Home

Tilsynslisten styrelsen for patientsikkerhed

Hvis der er klaget over dig. Som indklaget i en sag får du mulighed for, men har ikke pligt til, at udtale dig til sagen. Hvis klagen retter sig mod behandlingsstedet, er det kun ledelsen, der kan udtale sig Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer, hvis vi får en indberetning om, at en sundhedsperson kan udgøre en risiko for patienternes sikkerhed. Vi påbegynder ikke undersøgelser af individuelle sundhedspersoner uden en konkret mistanke. Vi bruger mange forskellige kilder til at holde os underrettede om mulige problemer med patientsikkerheden Styrelsen for Patientsikkerhed. Søg. Behandling. Klag over sundhedsfaglig behandling Klager over anvendelse af tvang Klag over mad, opførsel, rengøring mv. Dialog - din mulighed for at blive hørt. Styrelsen for Patientsikkerhed advarer mod mere end 50 danske læger og tandlæger. Enkelte er så farlige, at de har fået frataget deres autorisation og ikke længere må have med patienter at gøre. Sjuskede journaler, forkert medicinering og seksuelle krænkelser. Det er blot nogle af de. Styrelsen for Patientsikkerhed foretager varslede og uvarslede tilsynbesøg på alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet i løbet af året. Tilsynene skal sikre at gældende love og standarder bliver overholdt. Alle tilsynsbesøg bliver fulgt op at en rapport, der offentliggøres på styrelsens.

Forside - Styrelsen for Patientklage

Når Styrelsen for Patientsikkerhed konstaterer, at en læge har brudt loven eller har mistanke om det, er det ikke hver gang, at styrelsen anmelder det strafbare forhold til politiet. Det konstaterer statens advokat, Kammeradvokaten i en rapport, efter at gennemgået 1.165 af Styrelsens aktuelle tilsynssager mod læger »Det er rimeligt nok, at styrelsen sætter mig under skærpet tilsyn, for det drejede sig om mange mennesker, ca. 35. Og jeg overtrådte jo bestemmelserne.« Han har ikke fortrudt, at han har overtrådt reglerne, fordi han mener, at have hjulpet nogle narkomaner ud af afhængigheden, prostitution og kriminalitet På baggrund af indberetningen oprettede Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag på kiropraktoren. Styrelsen oplyste i den forbindelse, at kiropraktoren inden for 14 dage skulle fremsende det udbedte materiale til Patienterstatningen samt en redegørelse til styrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed foretager cirka hvert 3. år et rutinemæssigt tilsyn på alle de behandlingssteder, hvor de udfører kosmetisk behandling. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på tilsynsbesøget ved en stikprøve de for-hold, der fremgår af de kosmetiske og generiske målepunkter, der er offentliggjor

Global Alexa rang: # 480,171,Alexa rang i Denmark er # 1,975 Dette site primære IP-adresse er 83.136.90.205,Dens server i Denmark,Glostrup. ISP:Patientombuddet TLD:dk CountryCode:DK Denne rapport er opdateret: 03-Apr-2016 Updat L 184: Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v. (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love.(Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).) L 184: Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed har en flad og dynamisk ledelsesstruktur. Vi dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne. Enheden i Kolding har det nationale ansvar for udvikling af udvalgte fagområder og samarbejder tæt med styrelsens to andre tilsyns- og rådgivningsenheder og med andre enheder i. Hun peger på, at der ingen fodterapeuter er på tilsynslisten hos Styrelsen for Patientsikkerhed, og at der ingen fodterapeuter er i afgørelserne fra Patientombuddet. Hun er samtidig voldsomt kritisk over, at politikerne med de nye gebyrer vil favorisere store hospitaler og offentlige enheder

Styrelsen for Patientsikkerhed har en liste med afgørelser om alvorlig eller gentagen kritik truffet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Endvidere kan du finde afgørelser om kritik i forbindelse med kosmetiske indgreb. Læs om patienters oplevelser på sygehuse (nyt vindue) Se tilsynslisten (nyt vindue Høringssvar vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v. Tak for fremsendelse af høringen vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.) The latest Tweets from Anette Lykke Petri (@LykkePetri). Enhedschef, overlæge, ph.d., MPG, i Styrelsen for Patientsikkerhed. Tweeter mest om #patientsikkerhed og #sundpol Tweets er for egen regnin Styrelsen for patientsikkerhed. 01.07.2018. 1. juli 2018: Artiklen er under revision, så den kommer til at afspejle den nye organisering af Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager . Styrelsen for patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører ingen egen kompetencevurdering af dette personale. Ikke ved udstedelse af autorisationen og ikke i den efterfølgende periode. Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed fjernet tilsynslisten og har valgt, at tilsynssager skal være undtaget offentligheden

Tilsyn med sundhedspersoner - Styrelsen for Patientsikkerhed

Hun kan ikke få ordentlig besked om hvad hun fejler, hvad hun er opereret for, og hvad der er blevet bortopereret. Der står forkerte oplysninger i hendes journal, og hun får udleveret forkert medicin. Oven i købet optræder overlægen arrogant og som om det ikke var nok, vågnede hun onsdag op. Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi behandler klager fra patienter og ankesager om er..

Behandling - Styrelsen for Patientklage

The medicine must be eligible for reimbursement (if the medicine that you bought in another EU/EEA country is not marketed in Denmark, reimbursement is granted if an identical reimbursable medicine (same active substance, strength and pharmaceutical form) is available in Denmark) I 37 af de 53 tilsynssager er Styrelsen for Patientsikkerhed bekymret for, at lægerne udskriver for meget medicin til fare for patienterne. For eksempel medicin der kan føre til misbrug. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed sat lægerne under skærpet tilsyn eller givet dem påbud om at følge reglerne, når de udskriver medicin Styrelsen for Patientsikkerhed foretager cirka hvert 3. år et rutinemæssigt tilsyn på alle de behandlingssteder, hvor de udfører kosmetisk behandling. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på tilsynsbesøget ved en stikprøve de for-hold, der fremgår af de kosmetiske og generiske målepunkter, der er offentliggjor

Pas på: Her er Danmarks farligste læger og tandlæger BT

Manglende indsendelse af journalmateriale medførte en

  1. stps.dk-Styrelsen for Patientsikkerhed - patientombuddetd
  2. L 184: Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m
  3. Sundhedsfolk kritiserer nyt gebyr til styrelse - Altinget
  4. Frit og udvidet frit valg af sygehus - borger

Anette Lykke Petri (@LykkePetri) Twitte

  1. Styrelsen for patientsikkerhed - sundhed
  2. Control Med. :: Baggrun
  3. Mareridt på Herlev hospital: Ny-opereret vågnede op i egen
  4. Frit og udvidet valg af sygehus - jammerbugt
  5. Styrelsen for Patientsikkerhed STPS - YouTub
  6. Medicines bought in another EU/EEA country - Forsid

Frit sygehusvalg Vallensbæk Kommun

populær: