Home

Finansforbundet overenskomst

Danske Kreds er personaleorganisationen i Danske Bank-koncernen og repræsenterer de af Danske Banks ansatte, som er medlem af Finansforbundet FA forhandler kollektive overenskomster på de finansielle arbejdsmarked overfor hhv. Finansforbundet på penge- og realkreditområdet og Forsikringsforbundet på forsikringsområdet

Danske Kreds Finansforbundet

Tilkendegivelse af 22. december 2009. Sag nr. FV2009.0196 Poul Sørensen (5. januar 2010) Dansk Erhverv Arbejdsgiver på egne vegne og for Seden Enggård mod Socialpædagogernes Landsforbund (SL Indberetning Indberetning. Din indberetning sikrer, at vi er i stand til at behandle dine indbetalinger korrekt. Det betyder blandt andet, at indbetalingerne bliver sat ind til den rigtige medarbejder, i den korrekte periode og på den korrekte pensionsordning

19. juli 2018 kl. 18:46. Streik for flyttbare offshoreinnretninger avsluttet. I perioden 16. til 19. juli 2018 ble det holdt fjernmøter med partene over telefon basert på frivillig mekling under ledelse av mekler Carl Pette Landsoverenskomsten HK Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som har sitt arbeid i bedrifter som driver varehandel - eller annen servicevirksomhet - med mindre overenskomst er opprettet med annet LO-forbund Danske Kreds er personaleorganisationen i Danske Bank-koncernen og repræsenterer de af Danske Banks ansatte, som er medlem af Finansforbundet

Dansk Metal industriens overenskomster ny aftale 2017. Industrien har fået nye 3-årige overenskomster. Det kommer til at give et kæmpe uddannelsesløft til de ansatte og vil blandt andet give bedre vilkår for seniorer og børnefamilier og samtidig generelt sikre flere penge til alle Finansforbundet vil betragte fyringssager som juridiske overgreb. Indland. Ny overenskomst sikrer, at ansatte i finanssektoren får tandlægeforsikring med i lønpakken, skriver Politiken. Penge. Ny overenskomst giver lønstigning til 43.000 finansansatte En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om løn- og arbejdsvilkår. Overenskomsten beskriver, hvilken løn du skal have, reglerne for ferie og barsel, hvor meget der indbetales i pension, hvilke muligheder du har for uddannelse og særlige vilkår for netop dit arbejde.. Opdateret 13.25 - Finansforbundets medlemmer har med 86 pct. af stemmerne sagt ja til den overenskomst, som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandlede på plads i starten af februar. Det er en god og ansvarlig overenskomst, som vi er glade for, at medlemmerne blåstempler, lyder det fra Finansforbundet Reglerne i Industriens Overenskomst om overarbejde, forskudt tid og skiftehold er gennemskrevet. Bidraget til fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019

Overenskomst FAne

Fagbevægelsens Hovedorganisation - Talerør for 1.4 mio om arbejdsmiljø, uddannelse, velfærd, ulighed, arbejdsret, overenskomst økonomi og EU Samtlige AC-ansatte i stat, region og kommune har med OK18 fået indskrevet retten til betalt spisepause i overenskomsten. Baggrunden for kravet var et brev fra Moderniseringsstyrelsen, der gjorde det klart, at staten opfattede spisepausen som en kutyme, der ensidigt kunne opsiges

Det er nemlig ikke obligatorisk at være medlem af en fagforening, og i princippet kan du derfor sagtens få del i goderne, der forhandles hjem i de kollektive overenskomster, uden at være med til at betale for gildet. En kollektiv overenskomst gælder kort og godt for alle medarbejdere på den respektive arbejdsplads Har du overenskomst på din arbejdsplads, er der en række regler om opsigelse, som både du og din arbejdsgiver skal overholde. Advarsel fra arbejdsgiver Læs mere her En advarsel er en påtale fra din arbejdsgiver. Påtalen kan ende med en afskedigelse Overenskomst - KL . Her finder du aftalerne på det kommunale område. Basisoverenskomst. 2018 Overenskomst.

2009 - Arbejdsrette

Er du offentligt ansat og i arbejde, får du automatisk en lønforsikring med, når du melder dig ind i både HK og Hk's a-kasse. Forsikringen supplerer dine dagpenge, så du får 80 % af din hidtidige løn i et halvt år, hvis du bliver afskediget - dog fraregnet et beløb svarende til arbejdsmarkedsbidrag Sekretær i afdelingen for overenskomst og ansættelsesret. Varetager primært opgaver for afdelingens 5 advokater og 3 socialrådgivere og afdelingschefen. Oplysning af sager ift. det sociale system, AES m.fl. Gør sager parate til behandling i det arbejdsretslige system og ordinære domstole It overenskomst Find din overenskomst . 8s 1 640s ISO 200. 4000x6016 Løsning 03 09 2017 Indlæs 5 Views 2 Downloads. Nærværende overenskomst omfatter it-virksomheder, hvis primære for- retningsområde er inden for salg, udvikling og/eller drift af it, inden for it-området. 2 Hvis du stopper på dit arbejde, og du ikke har brugt alle dine feriefridage, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler fra overenskomst til overenskomst. Ifølge nogle overenskomster skal din arbejdsgiver automatisk udbetale ikke afholdte feriefridage. Ifølge andre overenskomster skal du selv bede om at få udbetalt

Personaleforeningen i Finansforbundet for et medlem mod Finansforbundet. Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 1. december 2009. Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 2009.0496 Poul Søgaard. Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DIO II ved DI for Elite-Miljø A/ »Man har altid ret til at holde fri, hvis der er et akut problem, når ens barn er sygt. Det er uden løn, medmindre man har en overenskomst, kontrakt eller personalepolitik, der siger noget andet.« du skal til graviditetsundersøgelse/ fertilitetsbehandles? »Man skal forsøge at lægge det uden for arbejdstid, men det er ofte urealistisk I Arbejdernes Landsbank har vi vores egen overenskomst med HK. Det betyder dog ikke, at vores overenskomst er helt anderledes end på det øvrige finansområde. Vi har den samme grundlæggende aftale, som Finansforbundet tilbyder sine medlemmer, men vores egen overenskomst betyder, at der er mulighed for tillægsaftaler Funktionærstatus og overenskomst hænger som udgangspunkt ikke sammen. Man kan således sagtens være funktionær efter funktionærloven uden at være omfattet af en overenskomst - og omvendt. Om man er funktionær og dermed om fattet af funktionærloven afhænger af, om man laver funktionærarbejde - f.eks. kontorarbejde eller salg Som ansat på en privat overenskomst har du i de fem år frem til din pensionsalder ret til at holde op til 32 såkaldte seniorfridage om året. Seniorfridage er ret til fri uden løn, men du kan have mulighed for at få udbetalt pension eller opsparing i stedet for

En overenskomst og ikke loven, der sikrer dig din mindsteløn? En overenskomst er en aftale mellem din arbejdsgiver og en fagforening om, hvad medarbejderne som minimum har krav på i løn og eventuelle tillæg. Mindstelønningerne her på siden gælder derfor kun på de arbejdspladser, hvor der er overenskomst Ellers kan arbejdsgiveren hæve ansættelsesforholdet. (Dette gælder dog ikke for tjenestemænd i folkeskolen). Den ansatte skal meddele sin arbejdsgiver om, hvornår arbejdet genoptages senest 3 månede

Indbetaling og indberetning - PFA Pensio

  1. CO og DI præsenterer ny overenskomst i Industriens hus. Fra venstre viceadm. direktør Kim Graugaard (DI), adm. direktør Karsten Dybvad (DI), CO-industris formand, forbundsformand Claus Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand Mads Andersen
  2. Serviceforbundet er din fagforening, når du arbejder i servicebranchen. Vi består af 10 landssammenslutninger, med eksperter i netop dit fag, din branche og din overenskomst. Vi hjælper, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads. Kontakt os i dag og hør, hvad vi kan hjælpe dig med
  3. Meld dig ind i Djøf fagforening og få mange faglige og personlige medlemsfordele. Vi sikrer dig udvikling og tryghed i dit arbejdsliv og din karriere
  4. FTFa er din direkte vej til nyt job. Vi kombinerer økonomisk tryghed med rådgivning, og tager udgangspunkt i din situation, så du kommer godt videre i job
  5. During the collective bargaining round in 2008, Finansforbundet demanded with success that all companies within the banking sector register and publish gender specific wage statistics. In addition, Finansforbundet has also funded studies regarding wage differences between men and women

Hvis du er ansat i det private, har du kun ret til omsorgsdage, såfremt det fremgår af din ansættelseskontrakt eller af den overenskomst, husaftale eller personalepolitik, der er indgået på din arbejdsplads For at få ret til dagpenge skal du kunne sætte flueben ved disse betingelser: Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år; Som fuldtidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 233.376 kr. inden for de sidste tre å Hvis du skal have ret til løn på dit barns første sygedag, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af lokale regler på arbejdspladsen. Det kan også være, at du er omfattet af en overenskomst, der giver ret til løn på barns første sygedag. Nogle overenskomster giver ret til to eller flere dages fravær med løn En tillidsrepræsentant (TR) er medlemmets nærmeste og mest personlige kontakt til fagforeningen

The latest Tweets from Solveig Ørteby (@Oerteby). Næstformand i Finansforbundet Finansforbundet december 2012 - nu 6 år 6 måneder. Høje Taastrup. Leder af sekretariatet i Danske Kreds Sekretariatsbetjening af kredsbestyrelsen, herunder • Rådgivning af kredsbestyrelsen ift. juridiske og politiske forhold • Understøtning af kredsbestyrelsens udvalg og ansvarsområder, herunder rådgivning, sparring og varetagelse. Det er arbejdsgiveren der har bevisbyrden for, at tvingende årsager foreligger. Ifølge Arbejdsmiljøloven har en arbejdsmiljørepræsentant samme beskyttelse mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold som en tillidsrepræsentant inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område Kilder: Fagforeningernes hjemmesider. NOTER: (1) Krifa Light, (2) Frie Favorit, (3) Kontraktspiller med løn på 500.001 og derover, (4) Månedsløn over 23.854,50 kroner, eksklusiv personaleforeningernes kontingent, (5) Ansat i Danmark, (6) Ansat i stat, region, kommune, offentlig institution o.l., efter overenskomst i en ikke ledende stilling, (7) Fagforeningskontingent + STATE.

Nyheter Riksmeklere

På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål Interesseret i at blive Private Banking kunde hos Danske Bank? Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne Ni.dk er et manuelt indekseret linkkatalog, der leverer den bedste indgang til den danske del af internettet. Når du søger information om et givent emne, præsenterer Ni.dk de bedste hjemmesider på en nem og overskuelig måd CO10's medlemsorganisationer (Medlemstal pr. 1. januar 2019) Politiforbundet Formand: Claus Oxfeldt Medlemmer: 11.818 www.politiforbund.dk . Centralforeningen for Stampersone Offentlige lønskalaer Her finder du lønskalaer m.v. for det offentlige lønsystem fra 2005 og frem. Lønnen består af en anciennitetsbestemt basisløn samt funktions-og /eller kvalifikationsløn

Med Lessors vagtplanlægssystem bliver din vagtplanlægning effektiv og smidig. Vagterne er samlet et sted, og du styrer det hele online. Så slipper du for, at informationer går tabt i papirmængden NYA - Network of Young Academics, København. 210 likes. NYA er et netværk for unge akademiker-medlemmer i Finansforbundet. Velkommen til vores Facebook side Ferie med løn eller feriepenge. Hvad er forskellen på optjeningsår og ferieår? Hvem er omfattet af ferieloven. Har alle ret til 5 feriefridage Bliv medlem af Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle. Det Faglige Hus er meget mere end bare billig, vi yder ordentlig service og fuld faglig tryghed

Landsoverenskomsten HK-NY - Handel og kontor 2016 Virke

Fakta: Her den nye industri-overenskomst - borsen

populær: