Home

Niet aangeboren verstandelijke beperking

NAH: niet-aangeboren hersenletsel 's Heeren Lo

 1. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Bijvoorbeeld door een ongeluk, een herseninfarct, een tumor, een hartstilstand of een hersenbloeding
 2. Mensen met een verstandelijke beperking mogen zelf beslissingen nemen over de invulling van hun leven, dus ook over het wel of niet kinderen krijgen. Bij 70% van de gezinnen met ouders met een verstandelijke beperking verloopt de opvoeding van kinderen echter problematisch
 3. Lichamelijk beperkt & Niet Aangeboren Hersenletsel. Mensen met een lichamelijke beperking of met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) nemen een bijzondere plaats in bij Sherpa. Er zijn dan ook vele mogelijkheden op het gebied van werk- en dagbesteding die speciaal zijn toegespitst op deze groep
 4. uten

Etiologie is de studie van oorzaken. Bij tenminste 50% van de mensen met een verstandelijke beperking is de oorzaak hiervan bekend 29, 30.Deze oorzaak kan gelegen zijn in een infectie in de zwangerschap, problemen rond de geboorte, problemen na de geboorte, aangeboren afwijkingen of niet aangeboren hersenletsel Volwassenen. Als volwassene met een motorische en/of verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel, heb je soms zorg en houvast nodig

Lichte verstandelijke beperking (LVB) Speciaal voor professionals en vrijwilligers, die te maken (kunnen) hebben met mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) biedt MEE diverse trainingen voor het herkennen van en het omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking van mensen met niet-aangeboren hersenletsel vanuit patiëntenperspectief, VU Medisch Centrum, 2010. Schema met uitzonderingsgroepen De VGN heeft VWS verzocht enkele groepen (waaronder NAH) uit te zonderen van de overheveling van begeleiding naar de WMO. De staatssecretaris gaat hier niet in mee

Verstandelijke beperking - Wikipedi

 1. De verandering van deze bewoordingen heeft te maken met de wijze waarop de samenleving tegen mensen met een beperking aankijkt. Een aantal jaren geleden werd er meer over een lichamelijke of verstandelijke handicap gesproken, terwijl er tegenwoordig juist meer over een lichamelijke of verstandelijke beperking wordt gesproken
 2. Aangeboren hersenaandoeningen zijn voor of rond de geboorte ontstaan en behoren niet tot de NAH-groep. Ook psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie behoren niet tot de NAH-groep. Recent werd becijferd dat er ongeveer 3.100 personen per 100.000 inwoners een NAH hebben
 3. Er wordt wel eens gedacht dat epileptische aanvallen de verstandelijke handicap veroorzaken. Dat is eigenlijk zelden of nooit het geval. Veel vaker zal vanuit dezelfde oorzaak die de ontwikkelingsachterstand veroorzaakt ook epilepsie ontstaan. Bij kinderen met een verstandelijke beperking is het belangrijk de oorzaak te weten te komen
 4. Aangeboren verstandelijke handicap (Deel 4 Oorzaken) Mogelijke oorzaken - erfelijke / genetische factoren, zoals chromosoomafwijkinge
 5. In dit activiteitenboek staan voorbeelden van leuke dingen die je als begeleider kunt doen met mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De activiteiten zijn ook geschikt voor mensen met autisme
 6. der dan 1%

Lichamelijk beperkt & Niet Aangeboren Hersenletsel - Sherp

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Observatie, advies en behandeling Voor kinderen Voor mensen met een verstandelijke beperking Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Logeren Voor kinderen Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Werk en dagbestedin Binnen de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking is een enorme diversiteit. Wanneer jij met deze doelgroep werkt en je wilt aan een ander uitleg geven over je cliënten, hun mogelijkheden en onmogelijkheden, zul je merken dat het voor een ander niet altijd duidelijk is op welk niveau jouw cliënten dan functioneren Mensen met een verstandelijke beperking hebben een aangeboren of een niet-aangeboren beperking in het intellectueel functioneren. 1 De nadruk wordt gelegd op het verminderd intellectueel functioneren

Deze beperking zien andere mensen vaak niet. Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen over goed over gewone dingen praten. Maar moeilijke taal, het lezen van teksten en invullen van formulieren is bijvoorbeeld lastiger. Dit hebben veel mensen niet altijd door Een handicap kan ontstaan als gevolg van een aangeboren afwijking of door ongeval of ernstige ziekte (bijvoorbeeld een niet-aangeboren hersenletsel), waarbij men vaak spreekt van een niet-aangeboren handicap. De handicap is binnen de zorg voor mensen met een handicap de rem op de persoonlijke ontwikkeling en de sociale omgang Als je bij ons woont, krijg je alle begeleiding voor jouw verstandelijke beperking. Zo leef jij zo normaal mogelijk. Maak kennis met onze hulpverleners

Free-learning: basiskennis niet-zichtbare beperking

De doelgroep van MEE (Zuid-Holland Noord) bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en/of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De grootste groep cliënten heeft echter een verstandelijke beperking Korte uitleg over verstandelijke beperkingen. Zoek je informatie over een verstandelijke beperking? Hier vind je informatie. Wij hebben jarenlange ervaring en expertise, landelijke dekking en veel cliënten met diverse beperkingen en syndromen. Hierdoor hebben wij ruime kennis over allerlei onderwerpen Ben je op zoek naar ondersteuning als volwassene met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Surpluz, de samenwerking van Ons Huis en UNIE-K, helpt je graag verder Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen bij Siza een behandelprogramma 'Hersenz' volgen. Dat kan aansluitend aan revalidatie of een tijd daarna. Dit behandelprogramma is gericht op het beter leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en het vergroten van zelfstandigheid en welzijn

Oorzaak van de verstandelijke beperking (etiologie) - cce

VisiteClowns voor en met mensen met een verstandelijke beperking Stichting VisiteClowns 'Ik en de Ander' seksualiteit en mensen met een verstandelijk beperking - Duration: 6:09. 's Heeren. Bij mensen met een verstandelijke beperking kan deze beperking aangeboren of niet aangeboren zijn (bijvoorbeeld Niet Aangeboren Hersenletsel). Mensen kunnen naast hun verstandelijke beperking ook nog andere beperkingen hebben. In dat geval spreken we van meervoudige beperking Mensen met een beperking en dementie. Wanneer mensen met een beperking ouder worden hebben zij verhoogde kans op dementie. Dementie is niet makkelijk te constateren. Veranderingen in de beginfase van dementie worden vaak toegeschreven aan de verstandelijke beperking. Daarom zijn we alert op de kleinste signalen en sluiten we aan bij de.

Verstandelijke beperking. Hoeveel mensen in Nederland een verstandelijke beperking hebben, is niet precies aan te geven. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schat dat in Nederland 8.5‰ (4.4‰ voor een lichte en 4.1‰ voor een matig/ernstig verstandelijke beperking) van de inwoners (jeugd en volwassenen) een verstandelijke beperking heeft De doelgroepen omvatten mensen met een chronische aandoening, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), en kinderen met een beperking. De factsheets bieden naast inzicht in de sportdeelname, praktische tips en een handreiking hoe en waar je de doelgroep het beste kunt. Bij mensen met een verstandelijke beperking kan deze beper - king aangeboren of niet aangeboren zijn (bijvoorbeeld Niet Aan - geboren Hersenletsel). Mensen kunnen naast hun verstandelijke beperking ook nog andere beperkingen hebben. In dat geval spreken we van meervoudige beperking. Tot slot kan de ver Daarom wordt wel gesproken van een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking. De term geestelijk gehandicapt werd ook gebruikt. Er zijn vele oorzaken mogelijk zoals o.a. erfelijkheid, aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel, traumatisch zijn. In bepaalde gevallen heeft men nog steeds de precieze oorzaak niet kunnen achterhalen • diepe verstandelijke beperking: IQ lager dan 20/25. Een verstandelijke beperking moet voor het 18e levensjaar tot uiting komen, anders heet het een niet-aangeboren hersenletsel. Noord Paterswoldseweg 288, 9727 BW Groningen 050-318 049

Home Hede

Een Licht Verstandelijke Beperking is aangeboren en kan dus niet genezen of verholpen worden. Naast en soms ook door LVB zijn er andere problemen. Veel voorkomende problemen zijn hierboven aan de orde gekomen. Daar kunnen wij uw kind en uzelf ook in begeleiden hoe hiermee om te gaan Een vriendelijke mevrouw met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en een verstandelijke beperking zoekt een vrijwilliger om op woensdagmiddag iets te ondernemen. De mevrouw vindt het fijn om te wandelen, televisie te kijken of een spelletje te doen. Door dit te doen geef je de mantelzorger een vrije middag Begeleide groepsreizen voor mensen (vanaf 18 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking die van reizen houden. Deze groepsreizen zijn ook individueel op maat (alle leeftijden) te boeken. Voor meer informatie over de soorten reizen zie het reisaanbod Risico op een kind met een aangeboren of erfelijke afwijking Gemiddeld is de kans om een kind met een aangeboren of erfelijke afwijking te krijgen ongeveer vijf procent (1 op de 20). Dat lijkt veel en daarom moet er ook meteen aan toegevoegd worden dat die kans niet voor ieder echtpaar even groot is. Het is een gemiddelde Als je de zorg hebt voor een kind of volwassene met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap of niet aangeboren hersenletsel, weet je hoe belangrijk een liefdevolle en zorgzame omgeving is. Wij bieden een fijne en veilige plek voor dagopvang of wonen met een zinvolle dagbesteding

Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica met een vraag om erfelijkheidsvoorlichting. U kunt een afspraak hebben, omdat u of uw kind een verstandelijke handicap en/of aangeboren afwijkingen heeft waarvan de oorzaak onbekend is Op deze website vind je zorgboerderijen waarmee je rechtstreeks contact kan nemen. Start met ZOEKE

Cursus herkennen en omgaan van mensen met een beperking

Ook mensen met een aangeboren verstandelijke beperking hebben recht op intimiteit, privacy en seksualiteit. Seksualiteit is een fundamenteel recht van iedere mens. Maar vaak wordt dit recht. Toename aangeboren afwijkingen vergroot mogelijk deels omvang verstandelijke beperking. Het aantal kinderen met een chromosomale, syndromale en/of een aangeboren afwijking is tussen 1997 en 2009 in Europa gestegen van 6‰ naar 8‰ (Mohangoo et al., 2011). Een (onbekend) deel van deze kinderen heeft (ook) een verstandelijke beperking Wil jij meer inzicht in de theorie, symptomen en behandelingsmogelijkheden van psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking? Volg dan deze cursus en vergroot jouw kennis die jij direct kan toepassen in jouw eigen werksituaties. Pedagogen, psychologen, artsen die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Niet aangeboren hersenletsel verandert uw leven compleet. De vereniging Hersenletsel.nl is er voor u, om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten. Wij helpen u de draad weer op te pakken, meer te weten te komen over uw hersenletsel en de consequenties en ook daarover in contact te komen met anderen Een aantal krijgt daardoor niet de ondersteuning die gewenst is. Dit kan grote gevolgen hebben. Concreet en praktijkgericht. Speciaal voor professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met mensen met een beperking biedt MEE de praktijkgerichte trainingen voor het herkennen van en het omgaan met mensen met een lichte verstandelijke.

Contact zoeken, chatten of daten voor mensen met een beperking Ieder mens is uniek. Dat geldt zeker voor mensen met een beperking. Of het nu een lichte beperking is, een verstandelijke en of een lichamelijke beperking. Mensen met een beperking voelen zich vaak niet zo goed thuis op een gewone datingsite Door een verstandelijke beperking kan een ordening wel dominant zijn bij iemand, maar dat betekent niet dat ze helemaal niet over de andere ordeningen beschikken. Ageeth Muller, 16-10-2012 15:02 #6 Laten we wel zijn, we spreken al lang niet meer over die ouderwetse termen van idioten, imbecielen en debielen Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn kinderen en jongeren bij wie de cognitieve vermogens dermate beperkt zijn door een verworven of aangeboren letsel. Dit uit zich in een verstandelijk functioneren dat duidelijk onder het gemiddelde ligt van een bepaald referentie-IQ Sherpa Zorgbemiddeling. Onze zorgbemiddelaars zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur en 12.30-16.30 uur. 035 - 646 37 52 Contactformulie Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding aan

Philadelphia heeft uitgebreide expertise in huis over verschillende aangeboren en niet-aangeboren beperkingen. Daarnaast hebben we kennis over belangrijke thema's en problemen waar mensen met een beperking mee te maken kunnen krijgen JIJ&IK is onze slogan. Samen werken we aan een goed leven. Voor mensen met verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme

Het verschil tussen een stoornis, beperking en een handicap

niet-aangeboren: handicap is op latere leeftijd ontstaan. Oorzaken motorische handicap. Oorzaken auditieve handicap. Oorzaken visuele handicap. Oorzaken lichamelijke handicap. Oorzaken meervoudige handicap . Definitie verstandelijke handicap . Diagnose verstandelijke handicap. Syndromen gehandicapte In ongeveer vijftig procent van de gevallen waarin iemand een verstandelijke beperking heeft, is de oorzaak ervan niet precies bekend. Wel is bekend dat een verstandelijke beperking prenataal (voor de geboorte), perinataal (tijdens en zeer kort na de geboorte), en postnataal (na de geboorte) kan ontstaan Mensen met niet-aangeboren hersenletsel In dit verdiepende keuzedeel leer je hoe je deze specifieke doelgroep het beste kunt ondersteunen op basis van verschillende thema's die onder meer betrekking hebben op het gedrag van de cliënt en het begeleiden van de cliënt en naastbetrokkenen. Mensen met niet-aangeboren hersenletse Een gedeelte van deze groep valt onder de zogenaamde zorgmijders. Deze zorgmijders zijn niet in beeld bij zorgverleners en in bepaalde gevallen zelfs niet meer bij familie, omdat alle banden zijn verbroken. Veel ouderen uit deze groep hebben zowel psychiatrische problemen als een verstandelijke beperking

Sommige lichamelijke beperkingen zijn aangeboren, andere zijn later verworven. Zo is een dwarslaesie bijvoorbeeld vaak het gevolg van een ongeluk. Spina bifida daarentegen is een aangeboren afwijking. Een aangeboren lichamelijke beperking leidt in sommige gevallen tot problemen in de ontwikkeling Reinaerde Musicallaan is gehuisvest in een groot wooncomplex met 5 woonetages in de wijk Terwijde. Verdeeld over drie etages van het grote complex wonen 22 mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking als gevolg van niet aangeboren hersenletsel in een eigen appartement De geestelijke handicap is dan niet aangeboren maar ontstaat op latere leeftijd als gevolg van een gebeurtenis. Een hersenbloeding (herseninfarct) of een hersentumor kan ook een geestelijke beperking opleveren. Symptomen Niet iedere persoon met een geestelijke handicap is even duidelijk te herkennen. Dit heeft vooral met de gradatie te maken De stoornis kan erfelijk zijn, aangeboren, ontstaan door infecties tijdens de zwangerschap of door zuurstoftekort tijdens of na de geboorte. Wat zijn de gevolgen van een verstandelijke beperking? Kinderen/volwassenen met een verstandelijke beperking hebben vaak op meerdere terreinen van het dagelijks leven ondersteuning nodig

Een licht verstandelijke beperking kan erfelijk zijn of ontstaan tijdens de zwangerschap of de bevalling. Ook kan een ongeluk de oorzaak zijn. Het gaat niet over, maar een kind kan zich wel verder ontwikkelen Een verstandelijke beperking kan al bekend zijn voor of tijdens de geboorte door een hersenbeschadiging of chromosoomafwijking. Ouders weten dan al vroegtijdig dat hun kind zich anders zal ontwikkele Op de kaart - Verstandelijke beperking. Gerelateerde artikelen. Op de kaart. december 27, 2016. Op de kaart - Niet aangeboren hersenletse Verstandelijke Beperking & Aangeboren Aandoeningen Binnen de groep Verstandelijke Beperking & Aangeboren Aandoeningen wordt met behulp van genoomwijde testen enerzijds en gerichte analyse anderzijds onderzoek verricht naar de genetische oorzaak van het klinische beeld bij patiënten met een verstandelijke beperking en/of aangeboren afwijkingen of een endocrinologische aandoening Behalve de lezing over niet-aangeboren hersenletsel, volgden er in de lezingenreeks Kracht van Sport ook nog bijeenkomsten over lichamelijke beperking (20 april), verstandelijke beperking (18 mei) en auditieve en visuele beperking (8 juni)

Of de ouders weten gewoonweg niet hoe zij het kind moeten stimuleren door een gebrek aan opvoedingsvaardigheden of door hun eigen verstandelijke beperking. Een kind wordt dan bijvoorbeeld niet voorgelezen of er wordt niet uitgelegd hoe de wereld in elkaar zit (De Beer, 2011). Kenmerken van een licht verstandelijke beperking Stichting Enzo is een kleine organisatie in Zaandam die dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek of een niet aangeboren handicap Het maakt voor het kind een enorm verschil of de beperking aangeboren is of verworven, zoals dat heet. In zekere zin is een kind met een aangeboren motorische beperking beter af, het weet niet beter. Het kent zijn lichaam niet anders dan zo, en heeft vanaf het eerste moment geleerd wat het wel kan Menu Doorzoek de website Home > Aangepaste vakanties > Fondsen voor vakantiekoste Personen met een verstandelijke beperking (HB p.17-43) Inleideing * Hfst. gebaseerd op American Association on Mental Retardation (AAMR) 2002 (10th edition) * AAMR - vernieuwingen sinds 1992. Verstandelijke beperking is niet een persoonskenmerk. Een gevolg van een samenspel tussen mogelijkheden en beperkingen en de eisen van de omgeving.

Wijkservicecentrum Binders, gevestigd in Katwijk aan de Rijn, is een dagbesteding voor mensen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel. De deelnemers komen bij Binders om wijkgerichte activiteiten te doen voor de buurt. Binders staat namelijk voor werken in de wijk Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of een autisme spectrum stoornis (ASS) ervaren zelf niet altijd dat ze een beperking hebben. Soms wonen ze zelfstandig. De manier waarop ze waarnemen en denken, zorgt voor specifiek gedrag. Bijvoorbeeld impulsief of rigide

Men spreekt strikt genomen van een verstandelijke beperking als een persoon een IQ score heeft van onder de 70. In de praktijk ligt het iets genuanceerder en spreken we van een verstandelijke beperking als het IQ lager is dan 70 en daarnaast ook beperkt is in praktische vaardigheden, conceptuele vaardigheden en/of sociale vaardigheden Hiermee kan iedereen die dat wil, aan de hand van vragen en video's, basiskennis opdoen over wat niet-zichtbare beperkingen zijn en leren hoe je hiermee in je communicatie rekening kunt houden. Denk hierbij aan beperkingen zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een vorm van autisme Het begeleiden en aanleren van gewenste gewoontes en reacties is voor iedereen die met iemand met een licht verstandelijke beperking te maken heeft, en vooral de persoon zelf, op de lange duur van veel grotere waarde. Als je niet al te veel regels stelt, dan neemt bovendien het aantal conflicten tussen een cliënt en zijn omgeving af Het valt niet mee om te herstellen van een verslaving, laat staan als je een licht verstandelijke beperking (LVB) hebt. Mensen met een LVB zijn vaak erg beïnvloedbaar, waardoor ze kwetsbaar zijn voor misbruik. Ze kunnen moeilijker beslissingen nemen voor de lange termijn en de motivatie is ook bij hen vaak wisselend

Lange tijd was er in de gehandicaptenzorg relatief weinig aandacht voor psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Formele diagnostiek werd niet veel toegepast. In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw was de zorg en ondersteuning meer gericht op empowerment Verstandelijke beperking. Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis waarbij iemands verstandelijke vermogens zich al sinds de kinderleeftijd anders ontwikkelen dan bij leeftijdgenoten. Daarnaast bereiken ze meestal geen gemiddeldniveau. Mensen met een verstandelijke beperking hebben een beperkte intelligentie Tendens Vakanties organiseert kleinschalige groepsvakanties en activiteiten voor (jong)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking of met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ook is er aanbod voor mensen met een lichamelijke beperking en senioren. Toegankelijk Reizen Nederland / Accessible Travel Netherland Daarnaast word uitgelegd wat een beperking inhoudt ( Licht verstandelijk, autisme en niet aangeboren hersenletsel) Het belang van een goede communicatie zal worden besproken en daarnaast zullen praktische tips worden gegeven hoe er kan worden omgegaan met iemand met een lichte verstandelijke beperking Verstandelijke beperking niet in top tien lijst van ziekten met grootste ziektelast. Voor een selectie van ziekten, waaronder verstandelijke beperking, is de hoeveelheid ziektelast berekend die zij veroorzaken in de Nederlandse bevolking

Hulp aan personen met niet-aangeboren hersenletsel — Sociaal

 1. ontwikkeld voor de doelgroepen: cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH), cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB), cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen ((SG)LVG), cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS), cliënten met een zintuiglijke beperking (ZG) en kinderen met ee
 2. Een standaardaanpak is voor deze cliënten meestal niet de beste oplossing. Vaak ligt er een andere vraag achter de eerste zorgvraag bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Dat vraagt om een aanpak die past bij een individu, niet bij een groep
 3. Iemand met een diepe verstandelijke beperking kan zich niet goed aanpassen aan de eisen van de omgeving. Dit maakt dat communiceren moeilijk kan zijn, maar ook het voor zichzelf zorgen, het zelfstandig kunnen wonen of het deelnemen aan sociale bezigheden, hobby's, school of werk. Een IQ lager dan 20 duidt op een diepe verstandelijke beperking
 4. Niet Aangeboren Hersenletsel Deze kennisbundel gaat in op verschillende aspecten van de doelgroep Ouderen met een verstandelijke beperking en is geschikt voor gebruik in het MBO en HBO onderwijs

Verstandelijke beperking . Gedragsproblematiek zoals ADHD, Autisme en PDD-NOS . Dementie . Lichamelijke beperking (de boerderij is rolstoel toegankelijk) Niet aangeboren hersenletsel (NAH) In het weekend word er logeeropvang aangeboden. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over een doelgroep. Zie contactformulier Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Niet-aangeboren hersenletsel wordt afgekort tot NAH en staat voor een aandoening of beperking ontstaan door een bepaalde schade aan de hersenen. Niet vanaf geboorte maar op een later moment ontstaan. NAH wordt in 2 groepen onderscheiden namelijk: traumatisch hersenletsel en niet-traumatisch hersenletsel Pauwer is onderdeel van de Amarant Groep en kent verschillende locaties in de regio West Brabant (Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom) waar een gemêleerde groep (jong)volwassenen woont met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), een lichamelijke- of verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar, maar willen graag naar vermogen meedoen in de samenleving. Ze hebben vaak bijzondere zorgbehoeften. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) richt zich op het bieden van maatschappelijk ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben

Een verstandelijke beperking kan ook door een kinderarts worden vastgesteld, door het doen van chromosoom - of DNA onderzoek. Wat betekent het als je een verstandelijke beperking hebt? De mate waarin iemand een verstandelijke beperking heeft bepaalt in grote mate de effecten die het heeft op iemands leven. Kleine kinderen met een verstandelijke. Herkennen van en omgaan met niet-zichtbare beperkingen* Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)* Herkennen van en omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)* Herkennen van en omgaan met mensen met een stoornis in het autisme spectrum stoornis (ASS)* Niet-zichtbare beperking en onbegrepen gedra Weet de deelnemer hoe hij/zij een licht verstandelijke beperking kan herkennen binnen de verschillende levensgebieden en kan dit toepassen in de praktijk; Weet de deelnemer waarom het lastig is voor mensen met een licht verstandelijke beperking om te voldoen aan de eisen van de samenleving - Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) - Cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) - Cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVG) en gedragsproblemen - Cliënten met autisme spectrum stoornisens (ASS) - Cliënten met een zintuiglijke beperking (problemen met horen, zien of de communicatie

Woon- en dagondersteuning voor volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).. De zorgbehoefte is groot en situeert zich op diverse levensdomeinen Arbeidsparticipatie jongeren met licht verstandelijke beperkingen . Talenten zien, ontwikkelen en benutten door focus op werk en groei . Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van UW Bij 'benen' denk je misschien niet direct aan de Tovertafel, maar Esther Zweden, fysiotherapeut bij Siza, dacht out of the box. Organisatie Siza ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een vorm van autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Als fysiotherapeut behandelt Esther mensen met. Ergotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking. Afwassen, koken, aankleden, werken, naar school gaan het zijn alledaagse dingen die voor iemand met een verstandelijke beperking niet altijd eenvoudig uit te voeren zijn. Vaak hebben zij hierbij begeleiding nodig Begeleide groepsreizen voor reislustige mensen (vanaf 18 jaar) met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Van avontuurlijke rondreis tot zonvakantie, op Europese bestemmingen maar ook ver daarbuiten

populær: