Home

Ge3 yhteinen maailma

GE3 - Yhteinen maailma. Lukio. OPS 2016. Length 38 h Subject Maantiede. Type Nonstop. Instructions for Muikku. Trouble with Muikku? helpdesk(a)muikkuverkko.fi. GE3 Yhteinen maailma study guide by milla_ylisoivio4 includes 122 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades By Aarne Hagman in Asutus - GE3, GE2 Sininen planeetta, GE3 Yhteinen maailma, Ihmistoiminnan alueellinen rakenne - GE3, Keskukset ja periferiat - GE3, Kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen - GE3, Kulttuurimaantiede, Kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla - GE3, Kuvakoosteita, Luonnonmaantiede. GE3 - Yhteinen maailma Oppimispäiväkirja 1 Johdanto 2 Kulttuuri 3 Kehitys 4 Väestö 5 Kaupunkeja ja maaseutua 6 Luonnonvarat 7 Metsät 8 Ruoantuotanto 9 Energia ja kaivannaiset 10 Liikenne ja vuorovaikutus 11 Talouden globalisaatio 12 Maisemat ja aluesuunnittelu Kurssipalaut

Peda.net > Kotka > Lukiokoulutus > Karhulan lukio > Opiskelu > Oppiaineet > Maantiede > GE3 Yhteinen maailma (ops2016) Sisäänkirjautuminen. Maantiede Ge2 Yhteinen maailma. Ge3 Riskien maailma. Bi1 Eliömaailma. B2 solu ja perinnöllisyys. Bi3 Ympäristöekologia. Bi4 Ihmisen biologia. Te1 Terveyden perusteet Tämän sivun lisenssi Peda.net yleinen lisenssiPeda.net yleinen lisenss

GE3 - Yhteinen maailma - Muikku - otavanopisto

  1. GE3 Yhteinen maailma (LOPS 2016) 13 € / oppilas Paavo Ikonen, Lotta Laitinen ja Anna Virolainen Koska ympäristö ja tila on arvojemme ja uskomustemme värittämä, voimme muuttaa sitä
  2. taan, väestön jakautumiseen, muuttoliikkeeseen ja pakolaisuuteen, kaupungistumiseen sekä energiavarojen jakautumiseen, talouteen ja maailmankauppaan
  3. Vierailijat eivät pääse tälle kurssille. Kirjaudu sisään. Jatka. GE3 Yhteinen maailma
  4. taa maailmanlaajuisesti. Kurssin nimeen sisältyy myös vastuu yhteisestä maailmasta: se mitä tapahtuu ja miten toimitaan muualla, liittyy myös omaan elämäämme. Ja vastaavasti omat tekomme vaikuttavat myös muuhun maailmaan
  5. taa maapallolla ja avaruudessa. Tutkimuksen kohteina ovat mm. kulttuuriin, politiikkaan, talouteen ja väestöön liittyvät ilmiöt sekä yhteiskunnan ja luonnon välinen vuorovaikutussuhde ja ihmisen toi
  6. nan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoi

Manner 3 Yhteinen maailma tutustuttaa ihmismaantieteen maailmaan: ihmisen toimintaan, väestön jakautumiseen, muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, kaupungistumiseen, energiavarojen jakautumiseen ja maailmankauppaan. Manner 3 digikirja sisältää samat tekstit ja kuvat kuin painettu oppikirja Manner 3 Yhteinen maailma tutustuttaa ihmismaantieteen maailmaan: ihmisen toimintaan, väestön jakautumiseen, muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, kaupungistumiseen, energiavarojen jakautumiseen ja maailmankauppaan.Manner 3 digikirja sisältää samat tekstit ja kuvat kuin painettu oppikirja GE1 Maailma muutoksessa. by Merja Kuisma on 30 November 2018 GE3 Yhteinen maailma. by Merja Kuisma on 1 October 2018 Reusable; Best practices. by Merja. MAX manner alkaen 2 €. Ilmoituksia yhteensä 10359, Myydään käytetty, ostetaan ja rekrytoidaan. Kaikki MAX manner-ilmoitukset sivustoilta Tori.fi, Nettiauto.com.

GE3 Yhteinen maailma. Millaisia kulttuurieroja on maailman eri alueilla? Mitkä ovat kaupungistumisen edut ja haitat? Miten turvata luonnonvarojen riittävyys myös.

GE3 Yhteinen maailma Flashcards Quizle

Kurssin sisällöt pohjautuvat pakollisiin GE1- ja GE2-kursseihin. Ajatuksena on, että perustiedot maapallon luonnonmaantieteestä ja kulttuurimaantieteestä ovat jo olemassa. Riskien maailma -kurssissa syvennytään riskien esiintymiseen, vaikutuksiin, torjuntaan, ehkäisemiseen, varautumiseen ja tulevaisuuden näkymiin ajankohtaisen tiedon. GE3 Yhteinen maailma Kurssilla pohditaan ajankohtaisia ihmismaantieteen ilmiöitä kuten väestönkasvu, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, luonnonvarat, verkostoituminen sekä kehittyneisyys. Näitä tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Kurssilla opitaan vaihtoehtoja, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta Riskien maailma (GE3) Riskien maantiedettä kutsutaan myös hasardimaantieteeksi. Hasardi tarkoittaa uhkaavaa vaaraa tai riskiä. Maantieteen riskit voidaan jakaa luonnon riskeihin, ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyviin riskeihin, ihmiskunnan riskeihin sekä teknisiin riskeihin 1. Maailma muutoksessa (GE1) 3. Yhteinen maailma (GE3) 4. Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (GE4) Elämänkatsomustieto 2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2) 3. Yksilö ja yhteisö (ET3) 4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4) 6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6) Filosofia 3.

Yhteinen maailma (GE3) 4. Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (GE4) Elämänkatsomustieto 2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2) 3. Yksilö ja yhteisö. GE01 Manner GE1, Maailma muutoksessa (2016 tai uudempi) OTAVA 978-951-1-29309-5 GE02 Manner GE2, Sininen planeetta (2016 tai uudempi) OTAVA 978-951-1-29310-1 GE03 Manner GE3, Yhteinen maailma (2017) OTAVA 978-951-1-29311-8 GE04 Manner GE4, Geomedia (2018) OTAVA 978-951-1-29312-5 GE05 Ei oppikirjaa GE06 Ei oppikirjaa Myös digikirjat käyvät. Lukion kurssien hintojen muutokset lukuvuodelle 2019-2020. Seuraavien suomenkielisten lukion kurssien hinnat nousevat lukuvuonna 2019-2020 14,50 €:on: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, fysiikka, historia, kemia, matematiikka sekä kaikkien oppiaineiden kertauskurssit

University of Helsinki. P.O. Box 33 (Yliopistonkatu 4) 00014 University of Helsinki, Finland Phone: 02941 91 GE3 Yhteinen maailma Geos 3 Yhteinen maailma, 978-952-63-4612- GGE4 Aluetutkimus Geos 4. Aluetutkimus. SanomaPro 978-952-63-1690-1 GGE9 Kursseilla GE1 - 4 käytetyt kirjat Matematiikka yhteinen MAY1 Luvut ja lukujonot MAY1 Luvut ja lukujonot OTAVA Matematiikka,pitkä Kaikki kirjat Otavalt GE3 Yhteinen maailma. Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta

1. Maailma muutoksessa (GE1) Geos 1 - Maailma muutoksessa (Sanoma Pro) 2. Sininen planeetta (GE2) Syventävät kurssit 3. Yhteinen maailma (GE3) 4. Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (GE4) FYSIIKKA. Pakolliset kurssit 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Tabletkoulu: Fysiikka luonnontieteenä; sähköinen materiaali. 2. Lämpö (FY2. Geos 2 yhteinen maailma alkaen 10 €. Ilmoituksia yhteensä 141639, Myydään käytetty, ostetaan ja rekrytoidaan. Kaikki Geos 2 yhteinen maailma-ilmoitukset.

GE3 Yhteinen maailma ITSENÄISESTI (Kannaksen lukio, Rousku) kopio 1. Ge2 ITSENÄISESTI Sininen planeetta (Kannaksen lukio, Rousku) kopio 1. Ge1.2 Maailma muutoksessa. GE3 Riskien maailma (Siilinjärven lukio 1516, HAN) GE2.3 Yhteinen maailma (Siilinjärven lukio 1516, HAN) GE2.2 Yhteinen maailma (Siilinjärven lukio 1516, HAN

Ge3 Riskien maailma 5.jakso (Ge3 2015-2016) Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialuee GE3 Yhteinen maailma (Manner 3) GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (Geos 4) Soveltavien kurssien materiaalista tiedotetaan ennen kurssien alkua Terveystieto (TE) TE01: Terve 1 Terveyden perusteet, SanomaPro (LOPS 2016) Oppikirjaksi voi valita joko painetun kirjan tai digikirjan. TE02: Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys Sanoma Pro (LOPS 2016) Oppikirjaksi voi valita joko painetun kirjan tai digikirjan otat tehtävät käyttöön vasta myöhemmillä kursseilla. GE2, GE3 ja GE4 -kursseille tehtäviä on kolme per kurssi. Tehtävät on järjestetty niin, että ensimmäinen on helpoin ja viimeinen vaikein. Joissakin tehtävissä myös ohjeistetaan käyttämään aiemmin opittuja taitoja, joten siksi tehtävät kannatta

Prezi is a cloud based presentation software that opens up a new world between whiteboards and slides. The zoomable canvas makes it fun to explore ideas and the connections between them GE3 Yhteinen maailma-kurssilla syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta ja sitä, miten ihmistoiminta jäsentyy maapallolla. Kurssi sopii myös yhteiskuntaopista kiinnostuneille. GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta on kurssi, jossa käytetään aiempien maantietee

GE3 Yhteinen maailma (ops2016) - Peda

View Anna Virolainen-Hynnä's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Anna has 14 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Anna's connections and jobs at similar companies ENA10 - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen. Espanja. EAB31 - Hyvää päivää, hauska tutustua. EAB32 - Näin asiat hoituvat. GE3 - Riskien maailma. GE4. View Paavo Ikonen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Paavo has 4 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Paavo's connections and jobs at similar companies GE3 Yhteinen maailma : Yhden käyttäjän lisenssi Manner 3 Yhteinen maailma tutustuttaa ihmismaantieteen maailmaan: ihmisen toimintaan, väestön jakautumiseen, muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, kaupungistumiseen, energiavarojen jakautumiseen ja maailmankauppaan. Manner 3 digikirja sisältää samat tekstit ja kuvat kuin painettu oppikirja

Dysleksikon maailma on erilainen. Vaikka maailma on varmasti meille yhteinen, niin jäsennämme sen eri tavoin. Dyslektikon maailma on täynnä jännittäviä yllätyksiä ja uusia yhteyksiä. GE3 Yhteinen maailma GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta koulukohtaiset soveltavat kurssit: GE5 Maantieteen kertauskurssi GE6 Karttakurssi Uskonto ev.lut GE1 Maailma muutoksessa GE2 Sininen planeetta GE3 Yhteinen maailma GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta GE5k Kertauskurssi FY1 Fysiikka luonnontieteenä FY2 Lämpö FY3 Sähkö FY4 Voima ja liike FY5 Jaksollinen liike ja aallot FY6 Sähkömagnetismi FY7 Aine ja säteily FY8k Fysiikan kokonaiskuva FY9k Työkurssi FY10k Tähtitied Ge3 Yhteinen maailma. Otava. 2017. Kurssin suorittaminen Suoritusohjeet: 1. Lue seuraavalla tunnilla käsiteltävä(t) aihee(t) etukäteen. Näin vältä GE3 Yhteinen maailma syventävä kurssi 3 GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta syventävä kurssi 2 FY Fysiikka pakollinen aine.

Pauliinan opesivut: Ge2 Yhteinen maailma

GE3. Yhteinen maailma. Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta GE3 Yhteinen maailma Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta

GE3 Yhteinen maailma - Peda

  1. nan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoi
  2. nan alueellisten piirteiden tuntemusta. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä
  3. GE1 Maailma muutoksessa (vGE03) Valtakunnalliset syventävät kurssit GE2 Sininen planeetta (GE01) GE3 Yhteinen maailma (vGE01) GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (vGE04) Fysiikka Pakollinen kurssi FY1 Fysiikka luonnontieteenä (vFY01) Valtakunnalliset syventävät kurssit FY2 Lämpö (vFY02) FY3 Sähkö (vFY06) FY4 Voima ja liike (vFY04
  4. GE1 - GE4 Manner GE1, Maailma muutoksessa, Otava, painettu kirja tai digikirja GE2 Sininen Planeetta, Otava GE3 Yhteinen maailma, Otava GE 4. Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta, Otava PSYKOLOGIA PS1 - PS5 Oivallus, psykologiaa lukiolaiselle 1-5, Otava FILOSOFIA FI1 Idea 1 Johdatus filosofiaan, Otava TERVEYSTIETO TE1 - TE3 Terve 1

GE3 Yhteinen maailma (LOPS 2016) - Tabletkoul

GE1 pakollinen Maailma muutoksessa GE2 syventävä Sininen planeetta GE3 syventävä Yhteinen maailma GE4 syventävä Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta GE6 soveltava Kertauskurssi FYSIIKKA FY1 pakollinen Fysiikka luonnontieteenä FY2 syventävä Lämpö FY3 syventävä Sähk Myydään lukiokirjojaFY1 FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄFY2 LÄMPÖ -> myytyMAY1 Luvut ja lukujonotHuippu 3 mab3 geometriaMANNER GE1 MAAILMA MUUTOKSESSAMANNER GE2 SININEN PLANEETTAMANNER GE3 YHTEINEN MAAILMA15 e/kpl + postitNouto Riihimäki tai itä-Pasil Purojen Helsinki - virtaava vesi kaupungin kahleissa Ruth, O. P. J. & Tikkanen, M. J., 2001, Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan, Kaupunki ja sen ympäristö.

Sauvan sisällä on Van de Graaff -generaattori. Sauva varautuu positiiviseksi. Sauvan päällä oleva alumiinikappale varautuu positiiviseksi. Sauva ja alumiinikappale alkavat hylkiä toisiaan GE3 Yhteinen maailma SY. Kurssilla pohditaan ajankohtaisia ihmismaantieteen ilmiöitä kuten väestönkasvu, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, luonnonvarat, verkostoituminen sekä kehittyneisyys. Näitä tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Kurssilla opitaan vaihtoehtoja, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta GE2 GE3 2- 3.vt sy 2-.vt sy GE5 3.vt so GE6 2-3.vt so GE8 2-3.vt so GE4 (2)-3.vt sy GE7 2-3.vt so Maailma muutoksessa Sininen planeetta Yhteinen maailma Geomedia -tutki, Kertauskurssi Tutkiva maantiede Suomen maantiede Talousmaantied

GE3 Yhteinen maailma GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta. 20. Lukiokohtaiset kurssit GE5 Maantieteen kertauskurssi Maantieteen reaalikokeeseen valmentava kurssi Yhteinen maapallomme -FY1-Fysiikka luonnontieteenä -FY2-Lämpö-FY3-Sähkö -FY4-Voima ja liike -FY5-Jaksollinen liike ja aallot -FY6-Sähkömagnetismi-FY7-Aine ja säteily -GE1-Maailma muutoksessa -GE2-Sininen planeetta -GE3-Yhteinen maailma -GE4-Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta -HI1-Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa -HI2 GE 3 Yhteinen maailma €Ge3, Tellus 3 (e-Oppi). Sähköinen oppikirja. €Älä osta kirjaa etukäteen. €Kirjan osto-ohjeet kerrotaan ennen jakson alkua Aika: lauantai 12.11.2016 klo 9.00-14.00 Paikka: Oulun yliopiston Linnanmaan kampus, mikroluokka MA343 Kohderyhmä: maantiedettä lukiossa tai peruskoulun yläluokilla opettavat opettajat Sisältö: Koulutuksen tarkoituksena on antaa uusia työvälineitä geomedian käyttöön maantieteen opetuksessa GE01 Maailma muutoksessa GEOS 1 Maailma muutoksessa SanomaPro GE2 Yhteinen maailma Geos 2, Yhteinen maailma SanomaPro GE3 Riskien maailma GEOS 3, Haasteiden maailma SanomaPro GE4 Aluetutkimus GEOS 4, Aluetutkimus SanomaPro BI6 Biologian ja maantieteen kertauskurssi YO Maantiede (Lukion maantieteen kertauskirja) j

Manner (LOPS 2016) - Otava Oppimisen palvelu

NORSSIN LUKION KURSSIKIRJAT lv.2018-2019 päivitetty 2.10.2018 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottava GE1 GEOS 1, Maailma muutoksessa, Sanoma Pro 2016 GE2 GEOS 2, Sininen planeetta, Sanoma Pro 2016 GE3 GEOS 3, Yhteinen maailma, Sanoma Pro 2017 GE4 GEOS 4, Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta, Sanoma Pro 2017 GE5 GEOS 5, Kertauskirja, Sanoma Pro (uusin painos) MATEMATIIKKA, LYHY Oppimateriaalit lv. 2018-2019. Kirjojen digitaaliset versiot käyvät myös. Kielten käytettyjen oppikirjojen tehtäväosioiden tulee olla puhtaat GE3 (VS) Yhteinen maailma 2. vsk Maa ihmisten kotina: maapallon väestö ja asutus, erilaiset kulttuurit, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen, luonnonvarojen käyttö, liikenne ja matkailu. Numeroarviointi. GE4 (VS) Geomedia 2. vsk Kehitys maailman eri alueilla, aluesuunnittelu ja geomedia (esimerkiksi erilaiset internetin karttaohjelmat) Maailma muutoksessa GE1 GE3 Riskien maailma S LOPS 2016 SYVENTÄVÄ KOOD I KOOD I KURSSINIMI VANHA P/S Sininen planeetta GE2 GE1 Sininen planeetta P Yhteinen maailma GE3 GE2 Yhteinen maailma P Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta GE4 GE4 Aluetutkimus S USKONTO VANHA LOPS LOPS 2016 PAKOLLINEN KOOD I KOOD

GE3 Yhteinen maailma GE6 Kaupunkimaantiede MAA15 Talousmatematiikka MAA16/MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA MEDIALUKUTAITO FI3 Yhteiskuntafilosofia YH4 Kansalaisen lakitieto HI7 Maailmantilanne nyt GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta AI9 Lukutaitojen syventäminen AI10 Asiatekstien kirjoittamine Manner 3 Yhteinen maailma tutustuttaa ihmismaantieteen maailmaan: ihmisen toimintaan, väestön jakautumiseen, muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, kaupungistumiseen, energiavarojen jakautumiseen ja maailmankauppaan Hinta: 32,60 €. nidottu, 2017. Lähetetään 1‑4 arkipäivässä. Osta kirja Manner 3 (OPS16) Nina Brander, Sina Hiekka, Arttu Paarlahti (ISBN 9789511293118) osoitteesta Adlibris.fi

GE3 Yhteinen maailma - moodle

Harjoitusten pääaihepiirit ovat: Ihmiset ja elämä, Lähiympäristö, Vapaa-aika ja harrastukset, Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, Terveys ja hyvinvointi, Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys, Kulttuuri, viestintä ja tiedotusvälineet, Yhteinen maailma ja kansainvälisyys sekä Sanaluokat ja käsitteet Oulun yliopiston LUMA-keskus. Mikä LUMA? LUMA-toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta GE3, Yhteinen maailma Ilmoitetaan syyslukukauden aikana GE4, Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta Ilmoitetaan syyslukukauden aikana wGE5, Kertauskurssi Brander, Hiekka ym Maantieteen valtakunnalliset syventävät kurssit GE2 Sininen planeetta GE3 Yhteinen maailma. Suositus: suoritetaan kurssin GE1 jälkeen. GE4 Geomedia tutki, osallistu ja vaikuta. Suositus: suoritetaan kurssien GE1 ja GE3 jälkeen.. Maantieteen paikallinen syventävä kurssi GE5 jälkeen. Maantieteen kertauskurssi Lehtien uutuskynnyksen läpäisevissä uutisille yksi yhteinen ja yleinen piirre on se, että hasardi/riski on aiheuttanut edes vähän tuhoja. Yleensä niistä hasardeista ei uutisoida, mitkä eivät ole tuhoisia, eikä vaaroja oikein ole

Maailma muutoksessa GE1 GE3 Riskien maailma S LOPS 2016 VALTAKUNNALLISET SYV. KOODI KOODI Sininen planeetta GE2 GE1 Sininen planeetta P Yhteinen maailma GE3 GE2 Yhteinen maailma P Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta GE4 GE4 Aluetutkimus S USKONTO. VASTAAVUUSTAULUKKO LOPS 2016 LOPS 2016 PAKOLLINEN KOODI KOODI KURSSINIMI VANHA P/ RUA4 pak Yhteiskunta ja ympäröivä maailma. RUA5 pak Tiede ja tulevaisuus RAB38 syv Yhteinen maapallomme . Saksa, B3-kieli (SAB) GE3 syv Yhteinen maailma Maantiede GE1 Manner 1 -Maailma muutoksessa. Otava. Maantiede GE2 Manner 2 - Sininen planeetta. Otava. Maantiede GE3 Manner 3 - Yhteinen maailma. Otava. Maantiede GE4 Manner 4 - Geomedia. Otava. Musiikki MU 1ja 2 Lukion Musa 1 ja 2 Pitkä matematiikka MA1-MA14 Tekijä (Sanomapro) Psykologia PS01 Motiivi 1 Psykologia PS02 Motiivi 2 Psykologia.

GE3 Yhteinen maailma /1-2 Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta GE3: GEOS 3, Yhteinen maailma, SanomaPro 2017. GE4: GEOS 4, Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta, SanomaPro 2017 . MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS. Avuksi MAOL-taulukot tai Lukion taulukot ja laskin. MAY1: Lukion yhteinen matematiikka, Edita . LYHYT MATEMATIIKK Tässä oppikirjaluettelossa olevat kirjat koskevat kontaktiopetuksena annettavia kursseja. Ensimmäisenä mainitaan kurssinumero. Tentittävien kurssien osalta käytetään pääsääntöisesti samaa kirjasarjaa kuin kontaktiopetuskursseilla Yhteinen maailma GE3) Tällä kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiötä ja ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Paikkatietoaineistojen ja -teknologian avulla voidaan analysoida ihmismaantieteellisten ilmiöiden esiintymistä ja alueellisia piirteitä, tarkastella ilmiöiden muutoksen suuntaa ja arvioida muutoksen vaikutuksia GE3 - YHTEINEN MAAILMA Kurssilla rakennetaan oman tontin ympärille piikkilanka-aita, jottei globalisaatio veisi vaimoa ja salaista unelmaa työpaikasta. GE4 - GEOMEDIA - TUTKI, OSALLISTU JA VAIKUT

Manner 1 Maailma muutoksessa sähk. GE3 Otava. Manner 3 Yhteinen maailma sähk. Maantiede GE4 . Otava Manner 4 Geomedia GE1 Manner 1 Maailma muutoksessa. Otava.2016. GE2 Manner 2 Sininen planeetta. Otava. 2016. GE3 Manner 3 Yhteinen maailma. Otava 2017. GE4 Manner 4 Geomedia. Otava 2017. GE5 Suositus (ei pakollinen): Yo Maantiede, Sanoma Pro. 18. Uskonto, ev.lut. (SB) UE1: Uusi Arkki 1 Uskonto ilmiönä ja Lähi-idän uskonnot, Edita.2016 GE3 Yhteinen maailma. Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta

populær: