Home

Nogle flertal

Nogen eller nogle? — sproget

De så nogle dårlige film; Han gav hende nogle lakridser. Huskeregler. Nogen svarer ofte til det engelske any, og nogle svarer ofte til some. Er der nogen småkager tilbage i kassen? Are there any cookies left in the box? Hun købte nogle småkager med hjem Danish: ·plural of nogen· (as a noun) some, some people Definition from Wiktionary, the free dictionar Der er nogle ord, der altid er ental, mens andre altid er flertal. Der er tre ord på engelsk, der altid er flertal: police people cattle Det betyder dels, at disse ord ikke selv kan have en flertals-endelse: polices peoples cattles Dels skal verbet, altid være i flertal, hvis et af disse ord er grundled i sætningen: The police have arrived Julekugler kommer og går... nogle går lidt hurtigere - og kommer måske tilbage i flertal. Julekugler ér ikke alt. De små upgrades i hjemmet er det, der gør forskellen. Tjek håndplukkede OBJECTS ud. Følg med på Instagram @sighs.dk

nogle - Wiktionar

  1. Nogle navneord har en fast flertalsform og tager et udsagnsord i flertal. De bruges ikke i ental eller har en anden betydning i ental. Det gælder navneord som: trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wit
  2. er - på italiensk. Men en del volder os besvær, f.eks. la mano, hvor mange bruger mere energi på at spørge, hvordan det kan være, end på bare at tage det til efterretning
  3. Liste med nogle navneord der ender på 'e' og tilføjer 'r' i flertal ubestemt. ental ubestemt ental bestemt flertal ubestemt flertal bestem
  4. Alle substantiver som ender med et tryksvagt -er tilføjer -e i flertal. en dansker to danskere-e benyttes ved ca. 20 % af substantiverne 3. - Nogle substantiver er uregelmæssige. De kan skifte vokal i flertal, eller være ens i ental og flertal. en mand to mænd; et barn to børn; en bog to bøger; et år to år; et æg to æ
  5. er. De gradbøjes og vi har i alt tre grader
  6. bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har, nøjagtig som den danske, så mange undtagelser, at reglerne nemt drukner. Et godt fundament for det videre arbejde med grammatikken er, at man kender grundreglerne. Her beskæftiger vi os kun med 3 ordklasser: Navneord, udsagnsord og tillægsord. Øvelserne er ganske simple

Ligesom på dansk fi ndes der også på engelsk nogle navneord, som bøjes uregel-mæssigt i ental og fl ertal. Nogle af disse engelske ord anvendes hyppigt: man/men - child/children - woman/women. Andre anvendes sjældent: ox/oxen - louse/lice. Dette vendespil er taget med for at gøre det muligt at tale med børnene o Har du også oplevet, at du mangler nogle af dine boner, når du skal lave rejseafregning? Eller at bogholderen endnu engang rykker dig for kvitteringer på.. Nogle skal omskrives lidt pga. deres endelser, mens andre har helt anderledes flertalsformer, som ikke engang slutter på -s. Nedenfor kan du se nogle tommelfingerregler for bøjnin Logisk flertal Nogle gange kan grundleddet betragtes som enten ental eller flertal. Så er det lige meget hvad man vælger. The team (flere mennesker) play well. The team (en enhed) plays well. Ved udsagnsord som ender med s, tch eller sh tilføjes -es. John catches the ball and passes it

Substantiv flertal - mere eller flere . substantiver man ikke kan tælle substantiver man kan tælle; F.eks. kaffe, smør og vand: Vil du have nogle æbler? Jeg vil gerne have mere vand. Jeg har mange æbler. Jeg vil gerne have flere æbler. Spørgsmål til substantiver i flertal > latinsk 'paginæ', flertal af 'pagina'. Som jeg forstår det signalerer man flertal ved at fordoble bogstaverne i forkortelsen. Således forkorter man på Spansk Estados Unidos som EE.UU. Jeg har lidt en mistanke om at flere følgende faktisk er et backronym. Det er dog ikke noget, jeg kan underbygge. mvh. Rasmus

Engelsk Grammatik: Altid ental og altid flertal

Stedord eller pronomen er en ordklasse i adskillige sprog, herunder dansk.. Stedord opdeles traditionelt i et antal undergrupper: Personlige stedord (personligt pronomen) Nogle is a platform to empower entrepreneurship through provision of technology, business consultation, funding, shared operational and human resources, in return for a vested interest in their companies

Tællelighed betyder, at substantivet (navneordet) kan tælles, dvs det kan få en ubestemt artikel, og talord foran sig og det kan få en flertalsendelse = sættes i flertal. Nogle gange må man se lidt ekstra godt efter for at bestemme hvilken form verbet skal have Hvis et substantiv ender på en konsonant + -y, tilføjes -ies i flertal. baby - babies country - countries party - parties. Vær også opmærksom på at nogle substantiver, der ender på -o tilføjes -es i flertal. hero - heroes potato - potatoes tomato - tomatoes Dette gælder dog ikke: piano - piano s photo - photo s disco. Et flertal af danskerne synes heldigvis ikke at vi skal opføre os så torskedumt. Men mindre de er så uheldige at deres navn står i på IS-listen som blev offentliggjort for nogle år siden, så vil det var så godt som umuligt at få dem dømt. Og hvis de bliver dømt, bliver det ikke. Nogle substantiver (navneord) danner flertal ved vokalskift og uden at tilføje endelse: man - men foot - feet louse - lice woman - women goose - geese mouse - mic Dansk: ·Flertal af nogen eller noget. Har du nogle æbler? Er der nogle skruer eller søm

Sigh

Flertal dannes normalt ved, at der tilføjes et s, og intet andet: one cat - two cats one table - two tables Den typiske fejl Den mest typiske fejl er, at glemme at sætte flertals-s på et ord, der skal være i flertal. Så husk at se efter, om der er flertals-s. Det kan især være svært at høre på ord, der ender på -st Det er ikke altid muligt at gennemskue stavemåden af et ord i flertal. Derfor laver vi indimellem fejl, når vi skal skrive flertalsformen af et ord. Nedenfor finder du en liste med en række navneord, hvor flertalsformen kan være svær at gennemskue. Nogle af ordene har to flertalsformer, som begge er korrekte ifølge Retskrivningsordbogen SUBSTANTIVER I PLURALIS (navneord i flertal) - øvelse 2 . Nogle af substantiverne herunder er helt uregelmæssige, andre har mindre uregelmæssigheder. 1. She cut the apple into two . (half) 2. Los Angeles and San Francisco are big on the west coast of the USA Liste med nogle navneord som ender på 'er', og tilføjer 'e' i flertal ubestemt. ental ubestemt ental bestemt flertal ubestemt flertal bestemt Find selv nogle flere af den slags og bøj dem i skema Nogle is a platform to empower entrepreneurship through the provision of technology, business consultancy, funding and shared operational and human resources, in return for a vested interest in the ventures created. Nogle's infrastructure increases the ventures' opportunity for success and optimizes its growth

Vores hovedopgaver Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen Liste med nogle navneord der ender på 'e' og tilføjer 'r' i flertal ubestemt. ental ubestemt ental bestemt flertal ubestemt flertal bestem

Tællelighed betyder, at substantivet (navneordet) kan tælles, dvs det kan få en ubestemt artikel, og talord foran sig og det kan få en flertalsendelse = sættes i flertal. Nogle gange må man se lidt ekstra godt efter for at bestemme hvilken form verbet skal have Dansk: ·Flertal af nogen eller noget. Har du nogle æbler? Er der nogle skruer eller søm

Navneord i ental og flertal Engelsk Grammatik E

flertal - øvelse 4 - danskherognu

populær: