Home

København universitet enkeltfag

Du kan søge om optagelse på alle kurserne efter reglerne om deltidsuddannelse, men du kan kun blive optaget på kurser, hvor der er ledige pladser, og du opfylder adgangskravene. Du kan ikke lave projekter, herunder et bachelorprojekt eller et speciale, som enkeltfag. Kurserne er fordelt på de uddannelser, der er tilknyttet instituttet Enkeltfag og deluddannelser kan udbydes af Københavns Universitet i København. Eksamen. Hvert fag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse. Det er valgfrit, om du vil gå til eksamen. Der kan dog være krav om, at bestemte eksaminer skal være beståede, før du. Enkeltfag under Åbent Universitet. Du kan søge om optag under Åbent Universitet på udvalgte bachelor- og kandidatfag på Det Juridiske Fakultet. For at få plads skal der være ledigt på det pågældende fag efter at de almindelige jurastuderende er holdsat

Enkeltfag - Københavns Universitet

 1. Tag enkeltfag under Universitetets bachelor- og kandidatkurser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - også kaldet Åbent Universitet. Læs om hvordan du søger, adgangskrav og priser. Du kan maksimalt tage halvdelen af en uddannelse via Åbent Universitet
 2. Enkeltfag for meritstuderende - udbyg dine faglige kompetencer! Efterspørgslen og behovet for juridiske kompetencer vokser indenfor mange fagområder. Er du studerende på en anden uddannelse og har interesse for jura, har du mulighed for at følge juridiske kurser på kandidatniveau som meritstuderende
 3. Åbent Universitet (enkeltfag) Du kan følge mange af universitetets kurser i dagtimerne, som særligt tilrettelagte forløb i aftentimerne eller som fjernundervisning. Kurserne forløber typisk over to-fire eller ½ til et helt år. Det er frivilligt, om du ønsker at afslutte kurserne med eksamen
 4. Københavns Universitet tilbyder en lang række korte, eller længerevarende kurser og uddannelsesprogrammer som du kan følge ved siden af dit arbejde. Kik forbi
 5. Hvert semester udbyder IT-Universitetet en lang række enkeltfagskurser. Kurserne har forskellige niveauer, så hvad enten du har lyst til tage fat på et helt nyt område eller ønsker at gå i dybden med et specialiseret emne, kan du finde noget der passer dig

Københavns Universitet er med cirka 40.000 studerende og 9.000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner Ansøgningsskema til enkeltfag på Økonomisk Institut. Ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema kan du søge om optag ved Økonomisk Institut som enten studerende på Åbent Universitet under tompladsordningen eller som meritstuderende på enkeltstående tilvalg Enkeltfag, moduler og kurser på deltid Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser (se listen neden for) og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen)

Enkeltfag og deluddannelser, Københavns Universitet

 1. Når du ønsker dokumentation for et bestået enkeltfag, skal du gå ind og printe det selv på KUnets Selvbetjening. Har du brug for underskrevet dokumentation, bedes du henvende dig i Help Desk i SCIENCE Studenterservice, hvor en medarbejder kan hjælpe med en underskrevet udskrift af dit eksamensresultat. Hvis du er optaget på en hel.
 2. Har du endnu ikke modtaget din forhåndsgodkendelse, kan du eftersende den til enkeltfag@econ.ku.dk. Vedhæft kopi af studiekort (gælder ikke hvis du kommer fra Københavns Universitet) Hvis du er Ph.d.-studerende (og ikke indskrevet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på KU), så skal du i stedet søge ind på Åbent Universitet
 3. Åbent Universitet (Open University) ved Institut for Psykologi. Åbent Universitet ved Institut for Psykologi udbyder en række enkeltfag fra Tilvalgsuddannelsen. Som studerende bliver man ikke indskrevet på en fuld uddannelse, hvilket indebærer at man derfor ikke har krav på at fuldføre en uddannelse
 4. Enkeltfag under tompladsordningen giver mulighed for at søge ind på kurser på de ordinære studier. De henvender sig til dig, der enten ønsker at gå i dybden med en faglig interesse eller at få en opdateret faglig viden eller yderligere kompetencer inden for et område
 5. Institut for Antropologi og Sociologisk Institut udbyder ikke kurser under Åbent Universitet. Vejledende priser. Nedenfor kan du se en oversigt over vejledende priser for enkeltfag på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Bemærk - priserne gælder ikke for masterforløb og andre særligt tilrettelagte forløb
 6. Enkeltfag dækker over kortere uddannelsesforløb som fx enkeltmoduler, kurser og valgfrie moduler, der udbydes på master-, diplom-, kandidat- eller bachelorniveau. Enkeltfagenes varighed er forskellig, og nogle er tilrettelagt over få dage, mens andre fag strækker sig over et halvt år

Aften- og weekendkurser i efteråret 2019. Ansøgningsfristen er den 15. august 2019. Vi tildeler pladser efter først til mølle princippet. Læs om vores adgangskrav IT-Universitetet er partnere i et nyt projekt, som skal styrke Danmarks internationale position inden for blockchain-innovation og bringe to af verdens førende blockchain-byer - København og Shanghai - endnu tættere på hinanden

Enkeltfag udbudt på HD 1. del kræver opfyldelse af kravene til optag på HD 1. del og enkeltfag på HD 2. del kræver opfyldelse af kravene til optag på HD 2. del. Læs mere om adgangskrav under menupunktet Adgangskrav. Hvis du har generelle spørgsmål til tilmelding, kan du kontakte os på hdtilmelding@cbs.dk Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har årligt over 2.000 studerende og ca. 250 udvekslingsstuderende. Desuden er instituttet akademisk center for 25 professorer, 26 lektorer og adjunkter, 4 seniorforskere, 16 postdocs, 38 ph.d.-studerende samt 21 administrative medarbejdere

Enkeltfag under Åbent Universitet - Københavns Universitet

 1. Det er en gammel drøm som er gået i opfyldelse - jeg har altid været optaget af, hvordan man kan fremme menneskers sundhed både socialt, fysisk og mentalt. Uddannelsen har både givet mig nye værktøjer og faglighed Winnie Lund, Udviklingskonsulent, Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstadenom Masteruddannelsen i Landskab og Planlægninginden for Naturbaseret terapi og sundhedsfremm
 2. Masteruddannelser, diplomuddannelse og enkeltfag på deltid i Aalborg, København og Esbjerg. Aalborg Universitets deltidsuddannelser for erhvervsaktive voksne
 3. Vi godkender desuden suppleringsskurser fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og handelsskolen Niels Brock. Endelig er der muligheden for at få lavet en individuel kompetencevurdering (VUC) eller søge om anerkendelse af adgangskrav. Københavns Universitet udbyder ikke selv suppleringskurser på gymnasialt niveau

Som studerende ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet opfylder man allerede de specifikke adgangskrav. Inden du tilmelder dig anbefales på det kraftigste, at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og gør dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus Til dig der læser på et andet universitet eller en anden uddannelsesinstitution og er interesseret i at tage et eller flere fag på CBS som en del af denne uddannelse. International Summer University Programme (ISUP) Til dig der er interesseret i at tage intensive fag over sommeren. HD enkeltfag Åbent Universitet > Dagkurser Dagskurser / tompladsordningen Du har mulighed for at søge optagelse på tomme pladser på kurser på bachelor- og kandidatuddannelserne om dagen Institut for Antropologi og Sociologisk Institut udbyder ikke kurser under Åbent Universitet. Vejledende priser. Nedenfor kan du se en oversigt over vejledende priser for enkeltfag på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Bemærk - priserne gælder ikke for masterforløb og andre særligt tilrettelagte forløb

Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har årligt over 2.000 studerende og ca. 250 udvekslingsstuderende. Desuden er instituttet akademisk center for 25 professorer, 26 lektorer og adjunkter, 4 seniorforskere, 16 postdocs, 38 ph.d.-studerende samt 21 administrative medarbejdere Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Centret fokuserer på policy-relevant forskning og forskningsbaseret formidling og innovation Københavns Universitet har med cirka 5.000 forskere og 39.000 studerende et internationalt forsknings- og studiemiljø og ligger højt placeret på de toneangivende ranglister over verdens bedste universiteter Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. De er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber omkring uddannelse og forskning. Universitetet rummer desuden et stort antal centre, museer, tværgående projekter og andre enheder

Hvad synes du om fjernundervisningsformen? Den er super. Det er helt fantas-tisk at bo i et andet land end Danmark og dog kunne være studerende på KU. Alis Joná Højsted, fjernstuderend Er du - eller nogen i dit netværk - interesseret i at høre om MBA uddannelsen eller andre Masteruddannelser på Syddansk Universitet? Vi holder Efteruddannelsesmesse tirsdag den 17. marts kl. 15:00 - 19:00 på Syddansk Universitet i Odense. Hør blandt andet om mulighederne for at tage en hel uddannelse eller enkeltfag på masterniveau cand.mag. i dansk og samfundsfag, København Universitet enkeltfag i Køn, Kultur og Etnicitet ved Syddansk Universitet enkeltfag i filosofi ved Åbent Universitet, Københavns Universitet DPU, Aarhus Universitet, er Danmarks største universitetsforskningsmiljø for grundforskning og anvendt forskning i uddannelse og pædagogik og udbyder bachelor-. kandidat- og masteruddannelser inden for pædagogik, uddannelse og ledelse

Enkeltfag for meritstuderende - Københavns Universitet

Institut for Plante- og Miljøvidenskab forsker og uddanner studerende i basale kemiske, fysiske og biologiske processer, der styrer planter, mikroorganismer og dyrs vækst og udvikling, der bestemmer stoffers effekt på miljøet. Forskningen er baseret på teknologiplatforme og karakteriseret ved tværfaglig forskning, eksempelvis inden for syntesebiologi, økotoksikologi, mikrobiologi. 1201 København K. Email info@fu.ku.dk. CVR 58 23 37 14 . Betalingskort; Har du en god idé? Synergi Webbureau Reklamebureau. Information om cookies. Vi benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies

12. april 2019 Sommerkurser 2019. Folkeuniversitetet i København tilbyder undervisning året rundt - også i din sommerferie. Når alle forårskurserne er forbi, og du går og venter på, at efterårssemestret starter, så kan du forkæle dig selv med vores sommerkurser i juni, juli og august Grundstammen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) er de enkelte uddannelser. Uddannelserne bevæger sig inden for de musisk-æstetiske fag og spænder fra bachelor til ph.d.-niveau Check out Underviser profiles at Københavns Vuc (kvuc), job listings & salaries. Review & learn skills to be a Underviser Enkeltfag dagtimer (tompladsordning) Forår 2019 15 Københavns Universitet Frue Plads 4, 1168 København K Kontakt: Efter- og videreuddannelse evu @adm.ku. dk. Københavns Universitet Organisation. Ledelse

Åbent Universitet - Københavns Universitet

 1. Enkeltfagskurserne på læreruddannelsen er for dig, som gerne vil fordybe dig i et fag og få ny eller større viden og nye eller styrkede kompetencer inden for et bestemt område (det fag, du.
 2. Du kan deltage i et AMU kursus som fjernundervisning, når det passer dig bedst. Læs mere her, om det er noget for dig og få svar på nogle af de spørgsmål, du måske har om fjernundervisning
 3. Beviser for hf-enkeltfag (niveau 4 i kvalifikationsrammen) Beviser for hf-enkeltfag tildeles studerende, som har bestået eksamen i et hf-enkeltfag. Hf -enkeltfag svarer til fagene i hf-uddannelsen. Hf-enkeltfag henvender sig til dem, der ønsker at dygtiggøre sig i et fag eller har brug for at supplere sin gymnasiale uddannelse

Efter- og videreuddannelse - Københavns Universitet

Enkeltfagskurser - IT-Universitetet i København

Snart vil du også kunne og tilmelde dig HF-enkeltfag, AVU-enkeltfag og FVU. Når du tilmelder dig hold online, skal du være opmærksom på: at vi skal have dokumentation fra tidligere uddannelse(r), hvis du ikke har taget det lavere niveau hos HF & VUC København Syd. Du kan evt. tage et billede af eksamensbeviset med din telefon og uploade Vejledning om uddannelserne på PharmaSchool: Overvejer du at søge en uddannelse på PharmaSchool? Så kan du hente hjælp hos vores studievejledere Et enkeltfag på deltid er en oplagt mulighed, hvis du har brug for nye færdigheder eller måske ønsker at gå i dybden med en faglig interesse. Arts tilbyder en række forskellige enkeltfag og moduler på deltid, og du kan vælge efter, hvad der er en fordel for dig og din karriere. Aktuelle tilbud: Programmering for gymnasielærere; Histori

På Niels Bohr Institutet tilbyder vi bl.a. en bachelor- og kandidatuddannelse i de fysiske fag, hvor du kan specialisere dig i kvantefysik, astrofysik, geofysik og meteorologi, bio- og medicinsk fysik, gymnasierettet fysik, fysik-matematik eller fysik Hos HF&VUC NORD tilbyder vi forskellige former for undervisning i vores afdelinger i Nordjylland. Herunder bl.a. Aalborg, Frederikshavn, Hjørring Specialister i forbrugeradfærd. Område: Fødevarevidenskab. Forskere: Forskere fra Institut for Fødevarevidenskab under ledelse af Lektor Jørgen Dejgård Jensen.. Samarbejdspartner: Fødevareministeriet. Resultat: Ny forskningsbaseret viden, som kan kvalificere ministeriets fødevarepolitiske initiativer

På Niels Brock tilbyder vi en lang række enkeltfag i København eller online. LÆS MERE. EUD Online på 20 uger Til dig der vil læse en EUD EUD Online giver samme kvalifikationer som en fysisk EUD på skolen i København. Efter 20 ugers online undervisning er du klar til en elevstilling i en. Enkeltfag på deltid varer for det meste 1-2 semestre. Tompladsordning. Aarhus universitet tilbyder også tompladsordning, hvor du mod betaling, hvis der er plads og du opfylder adgangskravene, kan tage enkelte fag og følge undervisningen om dagen sammen med fuldtidsstudrende. Se afsnit under Syddansk Universitet for flere detaljer

Hos Gentofte Studenterkursus ved København er mulighederne mange. Tag fx Enkeltfag, 2 eller 3 årig HF, 2 årig STX, STX Business mm. Vi bruger cookies. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at klikke videre på gsk.dk accepterer du vores brug af cookies Campus Carlsberg er Nordeuropas største uddannelses- og forskningsmiljø på det pædagogiske område. Her læser over 2.000 studerende på læreruddannelsen. Lærere og pædagoger under samme tag På Campus Carlsberg læser kommende lærere og pædagoger på samme campus og kan mødes på tværs af uddannelserne NEXT tilbyder over 200 kurser (efteruddannelse) inden for 11 forskellige områder til både faglærte og ufaglærte. Samtidig tilbyder vi skræddersyede undervisningsforløb til virksomheder, hvor det faglige indhold og undervisningsformen er tilpasset virksomheden

IT-Universitetet i København (engelsk: IT University of Copenhagen) er et offentligt dansk universitet, der beskæftiger sig med it-uddannelse og -forskning.Universitetet, som også bliver kaldt ITU, leverer undervisning og forskning inden for datalogi, forretnings-it og digitalt design Hvert år begynder mere end 5.000 kandidatstuderende på Aarhus Universitet. Her bliver de mødt af et åbent lærings- og studiemiljø, der udvikler og udfordrer deres fagligheder både i bredden, dybden og på tværs af fag- og landegrænser i en uformel og direkte dialog mellem studerende og forskere Naturvejlederuddannelsen . Naturvejlederuddannelsen udvikler dine kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre naturvejledning. Du får afprøvet nye idéer, udveksler viden og erfaringer med kolleger fra hele landet, bliver inspireret og bliver en del af et naturvejledernetværk, som du fremover kan få meget glæde af Den toårige uddannelse til hf-eksamen er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsrettet og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker

Københavns Universitet - Københavns Universitet

Ansøgningsskema til enkeltfag på Økonomisk Institut

Enkeltfag, moduler og kurser på deltid - aau

På dette site finder du udbuddet af: Akademiuddannelserne, der svarer til Kort Videregående Uddannelse; Diplomuddannelserne, der svarer til en Mellemlang Videregående Uddannels Kirsten Cecilie Slots is on Facebook. Join Facebook to connect with Kirsten Cecilie Slots and others you may know. Facebook gives people the power to..

Tilvalg og merit - enkeltfag på økonomiuddannelsen ved

 1. Åbent Universitet (Open University) ved Institu for Psykologi
 2. Tompladsordningen, Københavns Universitet (enkeltfag
 3. Åbent Universitet (Open University) - Københavns Universitet

Enkeltfag - Syddansk Universitet - sdu

Supplering - Københavns Universitet

populær: