Home

Personhenførbar definition

Alt du bør vide om persondataloven - få overblikket her

onychomadesis; onychoptosis; aplastic anonychia separation of the nail plate from the proximal nail bed ± transient arrest of nail growth and Beau's line formation; occurs secondary to local trauma (e.g. subungual haematoma), dermatopathologies characterized by matrix scarring, local inflammation or infection, peripheral vascular disease, severe Raynaud's, or as a familial trai Den definition betyder, at man ikke kan nøjes med at se isoleret på persondata i ét system, de skal ses i sammenhæng med de andre steder, hvor data behandles. Ifølge forordningen betyder behandling af data enhver ting, man overhovedet kan gøre med data: indsamling, videregivelse og bearbejdning - alt Define bastard. bastard synonyms, bastard pronunciation, bastard translation, English dictionary definition of bastard. n. 1. Offensive A person born to parents not married to each other. 2. Slang a. A person considered to be mean or contemptible. b. A person, especially one.. P A S S W O R D ˘ HVAD ER PERSONDATA? Persondata er alle typer oplysninger, der vedrører en persons private og professionelle/o˜ entlige liv. INDRE FORHOL

Henrik Vinther Fredag, 4. august 2017 - 5:29 16. I løbet af de seneste otte måneder har Aarhus Stadsarkiv haft én enkelt person siddende til at gemme dokumenter i en database. 1,2 millioner dokumenter har han på noget nær fuldtid scannet ind i systemet Driftsinfo: Der kan i øjeblikket opleves problemer med adviseringer. Vi undersøger problemet og beklager meget de evt. gener, det måtte medføre. Du kan skrive til teknisk support, hvis du oplever tekniske problemer.Se aktuel driftsstatus under Driftsinfo nederst på siden. Skriv til retten via din sag, hvis du har spørgsmål til den sag, du er part i Define bastardising. bastardising synonyms, bastardising pronunciation, bastardising translation, English dictionary definition of bastardising. tr.v. bas·tard·ized , bas·tard·iz·ing , bas·tard·iz·es 1 Looking for online definition of NASTAD or what NASTAD stands for? NASTAD is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms. NASTAD - What does NASTAD stand for? The Free Dictionary

Esperanto: ·newly··first-person singular present indicative of nover third-person singular present indicative of nover first-person singular present subjunctive of nover third-person singular present subjunctive of nover second-person singular imperative of nove Dutch: ·(transitive) to keep (in a particular state) Je moet je tanden goed schoon houden. You should keep your teeth properly clean. Ik kan mijn ogen niet meer open houden. I can't keep my eyes open anymore. Hou je handen thuis! Keep your hands off!· (transitive, of animals) to keep, to care for Ik. withstand definition: 1. to be strong enough, or not be changed by something, or to oppose a person or thing successfully: 2. to receive without being changed or damaged by something powerful; bear: . Learn more Medical Definition of frontoparietal: of, relating to, or involving both frontal and parietal bones of the skull. Learn More about frontoparietal. Share frontoparietal. Post the Definition of frontoparietal to Facebook Share the Definition of frontoparietal on Twitter The World's most comprehensive professionally edited abbreviations and acronyms database All trademarks/service marks referenced on this site are properties of their respective owners

Onychoptosis definition of onychoptosis by Medical dictionar

 1. Looking for online definition of FJER or what FJER stands for? FJER is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms. FJER - What does FJER stand for? The Free Dictionary
 2. Looking for online definition of onychophosis in the Medical Dictionary? onychophosis explanation free. What is onychophosis? Meaning of onychophosis medical term. What does onychophosis mean? Onychophosis | definition of onychophosis by Medical dictionary
 3. Area of Effect In EverQuest 2 this is an attack or spell that upon casting affects the entire area around the caster within a certain radius

Stub definition: The stub of a cigarette or a pencil is the last short piece of it which remains when the... | Meaning, pronunciation, translations and example MOT meaning: 1. a test that all UK road vehicles more than three years old have to pass each year in order to prove that they are safe to drive: 2. to put a road vehicle through an MOT: . Learn more lysning er den pr. definition personhenførbar. » Ved vurderingen af om en person er identificer-bar ud fra en given oplysning, skal alle hjælpe-midler, der med rimelighed kan tænktes bragt i anvendelse for at identificere den pågældende person, tages i betragtning. » Et eksempel: Der indsamles spørgeskemaer fra en række personer

Scandinavian definition is - the North Germanic languages. How to use Scandinavian in a sentence Artiklen henvender sig til sygeplejersker på bachelorniveau og opefter. Den redegør for de overvejelser, man må gøre sig, når man skal vælge data til at belyse en problemstilling og efterfølgende evaluere udvælgelsen Something that is inappropriate or unacceptable behavior is unseemly. It's a gentler, somewhat nicer word for inappropriate than its synonyms, the in words: indecent, indecorous, indelicate, inelegant, inept — well, you get the idea

A mausoleum is a building that contains a tomb or tombs. The Taj Mahal, built by Shah Jahan as a monument to his third wife, Mumtaz Mahal, is the world's most famous mausoleum Dermed tror mange, at informationen ikke er personhenførbar. Gennem en persons internetudbyder kan man dog i mange tilfælde identificere en bestemt fysisk person ved at kende IP-adressen. Selvom en markedsføringsansvarlig ikke selv kan se, hvilken person, der gemmer sig bag IP-adressen, kan. NOTE: Det er efter dansk lovgivning strengt forbudt at slå andres CPR numre op og benytte sig af dette Generelt Dette udnytter en gammel fejl på tinglysning.dk, hvor at man ved hjælp af brute force kan skaffe sig et CPR-nummer på en vilkår person, ved hjælp fra deres fulde navn og fødselsdag

Advokat om ny persondatalov: Hammeren falder prompte, hvis

Bastard - definition of bastard by The Free Dictionar

Trossamfund i færd med at digitalisere hele verdens stamtr

 1. ar: Er du klar til GDPR med Niels Dahl-Nielsen 1. Disclaimer and copyright notice • The presentation is for information purposes only, is general in nature, and is not intended to and should not be relied upon or construed as a legal opinion or legal advice regarding any specific issue or factual circumstance
 2. Data giver mulighed for kortere køer i myldretiden ved løbende at regulere trafiklys og hastighedsbegrænsning. Men hvis data fra sensorerne i vejbanen sættes sammen med andre datasæt, for eksempel GPS-information, kan det blive til personhenførbar information, hvis GPS-enheden er koblet til en bruger
 3. UVVU skal offentliggøre en årlig beretning om deres virksomhed, som bl.a. skal beskrive samtlige behandlede sager vedrørende videnskabelig uredelighed i ikke-personhenførbar form, jf. UVVU-bekendtgørelsens § 16. Årsberetningerne kan læses på UVVU's hjemmeside
 4. Adobe is changing the world through digital experiences. Our creative, marketing and document solutions empower everyone — from emerging artists to global brands — to bring digital creations to life and deliver them to the right person at the right moment for the best results
 5. -Begrænse mængden af personhenførbar information der kan opsamles og -Der er ingen global definition af privacy, så metode til måling skal virke med de fleste definitioner •Vurdering skal kunne afspejle løbende ændringer i systeme
 6. bejdet en definition af naboskab ud fra 10 rumlige attri- Statistik har en række krav omkring personhenførbar-de indgår i hver inddeling. Modellen anvender derfor. hed, som gør det umuligt.

minretssag.d

 1. Der findes ikke en standardiseret definition af, hvad statistik er. Så afgrænsningen mellem indsamling af informationer om en gruppe af personer i modsætning til én person er ikke knivskarp. Danmarks Statistik har nogle retningslinjer, som man følger hos Geomatic, men Martin K. Glarvig kunne godt tænke sig nogle generelle regler
 2. P.H. Johansson <ph> skrev i en meddelelse news:6196 > Det sidste der er sket er, at han påstår, at hans advokat har set > materialet igennem og siger, at bilens nuværende ejer godt kan kræv
 3. isteriet bemærker, at det er intentionen at indsamle disse data i personhenførbar form via anvendelse af elevens UNI-Login
 4. Denne privatlivs- og persondatapolitik er sammenfattet for bedre at kunne oplyse dig som kunde om, hvilke persondata BusinessNow behandler, og hvordan vi behandler dem - persondata skal forstås som al personhenførbar data

Bastardising - definition of bastardising by The Free Dictionar

Contextual translation of culture into Indonesian. Human translations with examples: apa, budaya, kultur, javanes budaya, kejutan budaya, kebudayaan yhg Definition af begreber. DDKM: Den Danske KvalitetsModel. Målgruppe - modtagelse. Klinisk personale. Formål. Sygehusapoteket ønsker at medvirke til øget patientsikkerhed og samtidig være medvirkende til, at sygehusene i regionen lever op til DDKM på området omkring mærkning af lægemidler

•Personhenførbar, så anonymisering er nødvendig •Pseudonymisering godkendt af erhvervsministeriet -Baseret på envejsfunktioner (f.eks. Hasfunktioner som md5 særligt den nye definition af UTH i sektorovergange, og hvad den forventes at betyde. Derudover vil der være faglige oplæg og gruppedrøftelser. Deltagerne skal blandt andet drøfte, hvordan der fremadrettet i lokale netværk skal arbejdes med læring vedr. UTH i sektorovergange. Finansiering af dagen afholdes af Fælleskommunal

NASTAD - What does NASTAD stand for? The Free Dictionar

Det diskuteres ofte, hvem der ejer de data, som udveksles via internet. Dette spørgsmål kommer særligt op i forbindelse med spørgsmål om privacy eller privatlivets fred, men også i stigende omfang i forbindelse med hele diskussionen om web 2.0 (eller i virkeligheden måske web 3.0), som i høj grad handler om, at brugere genererer data for forskellige webtjenester, som de benytter, og. Den anden gruppe benævnes i rapporten som digital initiates, som kan oversættes til personer med tillærte erfaringer. De er ikke unge per definition og har fået deres viden om med den digitale teknologi gennem f.eks. uddannelse eller arbejde og har andre synspunkter end børn af den digitale tidsalder Endelig er kontrollen med manuelle lønomkonteringer udgået, idet anvendelsen af timeregistreringssystemet ift. frikøb har medført, at der i dag kun er ganske få af disse bilag og idet omkonteringerne samtidig ikke har nogen personhenførbar og udbetalingsmæssig konsekvens

nove - Wiktionar

Meddelelser og aftaler underskrevet med digital signatur er principielt lige så bindende juridisk set som hvis de er underskrevet med en traditionel håndskreven underskrift. Fremsendelse af e-mail med fortrolige personoplysninger En e-mail adresse er en personhenførbar oplysning i lighed med et navn og en postadresse, også selvom adressen hver HANNE REINTOFT - I HALL OF FAME PÅ DENNE BLOG Heltinde, social frontkæmper, samfundsrevser, idol, - Hanne Reintoft er second to none ! April 2017 gennemførte jeg et interview med Hanne Reintoft på 43 minutter hvor Hanne Reintoft kommer med en bredside til socialpolitikken i Danmark - måske et af de sidste interviews der blev udført med Hanne Reintoft - Tak til Hanne R. for at give tid.

houden - Wiktionar

Skjult overvågning og profilering med henblik på målrettet markedsføring kan ikke accepteres. Selvom der på forhånd er indhentet samtykke af forbrugeren bør beslutningsgrundlaget være meget højt, især fordi business intelligence systemer idag er så avancerede, at man er i stand til at profilere en forbruger mere og mere ud fra færre og færre oplysninger Der stilles også krav om, at oplysninger ikke må opbevares i personhenførbar form i længere tid, end det er nødvendigt for projektets gennemførelse. Ved projektets afslutning skal oplysningerne slettes eller anonymiseres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i undersøgelsen

Bemærkninger til forordningsforslaget . Almindelige bemærkninger. 1. Indledning. De sidste 5 års inspektioner af lægemiddelbeholdningerne har vist, at kontrollen med disse ikke lever op til sikkerhedsmæssige hensyn Den tekniske definition på en handling (dokument) er fremstilling i skrift eller billede eller optagelse der kan læses, aflyttes eller på anden måde opfattes ved hjælp af teknisk hjælpemiddel (TFF, kapitel 2, § 3). Det gælder også oplysninger, der ligger på edb Jeg har på http://55.5cm.dk/filer/irc-logs/TuVae.txt en lille tekstfil der nævner flere personer (5 styks) der skriver på de danske nyhedsgrupper Du håndterer potentielt personhenførbar data, hvis du har adgang data, der kan relateres til individer. Hvis du har medarbejdere, så håndterer du deres data. Derfor er næsten alle virksomheder omfattet af forordningen. Definition Planlægning Dataindsamling Analyse Rapportering. 24 hour hardware portal. Ved ikke om årsagen til ikke at ku` få totalslettet sin brugerkonto, måske skyldes, at hol bl.a. fører intern statistik på brugerne, hvorfor en bruger med f.eks. dårlig omtale/banning etc. ikke bare skal ku` starte forfra som ny jomfruelig bruger. Der findes nok måder at omgåes tingene på, men det spilfægteri ligger så ikke lige til mig

I forhold til definition af nærmeste pårørende, kan formuleringen heraf ske på samme måde som i vejledning om forudgående fravalg af livforlængende behandling (VEJ nr. 33 af 11/4-2012). Der er flere steder nævnt en anden sundhedsperson med faglig indsigt på området Dels kan vi sikre ansvarlighed for ytringer og autorisere adgang til sites uden at ytringen gøres personhenførbar, dvs. Berlingske kunne have et ytringsfrihedsvenligt brugerforum uden de rabiate kværulanter som altid forstyrrer debat. c) Det som du kalder National suverænitet overser at det forudsætter at folket har magten

WITHSTAND meaning in the Cambridge English Dictionar

Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende bestemmelse i § 4 b, stk. 3, hvorefter der er mulighed for at give tilskud til gennemførelse af aktiviteter, der hverken har et decideret forskningsformål eller falder inden for en klassisk definition af forskning, men som har til formål generelt at fremme interessen for forskning Et eksempel hvor man gør det er f.eks. et almindelig Folketingsvalg hvor man tager ansvaret for at sikre at stemmen ikke bliver personhenførbar og til gengæld kan gøres til genstand for generel sekundær databehandling. Du kan smide alle stemmer i et Cloud-system uden det skaber problemer

Forespørgsel vedr. definition af området for indberetning til det nye særlige register for rituelle omskæringer af drengebørn. består af blot eet enkelt tal, et formodentlig trecifet heltal, som ikke er personhenførbar, hverken på patient eller behandlerside, idet tallet udelukkende. Formålet er, at genoptræningsplaner udfyldes og videregives korrekt på grundlag af en ensartet regional retningslinie. Retningslinien indeholder en beskrivelse af målgruppe, formål, definition af kernebegreber, fremgangsmåde for udarbejdelse af genoptræningsplaner, indhold, standarder og indikatorer. 2.2 Med den foreslåede definition udvides begrebet til også at omfatte tilfælde, hvor der foreligger et samtykke fra en nærmeste pårørende eller værge til en foranstaltning, men som patienten i ord eller handling modsætter sig. Det bemærkes, at den foreslåede definition ikke ændrer ved psykiatrilovens tvangsbegreb. Til § Således bør disse data bør ikke udleveres til private virksomheder, men bør analyseres og bearbejdes af et offentligt universitet eller via Damarks Statistik, hvor fortroligheden bevares. Hvis data ønskes udleveret til private virksomheder eller institutioner bør det ske på en ikke-personhenførbar måde Begrebet kontekst er søgt defineret af mange teoretikere. De fleste har til formål at definere den kontekst, der gør sig gældende for et enkeltstående individ. Anind Deys definition forholder sig dog specifikt til interaktionen mellem menneske og maskine: Context is any information that can be used to characterize the situation of an.

Read this essay on Baker. Come browse our large digital warehouse of free sample essays. Get the knowledge you need in order to pass your classes and more. Only at TermPaperWarehouse.co To år med engrosmodellenHindsgavl Slot, 14. juni 2018. Mathilde vil på dagen give mødedeltagerne en opdatering på de sidste nye lovbestemmelser indenfor restanceprocedure i Engrosmodellen og vigtig baggrundsviden, som skal hjælpe i dagligdagen til at håndtere komplicerede kundeforhold Search among more than 1.000.000 user manuals and view them online in .pd Direktivets definition af register er gengivet i lovens § 3, nr. 3. Ifølge Datatilsynets praksis 47 skal materialet for at kunne betragtes som et register være struktureret efter bestemte kriterier, og formålet med struktureringen skal være at kunne finde frem til oplysninger om bestemte personer. Herefter vil f.eks. en samling af navne og.

Frontoparietal Medical Definition Merriam-Webster Medical

Scribd is the world's largest social reading and publishing site Takeaways: - Blive klædt på til den kommende EU-forordning - Gå i dybden med hvad man skal være opmærksom på i forhold til data - Indblik i hvem der er omfatt DDD . En DDD (Defineret DøgnDosis) er en enhedsbetegnelse, der benyttes ved sammenlignende opgørelser af forbruget af lægemidler. En DDD er således en statistisk måleenhed og afspejler ikke nødvendigvis den faktiske dosis, som gives til en patient på en bestemt indikation

Vi antager, at du godt kan lide denne præsentation. Hvis du vil hente den, anbefal denne præsentation til dine venner i enhver social netværk Det er i den forbindelse ikke nok at udelade partens navn, idet der er tale om en personhenførbar oplysning, så snart sagen kan identificeres eksempelvis ved hjælp af et journalnummer. Sagen må derfor helt udelades. (Det ville være muligt at medtage selve den oplysning, at sagen er udeladt.

populær: