Home

Litteratur som historisk kilde

Mange historikere benytter seg av litte- rære tekster som kildemateriale, men det finnes få framstillinger som problematiserer og drøfter hvordan dette bør gjøres Det berettende fotografi, der fotografen prøver å vise noe som hendte akkurat da, og fortelle om dette. For å kunne bruke et fotografi som en historisk kilde må vi bestemme fotografiets opphav, innhold, troverdighet og brukbarhet. Er fotografiet ekte

Tekster og litteratur som kilde. For historikeren har det skrevne ord tradisjonelt vært den viktigste kilden i forskningsprosessen. Utfordringen er å tolke tekstene, for å finne det man er på utkikk etter Status: Published Last Updated: 1 year ago License: All Rights Reserved Share this: Tweet Share. Downloads. Item Name: antikk-litteratur-som-historisk-kilde.pdf.

faktakontrakt med læseren, er det vanskeligt at bedømme teksten som historisk kilde. Det skyldes helt banalt at enhver form for erindring er subjektiv. Det er langt fra sikkert at skribenten overhovedet kan huske hvad han oplevede som ung, og måske har han oven i købet gode grunde til at forværre, fordreje eller forskønne episoder fra. Norrøn litteratur er muntlig overleverte dikt og fortellinger fra vikingtiden, som ble nedskrevet på 1200-tallet. De tre viktigste norrøne sjangere er eddadikt, kvad og sagalitteratur. Det meste av disse tekstene skrives på Island, men vi regner det som begynnelsen på norsk litteraturhistorie

Landnámabók som historisk kilde. Forelæsning af Jakob Benediktsson. Oversættelse: Carsten Lyngdrup Madsen, 2014. Landnámabók (Bogen om bosættelserne) indtager en særstilling i oldislandsk litteratur. Ikke nok med at indholdet adskiller sig fuldstændigt fra de fleste andre store værker, men bogens ophav og teksthistorie er så. Persisk litteratur er blant de eldste i verden, men mye av den førislamske har gått tapt. Dets kilder har vært innenfor det historiske Perserriket som i dag omfatter Iran, Irak, og Kaukasus, foruten også deler av Sentral-Asia hvor persisk språk har historisk sett vært nasjonalspråk En historisk kilde er noe som kan gi oss svar på spørsmål vi stiller om fortiden. For å kunne vurdere dette trenger historikeren kunnskaper om ulike kildetyper og kriterier for kildekritikk. Kildekunnskap er ikke bare nødvendig for historikere, men for alle mennesker i det moderne informasjonssamfunnet Vi må derfor ligesom ved almindelige kilder og billeder stille kritiske spørgsmål: Trailer Et evigt dilemma mellem det faglige og det populære. Det faglige = den faktuelle historie formidling Det populære = Historiske film, tv-serier, computerspil etc. Vi skal foretage e

Innlegg om Historisk litteratur skrevet av Hanne Madsen Historisk kilde, Historisk litteratur, Kilde, Nord-Europa Det som er bra ved boken er at den er. Kildekritikkens ordbog Kilde. En kilde er ikke nødvendigvis skriftlig. Arkæologer anvender ting de har fundet i jorden som kilder. Historikere beskæftiger sig dog oftest med skriftlige kilder, selvom malerier, monumenter, film og andre kulturelle produkter også anvendes som kilder af historikere Som kilde kan skjønnlitterære tekster vitne om samtida til forfatteren og det miljøet forfatteren var en del av: de kan fortelle om hvordan det i en kultur har blitt sett som gangbart eller mulig å uttrykke seg offentlig om ulike tema. De kan ikke uten videre brukes som kilde for å si noe om den tida de beskriver Fordi det er vanskelig å spore hva som faktisk er brukt som kilder i Wikipedia må en oppgitt kilde ofte forstås som dokumentasjon av et omtalt forhold. Ikke tolk en oppgitt bok som en påstand om at en tilfeldig skribent har anvendt denne spesifikke boken som grunnlag for en vilkårlig påstander, kun der det eksplisitt er vist til boken vet.

4.3.3 Litteratur som kilde til ændringer Det der har virket i én organisation kan med stor sandsynlighed også have effekt i andre organisationer, men det skal afprøves i den konkrete kontekst, fx med Forbedringsmodellen Levende billeder som kilde til historien Af Professor Nils Arne Sørensen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet I en tid hvor vi i høj grad får vores viden om historie fra medierne kan spillefilm i historieundervisningen medvirke til at skabe viden og ikke mindst nysgerrighed omkring historiske temaer Det kan så enten være kilder fra den periode, som man arbejder med, eller det kan være mere nutidige kilder, der har eksempler på historiebrug. Om det er den ene eller anden slags afhænger af dine analyserende problemstillinger. Det er ud fra kilderne, at du bruger din metode til at trække de svar ud, som du skal bruge Ser man en tekst som fremstilling, tager man dens oplysninger for gode varer, og ser man den som kilde underlægges den kritik og interessen fokuseres omkring nedskrivningstidspunktet. Bemærk, at til eksamen i historie skal alle kilder i det udleverede materialesæt behandles som kilder - også selv om det fx er uddrag fra historiebøger Det ses også på mange leserbreve, som igjen viser at her er det vitende lesere, som kjøper bladet. Dette er kanskje et moment, som hever kvaliteten. Som i andre magasiner, så mangler det både kildeinformasjon (med enkle unntak) og forfatterne til artiklene er meget nedtonet (deres navn står med 90 graders veltet tekst i artiklene)

Litteratur som historisk kilde - Nr 03 - 2005 - Historisk

  1. Det kan man ikke. Man må kun citere steder som læseren har en realistisk chance for finde, og det er af samme grund, at man skal være omhyggelig med at henvise præcist. Det vil sige man skal kunne henvise til interviews osv. hvis man bruger dem som kilde. De skal altså være tilgængelige for læseren på skrift eller i lyd/billed
  2. Historisk litteratur er andre historikeres framstillinger, som vi nytter eller forholder oss til. Også litteratur kan brukes som kilde. Vi siterer kanskje et originaldokument som er referert i en annen framstilling. Eller vi bruker litteraturen som kilde til hvordan en historiker på 1700-tallet eller i dag tenker. Å bruke kilden som levnin
  3. Her kan du se den litteratur, der er brugt som kilde til indholdet på Medicinurter.dk. De fleste af børerne omhandler lægeplanter, giftige planter, urter, o.lign. Herudover er her også forskellige nordiske flora

hendelse. Som all historieskriving er beretningen om hendelsen en fortolkning; skillingstrykkene er skrevet av en person som forteller oss én versjon av hendelsen, og som er bundet av blant annet sjanger og et tiltenkt publikum. Jeg vil se nærmere på hvordan skillingstrykkene kan leses som historisk tekst, og som en historisk kilde Kilder kaldes levn, når de er opstået som en del af den begivenhed, der undersøges. Kilder, der ikke er part i begivenheden, men alligevel giver oplysninger om den, kaldes beretninger. En og samme kilde kan altså godt være beretning, når den bruges som kilde til den ene begivenhed, mens den er levn i forhold til den anden

Historie Vg2 og Vg3 - Fotografiet som historisk kilde - NDL

2) Hvordan kan en fiksjonsfilm brukes som levning Den kan brukes hvis filmen har en handling lagt til en spesiell epoke. Filmregissører legger som regel stor vekt på rekvisitter, kostymer og kulisser for å gjenskape en historisk atmosfære Kilder brukt som levning Alle kilder kan bli brukt som levninger. Kilden blir da brukt til å fortelle noe om vedkommende som laget kilden eller det miljøet den oppsto i. Et arbeidsredskap kan fortelle om det tekniske nivået, en skriftlig kilde kan fortelle oss litt om måten man tenkte på, om holdninger. Kilder brukt som beretnin Efter krigen var selvforståelsen blandt vagter i udryddelses- og koncentrationslejre, at man ikke personligt bar ansvar for udryddelserne, men blot havde udført ordrer. Man så sig selv som små hjul i et meget større maskineri, og man måtte mere eller mindre frivilligt spille med. Desuden mente..

Tekster og litteratur som kilde - Kildenet

*** Det som er viktig, NT-messig er at det ikke finnes én eneste uavhengig kilde - til noen historisk jesus - utover evangeliene som ikke gjelds, da de er rene partsinnlegg med sterke religiøse interesser i saken - alt etter bukk og havresekkmetoden Litteratur: Korsgaard, P. (2006)Kort som kilde - en håndbog om historiske kort og deres anvendelse. Dansk Historisk Fællesråd, København, 147 pp. Indsendt a Bilder som kilde har blitt et viktig redskap i historieforskningen. Bilder kan gi mye informasjon, men må også behandles med varsomhet fordi de kan misforstås. Kildekritikk må altså utøves også med bilder, men redskapene for dette er ikke nødvendigvis de samme som for kritisk behandli Dagbok er en samling av opptegnelser av rent faktisk art, nedskrevet eller ordnet dag for dag, om ulykker, kriger, konger og så videre. Slike dagbøker er bevart både fra Kina og Egypt, de assyriske og persiske riker, det gamle Roma og middelalderklostre

Antikk litteratur som historisk kilde - hcommons

Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data Henrik Tibblins litteratur. 74 likes · 13 talking about this. Litteratur som engagerar. Fängslande böcker och Paris och Barcelona. Drama, spänning, Kärlek Realismen som en litterär epok varade mellan 1830 till 1860, [1] men genomsyrar även idag majoriteten av all litteratur som ges ut. Under epoken blir en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett mer eller mindre objektivt och vetenskapligt perspektiv, tongivande

Bind 2-4 er skrevet af Vilhelm Andersen og omtales af og til (bl.a. af ham selv) som Den danske litteratur i det attende og nittende århundrede, bind 1-3. Litteratur: Vilh. Andersen: Om at skrive den danske ånds historie. Ti artikler1888-1951. Udgivet af Per Dahl Bob Dylan har brukt bibelen som kilde siden starten Artisten og musikeren Dylan overrasket mange med sin karismatisk-kristne periode. Men poeten har vært inspirert av kristendom i hele karrieren, selv i protestvisene sine, ifølge professor i idéhistorie Reidar Aasgaard ved UiO Digital historie og arkiveret web som historisk kilde. Inden for det seneste årti er mængden af digitalt lagrede data vokset eksplosivt, og i samme periode vokser mængden af født digitalt materiale som fx indhold på sociale medier og web Herodot som kilde har blitt brukt til å fortelle fremtidige generasjoner om hva som skjedde under slaget ved Thermopylene. Den har som vi vet blitt filmatisert i filmen 300. Ser man på sjanger mener jeg det er en faktabasert fortelling De fleste av databasene har en såkalt eksportfunksjon som gjør det mulig for deg å hente informasjon fra databasen rett over til ditt referanseverktøy, for eksempel EndNote eller BibTex. De har forskjellige løsninger for dette, men se etter ord som export eller cite eller lignende

norrøn litteratur - Videoteke

  1. Israel, som ikke opererer med samlede skriftlige grunnlover, har visse dokumenter, lover og normer som potensielt kan samles til en grunnlov.1 Ofte har det vært slik gjennom historien, at grunnlovsdokumentet fungerte som startskuddet på en selvstendighetskamp, mens i andr
  2. Jeg ville nok holde mig fra at kalde det en kilde, men det er en hårfin grænse for det varierer afhængig af værket. Som udgangspunkt er historiske værker/fremstillinger sekundær litteratur. Har du anvendt et hovedværk inden for historien kan man kalde det primær litteratur, men så skal det også være meget tæt forbundet til.
  3. For deg som elev vil læreboka, oppslagsverk og lignende være kilder til kunnskap om historiske emner. Historiefaglig regnes derimot ikke dette som kilder, men som litteratur basert på kildestudier eller annen litteratur om historiske emner. Det blir derfor riktigere å bruke dette begrepet om lærebøker og andre bøker om historie
  4. Den sidste version fortæller, at en kilde sprang frem der, hvor Niels mødtes med en blind, der var blevet sendt til ham i kraft af et syn. I modsætning til Hellig Niels' kilde i Viby, kan kilden i Århus ikke knyttes til nogen bestemt af fortællingerne i legenden - forbindelsen forekommer da også at være tilfældig snarere end historisk
  5. Holocaust-benægternes hovedpåstand er, at Holocaust ikke fandt sted. Men det passer ikke. Vi ved faktisk, at Holocaust fandt sted. Grunden til, at vi ved det, er, at vi har kilder, der beviser det. Hver for sig er kilderne enkeltstående udsagn om det, der skete, men sættes de sammen, danner de et klart billede af hændelserne under 2

Landnámabók som historisk kilde - heimskringla

Suhms Kilde, Kildevej, Øverød; Suhms Kilde, Kildevej, Øverød. For enden af Kildevej, ved nordsiden af Søllerød Sø, findes et lille fredet anlæg med en kilde opkaldt efter historikeren Peter Frederik Suhm (1728-1798). Kilden, som i dag er udtørret, fungerede i gamle dage som Øverøds drikkevandsbrønd Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied brugen af film som historisk kilde, i faget. Opgavens efterfølgende afsnit omhandler historiedidaktisk teori og specifikke begreber. Her gør jeg brug af den faglige metode ved at undersøge henholdsvis kildekritik og historiebevidsthed i sammenhæng med arbejde med multimodale tekster, som eksempelvis film. Næst 2k var på besøg hos arkivar Marianne Phillipsen, der fortalte om arbejdet som historiker på teatret. Arkivet emmede af hulestemning, kunstnerisk ånd og rekvisitter, ikke mindst var kostumesamlingen en oplevelse. Meget spændende og en god påmindelse om, at de historiske kilder ikke kun findes i Times New Roman str 12 og fylder en a4-side

Den stil som dessa konstnärer och författare skapade kallas för realism. Trots att realism kommer från ordet realistiskt som betyder verklighetstroget, så var inte allt författarna skrev sant. Det var alltså inga biografier som de skrev, utan vad de ville var att skriva om hur den stora skaran människor hade det på riktigt Forskellige afvejninger af detaljer kan som i andre videnskabelige discipliner frembringe forskellige resultater. [kilde mangler] En hyppig misforståelse, som den historisk-kritiske metode står overfor, går på, at den skulle miste overblikket - sansen for helheden i bibeludlægningen Oppgave 2. praktisk arbeid med historisk beretning som kilde: Herodot og slaget ved Thermopylene 1 Hva handler Herodots Historie om? Historien handler om slaget vet Thermopylen. 300 spartanske krigere som sloss mot perserene

Litteraturens historie - Wikipedi

Utdrag Kampf um Norwegen 1. Dette er en historisk kilde, som er basert på talende og stumme kilder. Den viser hva som skjedde med Norge under krigen, gjennom at det ble bygd jernbane og veier, hus som ble brent ne Dansk historie og litteratur pdf Dansk + Historie. 40 39 38 37 37. Asics Herre Gel-Pulse 8 G-TX. TIL- FREDSHEDS- GARANTI. Saucony Dame Koa ST. Hvem anførte den forenede svensk-dansk-preussiske Flaade i Sommeren ? Fortegnelse over dansk historisk litteratur fra året vedrörende Web er en uvurderlig historisk kilde, hvis man vil sige noget om vores nærmeste fortid. Det mener Niels Brügger, der er en stor international kapacitet inden for opbygning af webhistorie som forskningsfelt og nu aktuel med den første bog i verden, der handler om brug af webarkiver som historisk kilde Innlegg om sangtekster som historisk kilde skrevet av hannemartinsen. Vi har akkurat avslutta emnet den kalde krigen på vg3. Når vi begynner på historien etter 1945, er kulturuttrykkene enklere å forstå enn før den andre verdenskrigen, om de får litt hjelp av læreren Dette skal bidra til at artikkelen følger akademiske og vitenskapelig normer som gjelder innenfor faget. Når du søker i tidsskriftdatabaser etter litteratur, kan det være nyttig å avgrense søket til å gjelde artikler som er fagfellevurderte («peer reviewed»). Artikler som ikke er fagfellevurderte kan også være relevante og gode

Kilder - Mennesker i tid

Fiktion som historisk kilde by Marie Halvorsen on Prez

Et selvødelæggende ordenssammenbrud udbreder sig over Sarmatiens slette (: historisk betegnelse for området mellem floderne Volga og Wisła), idet det truer med at begrave under sig alle de folkeslag, som bor inden for det forhenværende russiske rige Film som kilde. Se filmen The Patriot (Roland Emmerich, 2000) Oppgave. Bruk oppslaget Aviser og film som historiske kilder i lærebokversjonen av Mennesker i tid 2, og sammenlikn framstillingen av kolonienes frigjøringskrig i filmen med framstillingen i læreboka eller i andre historiske oppslagsverk Film som historisk kilde. Se filmen Kautokeino-opprøret, regissert av Nils Gaup.Les kapitlet Aviser og film som historiske kilder i Mennesker i tid 2, sidene 594 - 599. Analyser filmen med utgangspunkt i punktene på side 597 og 5 har boka blitt stående som en klassiker. For første gang ble fiksjonsfilmen her trukket inn som kilde i et større mentalitetshistorisk prosjekt. På 50-tallet kan man i enkelte historikermiljøer registrere en økende interesse for film som historisk kilde Jeg har valgt å ta for meg evangelienes særtrekk, med tilbakeblikk på dannelsen av det nye testamentet. Temaet interesserer meg fordi jeg alltid har latt meg fascinere av mennesker som har Bibelens budskap som holdepunkt i livet, samtidig som jeg selv ikke tror på Bibelen som noen annet enn en historiebok, med stor betydning for mange mennesker verden over

Historisk litteratur Historie - hmhistorie

Det er viktig å være kritisk til kilder. Historikere, og også du som elev, må derfor utøve det vi kaller kildekritikk. Det vil si at vi må finne ut hvor godt egnet en kilde er til å belyse en problemstilling Oplyst Enevælde som historisk periode Den oplyste enevælde opstod i takt med den stigende velstand i den sidste del af 1700-tallet, hvor en række reformer, især i Europa, blev indført med det formål, at fremme de lavere samfundsklassers levestandart «Søsterklokkene er ein mektig historisk roman som ber i seg alle element av realisme og romantikk, truverdig ned i minste detalj og formidla i eit klart og reint språk som også tar opp i seg element frå Myttings eigen dialekt. Det er berre å gi seg over og la seg forføre av ei storfelt forteljing som kanskje er smartare enn både. som er involvert Holdninger Kultur dreier seg ikke om det som er individuelt særegent Sosial struktur Kultur dreier seg ikke om sosiale adferdsmønstre, deres konsekvenser og virkemåte i et sosialt system Kilde: Alvesson 2003, s.4-

Romantikken er den herskende strømning i Europa i første del af 1800-tallet inden for både filosofi, litteratur og kunst. Som litteraturhistorisk periode i Danmark varer romantikken groft sagt fra 1800 til 1870, men har sin storhedstid fra 1802 til 1850 HISTORISK ARKIV Historisk Arkiv er vores fælles hukommelse! Arkivet indsamler, sikrer og formidler materiale og oplysninger om byens og egnens historie. Historisk Arkiv mener, at informationer fra vores kulturarv skal være frie, og at den viden der ligger i vores samlinger, så vidt muligt skal være tilgængelige for alle Gimmicks, Glistrup og kamphaner: 5 vilde valg som er værd at huske på her midt i en historisk lang valgkamp 14. maj 2019 | Mads Høyer Hansen Vi står midt i den længste valgkamp i 44 år, og politikerne kæmper benhårdt for din stemme Kilde 1319 Historisk Månedsskrift for folkelig og kirkelig oplysning / Om skipper Klements fangenskab og landsdommer Jens Hvas's deltagelse i Klementsfejden - Januar-Juni 1885 - Den Milo'ske Boghandel; Odense - s. 87-111 Kilde 172 Historisk Tidsskrift / Et bidrag til Vendsyssels Historiske Statistik - 2, III, s. 535ff

Kildekritikkens ordbog - Københavns Universite

Køb Livets kilde af Saga Borg som e-bog på dansk til markedets laveste pris og få den straks på mail. Siri er forundret over sin nye hjælper. Både hun og Jorun er enige om, at det første indtryk af H. Personer Adelige Arkitekter Embedsmænd Erhvervsfolk Frihedskæmpere Gejstlige Kongelige Kunstnere Læger / Helbredere Militærpersoner Politikere / Politisk aktive Skolefolk Videnskabsfolk Bebyggelser Bopladser Byer Geestrandsbebyggelser Kvarterer Købstæder Landsbyer Nedlagte landsbyer Stationsbyer Bygninger Apoteker Butikker Byporte Fabrikker Fattiggårde Forsamlingshuse Fredede bygninger. De forskellige skoler for tolkning af biblen som historisk kilde . Der findes to løst definerede tankeskoler om Biblen som historisk korrekt; bibelsk minimalisme og bibelsk maksimalism, foruden den traditionelle religiøse ikke-historiske læsning af Biblen. Meningerne om Biblen befinder sig på en skala snarere end i to forskellige lejre Det skete i en række forelæsninger, som indvarslede det moderne Gennembrud i dansk litteratur og kultur. I det, som skulle blive optakten til storværket Hovedstrømninger i den europæiske litteratur, konstaterede han, at det åndelige liv ikke var fulgt med tiden. Tværtimod var Danmark håbløst bagefter i sammenligning med de.

Skjønnlitteratur som historisk materiale - Kildenet

202 stemte for Theresa Mays brexit-avtale. 432 stemte mot. Det ble et knusende nederlag for statsministeren i avstemningen i Underhuset klokken 20.40 i kveld. Det skjedde til tross for at May hadde kommet med sterke advarsler mot hva som nå vil skje. Den britiske regjeringen har brukt måneder og. I stället framträder de grekiska filosoferna, av vilka många må betraktas som ateister och vilka från omkring 500-talet f.Kr. går till strid mot folkreligionen. Liksom verk av historisk art i övriga antikens kulturer, var den första historieskrivningen uppblandad med myter och i krönikartad stil Hvis jeg ser bortifra at dette er ei historisk bok med handling fra vikingtid, og heller bare konsentrerer meg om at det er et portrett av ei kvinne som levde et utfordrende og sterkt liv, og som hadde en spennende og personlig utviklende livsreise, så er dette ei bok jeg satte utrolig stor pris på å lese Høsten 1999 arrangerte Senter for middelalderstudier, NTNU, et seminar der temaet var Human- og animalosteologisk materiale som historisk kilde. Seminaret ble lagt opp med henblikk på å oppnå en best mulig dekning av sentrale aspekter ved forskningen innen dette feltet i Norden

Wikipedia:Bruk av kilder - Wikipedi

Silvret skulle representera ett kapital, en for- mogenhet. Det skulle ge status och ge en klar signal utåt, att bår- arinnan, som t ex bar en praktfull silverkrage, visade familjens bur- genhet och darmed dess stållning inom samesamhållet. Samerna kunde ej som bonderna kopa mark eller bygga stora hemmansgårdar eller kopa skog fjernsynets bilder er utallige øyeblikk av fortid fastholdt, på en måte som ingen medier før har kunnet gjøre. Disse medienes fiktive og faktiske bilder av fortiden har likevel i liten grad vært benyttet som historiske kilder. At et bilde sier mer enn tusen ord, er en sannhet med modifikasjoner. Det vil likevel vær Den islandske forfatter Auður Ava Ólafsdottir, som vandt Nordisk Råds Litteraturpris 2018 kan de næste par dage opleves i Aarhus, Ebeltoft og Silkeborg. Læs om Ólafsdottirs mesterlige roman 'Ar' og om prisoverrækkelsen Historisk investering i Hæren I dag mottok Hæren den siste av 144 kampvogner. Kampvognprosjektet er Hærens største investering noensinne. De nye vognene skal erstatte Hærens gamle CV9030-flåte og vil gi et betydelig operativt løft

4.3.3 Litteratur som kilde til ændringer - RKK

Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal er som regel alltid i toppen, men i tillegg sørget Aleksander Aamodt Kilde (23) for en utrolig norsk Val Gardena-dag. Kilde overrasket alle. 23-åringen gjennomførte et kjemperenn fra startnummer fire. I mål var han hele 99 hundredeler foran sveitsiske Thomas Tumler Jenter som drikker ofte alkohol er mer opptatt av likestilling enn de som ikke gjør det. Gutter som drikker ofte alkohol er mindre opptatt av likestilling. Desto mer religiøse elevene er, desto mer skeptiske er de til likestilling. Særlig blant jentene er dette tydelig. Gutter som er mot innvandring er også mindre opptatt av likestilling Oversigter over enkelte danske forfattere. 2007 Peter Garde: Dommerens litteraturhistorie. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007: side 141-43, 232-33, 235-36, 366-67, Skyer, Den gamle Adam, Lille Rødhætte, Livets kilde, Arv og gæl

Norsk historie på 1800-tallet Norge før 1850 Norge var ved inngangen til 1800-tallet et bondesamfunn. Det var ca. 883.000 nordmenn og omtrent 80 prosent av disse levde av jordbruk, delvis med tilleggsnæring innen fiske, skogbruk eller sjøfart Kate Middleton Accidentally Shared What George And Charlotte Call Their Dad - And It's Just Too Cute - Duration: 12:55. STAR NEWS TODAY 1,516,619 view Dagbladet Information blev stiftet natten til den 5. maj 1945. Resten af historien er daglig virkelighed, som bedst følges med et abonnement. Kom og prøv

populær: