asia-Europe Meeting

The Austrian Presidency of the Council of the European Union will focus on security and the fight against illegal migration, securing prosperity and competitiveness through digitalisation, and stability in the European neighbourhood. The motto of the Austrian Presidency is 'A Europe that protects'. In order to achieve this objective. The EU-Asia Connectivity Strategy, which was adopted on 15 October 2018, includes the EU's relations with Asia in their entirety for the first time. The strategy builds on numerous existing initiatives and lays down the guidelines for the EU's future Asia policy EØSU's 533. plenarforsamling, 14.3.2018-15.3.2018. 2018/C 237/01. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en socialt bæredygtig model for højnelse af levestandarden og fremme af vækst, beskæftigelse og borgernes sikkerhed i den digitale tidsalder (sonderende udtalelse på anmodning af det bulgarske formandskab) 1. 2018.

Austrian Presidency of the Council of the European Union 2018. 5,202 likes. Welcome to the official Facebook page of the Austrian Presidency of the.. eu-western balkans summit 16 - 17 MAY 2018, SOFIA Select month October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018

eu2018.at Austrian Presidency of the Council of the European ..

The Maltese Presidency achieves tangible results with the setting up of the European Public Prosecutor's office and the revision of the EUROJUS Pagina oficială a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Noi, liderii Uniunii Europene, ne-am întrunit la Sibiu pentru a discuta și a privi înainte.. Produced by BADOXA / All Instruments by BADOXA / Lead & Background vocals by BADOXA / Recorded É-KARGA MUSIC STUDIOS / Mixed & Mastering by T. DOUMERGUE @ T-D STUDIO, PARIS / É-KARGA MUSIC ENT. Danmark er - og har altid været og vil altid være - en stærk tilhænger af det europæiske menneskerettighedssystem. Og det er grunden til, at hovedprioriteten for det danske formandskab vil være at sætte fokus på en fortsat reform af det europæiske menneskerettighedssystem Den faste repræsentation ved EU. Østrig kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den har ligesom den østrigske EU-ambassade til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU. Budgetter og finansierin

Østrigs formandskab i EU vil tackle migrationskonflikt - YouTub

Prioriteringer for det danske formandskab for Europarådets ministerkomite nov. 2017 - maj 2018 Det færdige program for formandskabet findes nu i link i dette link Repræsentationenen i Strasbourg skrev til mig 8.5.2017: I tiden frem mod formandskabet pågår der et tværministerielt arbejde med at udrulle det nærmere indhold og aktiviteter. EU - Den Europæiske Union 1. næstformands tale for det tyske mindretal 2018 Kalender over programmet for efteråret 2019 under det finske formandskab

Den danske Europarådsambassadørs tale på Facebook 13.4.2018 - udsat for diverse stiløvelser: Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité har i går og i dag været vært for en justitsministerkonference her i København. Og konferencen er i dag mundet ud i en vigtig erklæring om det europæiske menneskerettighedssystems fremtid Europa-Kommissionen afholder fra den 4. til den 6. december 2018 dette high-level IKT-event, der er møntet på såvel beslutningstagere som borgere, virksomheder og forskere. Eventet afholdes i Wien under det østrigske EU-formandskab Østrigs grønne formandskab vil fremme bæredygtighed og fokusere på tre områder i EU: sikkerhed og migration, sikring af velstand og konkurrencedygtighed gennem digitalisering, og stabilitet i nabolandene

Apr 05, 2019 · Remain-supporting Commons speaker John Bercow had the Electoral Commission set aside hundreds of thousands of pounds to fight the EU's May 2019 elections all the way back in May 2018, when it was still the official policy that Britain would be leaving the bloc on March 29th {{chapter.title}} {{$root.getPageView(chapter.page)}} Close. Created in the aftermath of World War II, the European Union is a unique economic and political partnership of 28 European countries that together cover much of the continent. What began as a purely economic union has evolved into an organization spanning policy areas and promoting cultural ties Det bliver derfor svært for Bulgarien at samle øst og vest. EU vil fortsætte i flere tempoer omkring den tysk-franske akse fremfor et bredere EU, forudser Søren Riishøj. Der er afgjort en følelse af at være en slags andenrangsborgere i EU, men man kan med dette formandskab kan blive mere normale EU-borgere

Det bulgarske formandsskab - 1

2018 Talanoa Dialogue Platform Talanoa is a traditional word used in Fiji and across the Pacific to reflect a process of inclusive, participatory and transparent dialogue. The purpose of Talanoa is to share stories, build empathy and to make wise decisions for the collective good Januar 1. Bulgarien overtager for første gang det seksmåneders formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. I programmet fastsættes prioriteter inden for fire nøgleområder: Europas fremtid og unge, det europæiske perspektiv og konnektivitet for Vestbalkan, sikkerhed og stabilitet og den digitale økonomi Oplæg om det kommende europaparlamentsvalg. Flere kandidater vil være til stede blandt andre Pernille Weiss (K) og Rina Ronja Kari (FB). Studenterhus Aarhus afholder en række arrangementer som optakt til det kommende europaparlamentsvalg. Dette foredrag afholdes af Kurt Mosgaard, der er. eu-events.s3.amazonaws.co Bulgaria will hold the EU Council Presidency from January to June 2018. This will be the first time Bulgaria has held the rotating presidency since it joined the EU in 2007. Its Presidency is part of the Trio Presidency composed of Estonia, Bulgaria and Austria. It is to be noted that a new Joint.

Eu2017.e

  1. Within the framework of its 2014-2020 strategy, EU-OSHA has engaged in the development of a number of websites and web applications and it will continue in the future within the new strategy. Moreover, EU-OSHA will continue to update and improve its existing websites and web applications
  2. Det bulgarske formandskab - 1. januar-30. juni 2018 Sammen står vi stærkt er mottoet for det bulgarske formandskab. Formandskabet vil arbejde sammen med sine partnere om enhed blandt medlemsstaterne og EU-institutionerne for at udarbejde konkrete løsninger til at kunne opbygge et stærkere, mere sikkert og solidarisk Europa
  3. Kalender januar 2018. Her vises månedskalenderen for januar 2018 inklusive ugenumre. Du kan finde solopgange og solnedgange for disse dage i januar 2018
  4. The latest Tweets from Greater Copenhagen EU Office (@GCPHEU). Greater Copenhagen EU Office represents universities, regions and municipalities in Eastern Denmark
  5. dstepris på sukkerroer ophørte pr. 1. oktober 2017. Det betyder, at EU's produktion af sukker forventes at stige med 12 pct. frem mod 2030. Den øgede produktion forventes at blive afsat på verdensmarkedet, og det vil gøre EU til nettoeksportør af sukker fra 2017 og frem

Formandsposten er kommet i besiddelse af et af de kulturelle indslag på det 128. møde i Ministerkomiteen i Helsingør den 18. maj 2018 i forbindelse med afslutningen på Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité. 27.8.18 bidrog Formandsposten med en fiktiv tale holdt af statsministeren på Kronborg: The Elsinore Declaration. Det er muligvis ikke helt let at se. Men hvis man betragter logoet for EU's rumænske formandskab med let sløret blik, og hvis man ved, hvad man forventes at se, så er det muligt at opdage en stiliseret ulvprofil med EU-flaget og den rumænske trikolore som flagrende hale. Det er det i hvert fald meningen, at man skal

Home - Romanian Presidency of the Council of the European Unio

EU-formandskab. Trilog-forhandlinger i 1. halvår 2019. Forslagets hjemmel findes i traktatafsnit vedr. hhv. forsknings- og industripolitik. Udgangspunkt: Forsvarsforbeholdet omfatter ikke fonden •Det gælder dog generelt, at forsvarsforbeholdet ikke omfatter private danske aktører, herunder virksomhede gens fokus under det italienske OSCE-formandskab i 2018 er bl.a. på Ukraine-konflikten, arbejdet i den menneskelige dimension, herunder torturbekæmpelse, og inden for den politisk militære dimension, herunder våbenkontrol. I 2017 under det østrigske formandskab var samarbejdet i organisationen vanskeliggjort af de fortsatte spændinger

Nyt formandskab i bestyrelsen for PostNord AB. Den danske og svenske stat nominerer Christian Jansson til formand og Christian Frigast til næstformand i bestyrelsen for PostNord AB. Udpegningen af de to nye medlemmer af bestyrelsen sker på en ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB, som afholdes i løbet af sommeren PROGRAM FOR ARBEJDSLIV Islands formandskab 2019 for Nordisk Ministerråd. 05 Forord af ministeren 07 Det nordiske samarbejde om arbejdsliv 09 Fremtidens arbejdsliv - The future of work og ILO. Europabevægelsen Fyn inviterer til møde med Bulgariens ambassadør. Der vil være et kort oplæg om Bulgariens historie ved ph.d. Kim Frederichsen før ambassadør Roussi Ivanov vil fortælle om landets prioriteter [ Luften er gået ud af EU's toppost-ræs, inden det er begyndt. ANALYSE: Forsøget på at få engageret de europæiske borgere i EU-valget ved at stille dem i udsigt, at deres stemme kommer til at afgøre, hvem der skal styre EU-Kommissionen de næste fem år, ser ud til at have spillet fallit fra starten I sin skattepolitiske køreplan forpligtede det bulgarske formandskab sig til at arbejde hen imod en snarlig aftale om denne sag. 5. Der blev afholdt fire møder i Fiskalgruppen i 2018 (den 9. januar, den 26. januar, den 8. februar og den 26. februar 2018). Sagen blev ligeledes drøftet på mødet i Gruppen på Højt Plan den 28. februar 2018.

EU-Presidency 2018 — Austri

Det er selvsagt svært at spå om. Men for Luxembourg er forhåbningen givet vis at blive husket som et professionelt formandskab, der bidrog aktivt og konstruktivt til at løfte dagsordenen i en meget svær og udfordrende tid for EU. EU-formandskabet betyder, at hvert land i et vist omfang får mulighed for at præge EU's dagsorden Bulgarerne vil arbejde for større sikkerhed, stabilitet og solidaritet i Europa under deres EU-formandskab. Ligesom 1. januar betyder nytårskoncert i Wien, skihop i Garmisch-Partenkirchen og. Den 05.-07.07.2018 afholder det østrigske formandskab en conference om beskatiningen af den digitale økonomi. Blandt deltagerne vil der være eksperter fra EU-medlemslandene og OECD. Mere information kan findes her. Uge 28 The Future of Vocational Education and Training in Europe Den 09.-10.07.2018 afholdes der konference om The Future o Rumæniens formandskab vil vare fra januar til og med juni 2019 - en periode med store begivenheder i EU. Den første er Brexit, hvor Storbritannien på den ene eller anden måde træder ud af EU-samarbejdet i slutningen af marts. Forhandlinger, forberedelse og tilpasninger vil unægteligt komme til at fylde meget på dagsordenen fortsat

Formandskabet for EU's ministerråd - Wikipedia, den frie

EU's stats- og regeringschefer har netop afholdt et uformelt topmøde i Salzburg. Med Brexit som et af de svære emner på programmet, stræbte det østrigske EU-formandskab efter at finde harmonien i Mozarts hjemby og blandt kulisserne fra musicalen Sound of Music I et brev til EU-medlemsstaternes landbrugsministre beskriver det rumænske EU-formandskab situationen som alarmerende: Mange medlemsstater står over for en affolkning af landdistrikterne. Blandt de største problemer i forbindelse med affolkningen af landdistrikterne nævnes den vanskelige sameksistens med store rovdyr

Sommerudgaven 2017 30-06-2017 3 Kommissionen Uge 27 Møde i Kommissionen Kommissionen mødes tirsdag d. 4. juli for at forberede det fore-stående G20-Topmøde, som afholdes i Hamborg d. 7.-8. juli EU: Dansk kylling er i særklasse EU vurderer, at de danske slagtekyllingeproducenter har vist vejen ved bekæmpelse af salmonella. Derfor opnår de særstatus. Det betyder, at importerede slagtekyllinger fremover skal være testet fri for salmonella EU's kvotesystem er blevet reformeret, sådan at antallet af kvoter reduceres, hvis kvoteoverskuddet bliver stort. Dette holder hånden under kvoteprisen, og modelberegninger tyder på, at reformen vil reducere den samlede udledning af CO 2 i EU. Samtidig indebærer reformen, at det bliver sværere at vurdere effekten af nationale tiltag i. 13992/17. 2 GIP . DA. Formandskabet og det kommende formandskab har i henhold til fast praksis udarbejdet denne køreplan, der indeholder de vigtigste elementer i det europæiske semester 2018

Den aktuelle internationale kontekst skaber visse alvorlige udfordringer for Den Europæiske Union i sin helhed. Nu inden det kommende valg til Europa-Parlamentet og afslutningen af brexit-processen overvejer EU's borgere og beslutningstagere, hvordan man bedst kan fremme det europæiske projekt og bringe det tættere på de europæiske borgere Danske Regioners bestyrelse og udvalg 2018-2022 Danske Regioner bestyrelse Medlem Navn Parti Region Formand Stephanie Lose V Syddanmark 1. næstformand Ulla Astman A Nordjylland 2. næstformand Henrik Thorup DF Hovedstaden Medlem Carsten Kissmeyer V Midtjylland Medlem Martin Geertsen V Hovedstade I anledning af afslutningen på Bulgariens EU-formandskab 2018 invite... rer Bulgariens Ambassade i samarbejde med Sedjanka til koncert, plakatkunst og et glas vin i Kunsthal Aarhus 6. december Råds formandskab (2018). Det primære formål med analyserne er at beregne en kurve for de marginale reduktionsomkostninger (en MAC-kurve) ved reduktioner af drivhusgas-ser i landbruget i år 2030.Landbrugets udledninger indgår i opgørelsen af udledningerne fra den danske ikke-kvotesektor.Landbruget er desuden kilde til udledning af bl.a. kvæl

af arbejdsgruppen for EU's forsknings- og innovationspolitik med bistand fra for-mandens universitet. Arbejdsgruppen står dog selv for en væsentlig del af det te-matiske indhold i gruppens arbejde og møder. 9. MAJ 2018 J.NR. 17/12919 L Forhandlingerne mellem EU's indenrigsministre i Luxembourg med sigte på en reform af de såkaldte Dublin-regler på asylfeltet gik som forventet i vasken tirsdag, da både Italien, Spanien, Østrig, Rumænien, Ungarn, Slovenien og Slovakiets ministre på deres regeringers vegne sagde lodret nej til et kompromisforslag udarbejdet af EU's formandskab EU: Bulgarien vil samle Europa under første EU-formandskab Ligesom 1. januar betyder nytårskoncert i Wien, skihop i Garmisch-Partenkirchen og lange køer til fastfoodrestauranterne, så er dagen også ensbetydende med, at et nyt land overtager formandskabet for EU-Rådet

EU-systemet er nået til foreløbig enighed i de langstrakte forhandlinger om affaldspakken. Det skriver Rådet i en pressemeddelelse. CEWEP og MWE erfarer for Dansk Affaldsforening at målene bliver 65 procent genanvendelse i 2035 og obligatorisk indsamling af madaffald og tekstiler i hhv. 2023 og 2025 Peter Nedergaard (2018). EU's pengediplomati i migrant- og flygtningepolitikken. Udenrigs, nr. 2, November 2018, pp. 36-44. Abstract Peter Nedergaard (2018). Borders and the EU legitimacy problem: the 2015-16 European Refugee Crisis Bulgarerne vil arbejde for større sikkerhed, stabilitet og solidaritet i Europa under deres EU-formandskab. Bruxelles. Ligesom 1. januar betyder nytårskoncert i Wien, skihop i Garmisch-Partenkirchen og lange køer til fastfoodrestauranterne, så er dagen også ensbetydende med, at et nyt land overtager formandskabet for EU-Rådet Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5

EU i foråret 2018 - det sker Danmar

Østrig vil styrke EU's ydre grænser, sikre velstand i Europa og udvide unionen under EU-formandskabet. Et Europa, der beskytter. Det er mottoet for det østrigske formandskab, der søndag har overtaget roret i EU-Rådet efter Bulgarien. I de næste seks måneder vil førsteprioritet være at. Et Europa, der beskytter. Det er mottoet for det østrigske formandskab, der søndag har overtaget roret i EU-Rådet efter Bulgarien. I de næste seks måneder vil førsteprioritet være at bekæmpe illegal indvandring og at sikre de ydre grænser, lyder det tirsdag fra Østrigs kansler, Sebastian Kurz Mere sandsynligt er det, at der landes en aftale i andet halvår 2018 under det østrigske formandskab, lyder hans vurdering. ACER, der står for Agency for the Cooperation of the Energy Regulators, blev oprettet med EU's tredje energipakke og blev officielt lanceret i marts 2011. Kilde: Dansk Energ Det østrigske formandskab har imidlertid alene lagt op til en såkaldt fremskridtsrapport i december 2018, så forhandlingerne om ePR fortsætter ind i 2019. Det rumænske formandskab tager over i 2019, og valg til EU-Parlamentet i foråret 2019 udskyder formentligt processen yderligere

Danmarks formandskab for Europarådets Minister-komité 2017-2018

De nye EU-dagpengeregler var en del af en aftale, som det rumænske EU-formandskab, Kommissionen og Europa-Parlamentet indgik i marts. Reglerne betød kort fortalt, at borgere fra andre EU-lande ville få hurtigere adgang til dagpenge i Danmark, og at muligheden for at tage dagpenge med til udlandet blev forlænget fra 3 til 6 måneder Estland har nu officielt overdraget sit EU-formandskab til Bulgarien, der det næste halve år står overfor enorme opgaver med bl.a. at bevæge Energiunionen videre i forhold til mere vedvarende energi, øget energieffektivitet og udvikling af markeder Dagsordner/referater - Vækstforum 2017. EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet EUR frem til udgangen af 2018. 7) EU og Tyrkiet hilste det igangværende arbejde med opgraderingen af Toldunionen velkommen. 8) EU og Tyrkiet bekræftede på ny deres tilsagn om at tilføre tiltrædelsesprocessen ny fremdrift som fastsat i deres fælles erklæring af 29. november 2015

Bulgariens første EU-formandskab er begyndt - eu

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har udpeget Konkurrencerådets nuværende medlemmer og formandskab for en ny, fire-årig periode. Konkurrencerådets arbejde med at håndhæve konkurrenceloven har til formål at fremme konkurrencen til gavn for både forbrugere og virksomheder Danmark overtog fra nytår det roterende formandskab for den Europæiske Union. I den anledning var Danmarks Ambassade i Athen den 9. januar vært for en pressekonference sammen med Cypern, Polen, EU Kommissionen og EU Parlamentets faste repræsentation i Athen

EU - Danmarks formandskab Gyldendal - Den Store Dansk

3/6 11-03-2018 Har du lyst at deltage i Kiberagruppens arbejde så kontakt Maria Justiniano massif2013@gmail.com Strasbourggruppen I forbindelse med det danske formandskab for Europarådets Minister-komite (november 17 til maj 2018) arrangerer gruppen en studierejse med besøg i Europarådet og i EU-parlamentet i Strasbourg Udenrigsministeriet anvender cookies på ministeriets hjemmesider Vi bruger cookies til at optimere brugeroplevelsen og målrette indholdet på Udenrigsministeriets hjemmesider en - having regard to the declaration of 1 July 2002 on the ICC by the EU Council Presidency on behalf of the EU, and to the Council's conclusions on the ICC and its guiding principles adopted on 30 September 2002 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Meter brede ryg af en cirka 12 meter lang kaskelot i kameraets sger og zoom 18. 06 Harry Kane efter sen engelsk VM-sejr: Jeg er s stolt Straffefange kostume bld magt international politik propoxyphene napsylate and acetaminophen raisered useed begravelser i horsens konomisk vkst 10 May 2016ekstatisk dansk engelsk stir stick stout estland eu. EU-ret og Menneskeret - nr. 1. I lyset af den praktiske betydning af grænserne for udvisning af kriminelle udlændinge udvider EU-ret og Menneskeret - som noget nyt fra og med dette nummer - referater fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols udvisningspraksis Et kriseramt EU har længe haft meget andet at se til, men nu er en Balkan-udvidelse med seks aspirerende medlemslande officielt tilbage på dagsordenen. Spørgsmålet er, om EU-befolkninger også har appetit på at gøre klubben større BRUXELLES - Det seks måneder lange bulgarske EU-formandskab.

populær: